Hlavní obsah

silný

Přídavné jméno

  1. (fyzicky) forte, potentepřen. silnější pohlavíil sesso m forte
  2. (odolný ap.) forte, resistente(pevný) solido/-asilná vůleforte volontàsilné nervynervi saldisilné a slabé stránkypunti di forza e di debolezza
  3. (mocný, vlivný) forte, potentesilný vůdceleader fortesilná poziceposizione fortesilný jedveleno potente
  4. (tlustý) spesso/-a(látka též) pesante
  5. (postava ap.) grasso/-a, grosso/-a
  6. (intenzivní) forte, intenso/-a(srážky též) pesantesilný kuřákforte fumatore msilný déšťpioggia fortesilný provoztraffico intenso, forte trafficosilný čajtè forte

Vyskytuje se v

kuřák: silný kuřákforte fumatore

provoz: silný provoztraffico intenso

cítění: Má silné sociální cítění.Ha forti sentimenti sociali.

dout: Duje silný vítr.Tira il vento forte.

chytit: Včera ho chytla silná deprese.Ieri è stato colto da una forte depressione.

kašel: Mám silný kašel.Ho una tosse forte.

affezionato: mít moc rád koho, mít silný citový vztah ke komuessere molto affezionato a q

carattere: silná/slabá povahacarattere fermo/debole

febbre: vysoká/silná/strašná horečkafebbre da cavallo

forte: silnější pohlaví mužil sesso forte

grandinata: silné krupobitíforte grandinata

grosso: silná slovaparole grosse

moneta: konvertibilní/slabá/silná měnamoneta convertibile/debole/forte

pezzo: výstavní kus, silná stránkapezzo forte

polso: silná osobnostuomo di polso

potente: silný hlasvoce potente

punto: silná stránka, přednostpunto forte

sesso: přen. silnější pohlavíil sesso forte

temperamento: být silné povahyavere (del) temperamento

alzarsi: Zvedl se silný vítr.Si è alzato un forte vento.

spesso: silná zeďun muro spesso

tosse: Mám silný kašel., Hodně kašlu.Ho una tosse forte.

lombo: být silnýaver buoni lombi

toro: silný jako býkforte come un toro

silný: přen. silnější pohlavíil sesso forte