Hlavní obsah

zajištěný

Vyskytuje se v

zajistit: zajistit, aby... postarat securare che ...

zajistit: Můžete nám zajistit lístky?Ci potete procurare i biglietti?

ferrato: via ferrataferáta, zajištěná cesta ve vysokohorské turistice

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

provvedere: provvedere al mantenimento di qzajistit komu obživu, zaopatřit, uživit koho

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

scoperto: allo scopertovenku, pod širým nebem spát ap., přen. otevřeně jednat ap., fin. bez krytí, nezajištěný transakce ap.

sicura: mettere la sicura a qczajistit co zbraň ap.

procurare: Procura che non manchi nulla.Zajisti, aby nic nechybělo.

provvedere: Hanno provveduto a riparare il guasto.Zajistili opravu poruchy.