Hlavní obsah

zajistit

Vyskytuje se v

modo: fare in modo che...dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...

provvedere: provvedere al mantenimento di qzajistit komu obživu, zaopatřit, uživit koho

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

sicura: mettere la sicura a qczajistit co zbraň ap.

procurare: Procura che non manchi nulla.Zajisti, aby nic nechybělo.

provvedere: Hanno provveduto a riparare il guasto.Zajistili opravu poruchy.