Hlavní obsah

zajistit

Vyskytuje se v

modo: dělat tak, aby..., zajistit, aby..., zařídit, aby...fare in modo che...

provvedere: zajistit komu obživu, zaopatřit, uživit kohoprovvedere al mantenimento di q

sicura: zajistit co zbraň ap.mettere la sicura a qc

procurare: Zajisti, aby nic nechybělo.Procura che non manchi nulla.

zajistit: zajistit, aby... postarat securare che ...