Hlavní obsah

založit

Dokonavé sloveso

  1. (zřídit) fondare(ustavit) costituire, istituirezaložit společnostfondare una societàzaložit (si) rodinumettere su una famigliazaložit oheňaccendere il fuoco
  2. (umístit) co kam mettere, inserire qc in qc(dokumentaci, do kartotéky ap.) schedare qczaložit (do archivu)archiviare qczaložit ruceincrociare le braccia
  3. (na základě) co na čem basare qc su qc, fondare qc su qc(vyjít z) derivare da qc
  4. (omylem) co kam mettere per errore qc dove, mettere in un posto sbagliato(ztratit) smarrire qc
  5. (kolo ap.) co čím bloccare qc con qc(klínem) mettere una zeppa sotto qc
  6. (záložkou) kde mettere un segnalibro dove
  7. být založen (mít vlastnosti) avere disposizioni per qc
  8. hovor.(půjčit peníze) koho prestare soldi a q
  9. (zkrátit šaty ap.) co accorciare(zúžit) stringere qc

Vyskytuje se v

rodina: založit (si) rodinumetter su famiglia

atto: založit ad acta/do spisů/mezi aktamettere agli atti

basare: být založen na čemessere basato su qc

famiglia: založit rodinufarsi una famiglia

formare: založit rodinuformare una famiglia

impostare: založit firmuimpostare un'azienda

mettere: založit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na vázemettere su qc

rifarsi: založit novou rodinu po rozvodu ap.rifarsi una famiglia

sede: usídlit se, založit (si) sídlo kdeprendere sede dove

società: založit společnost s kýmfare società con q

založit: založit společnostfondare una società