Hlavní obsah

založit

Dokonavé sloveso

  1. (zřídit) fondare(ustavit) costituire, istituirezaložit společnostfondare una societàzaložit (si) rodinumettere su una famigliazaložit oheňaccendere il fuoco
  2. (umístit) co kam mettere, inserire qc in qc(dokumentaci, do kartotéky ap.) schedare qczaložit (do archivu)archiviare qczaložit ruceincrociare le braccia
  3. (na základě) co na čem basare qc su qc, fondare qc su qc(vyjít z) derivare da qc
  4. (omylem) co kam mettere per errore qc dove, mettere in un posto sbagliato(ztratit) smarrire qc
  5. (kolo ap.) co čím bloccare qc con qc(klínem) mettere una zeppa sotto qc
  6. (záložkou) kde mettere un segnalibro dove
  7. být založen (mít vlastnosti) avere disposizioni per qc
  8. hovor.(půjčit peníze) koho prestare soldi a q
  9. (zkrátit šaty ap.) co accorciare(zúžit) stringere qc

Vyskytuje se v

rodina: založit (si) rodinumetter su famiglia

atto: mettere agli attizaložit ad acta/do spisů/mezi akta

basare: essere basato su qcbýt založen na čem

famiglia: farsi una famigliazaložit rodinu

formare: formare una famigliazaložit rodinu

impostare: impostare un'aziendazaložit firmu

mettere: mettere su qczaložit, zřídit, postavit co dům ap., přibrat na váze

mettere: mettere in piedi qczaložit co

rifarsi: rifarsi una famigliazaložit novou rodinu po rozvodu ap.

sede: prendere sede doveusídlit se, založit (si) sídlo kde

società: fare società con qzaložit společnost s kým