Hlavní obsah

přeložit

Dokonavé sloveso

  1. (do jiného jazyka) co do čeho tradurre qc in qcPřeložil knihu do angličtiny.Ha tradotto un libro in inglese.
  2. (program ap.) co compilare qc
  3. (přehnout) co piegare qcPřelož ten papír na poloviny.Piega il foglio in due.
  4. (jinam) koho kam trasferire q dove
  5. (na jindy) co na kdy spostare qc per quando(odložit) rimandare, rinviare
  6. (položit přes něco) co přes co mettere qc sopra qc(aby se části překrývaly) sovrapporre(jedno na druhé) ricoprire qc con qcpřeložit nohu přes nohuaccavallare le gambe
  7. (přemístit) co trasferire qc(náklad ap.) trasbordare

Vyskytuje se v

čeština: přeložit co z/do češtinytradurre qc dal/in ceco

podélně: podélně přeložit copiegare longitudinalmente

volně: volně přeložittradurre liberamente

z, ze: přeložit co z angličtinytradurre qc dall'inglese.