Hlavní obsah

sbagliato

Vyskytuje se v

grosso: sbagliare di grossohrubě se (z)mýlit

mira: sbagliare la miraminout cíl

momento: al momento sbagliatov nepravý čas

muovere: muovere da premesse sbagliatevycházet z mylných předpokladů

sbaglio: per sbaglioomylem

strada: sbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatně

comprendere: Comprende di aver sbagliato.Chápe, že udělal chybu.

correggere: Correggimi se sbaglio...Oprav mě, pokud se mýlím...

sbagliarsi: Mi sono sbagliato.Spletl jsem se.

speculazione: speculazione sbagliatachybná domněnka

temere: Temo di aver sbagliato.Obávám se, že jsem se zmýlil.

imparare: Sbagliando s'impara.Chybami se člověk učí.

piede: partire con il piede sbagliatovykročit špatnou nohou

sbagliare: sbagliare di grossoudělat velkou/hrubou chybu