Hlavní obsah

correggere

Tranzitivní slovesoconj reggere

  1. qc opravit, napravit, uvést na pravou míru co
  2. q opravit koho při omylu ap.Correggimi se sbaglio...Oprav mě, pokud se mýlím...
  3. qc con qc říznout, stříknout co čím, přidat trošku čeho do čeho alkoholu do kávy ap.

Vyskytuje se v

caffè: caffè correttokáva s kapkou alkoholu

politicamente: politicamente correttopoliticky korektní

contegno: tenere un contegno correttochovat se korektně

correggersi: Si è subito corretto.Hned se opravil.

míra: correggere qc, objasněním mettere qc in chiarouvést co na správnou míru

zjednat: rettificare, correggere, riparare qc, situace porre rimedio alla situazionezjednat nápravu čeho

korektura: correggere qcudělat korekturu čeho

na: Salvo alcuni errori era tutto corretto.Až na pár chyb bylo vše správně.

napravit: Ha corretto il suo errore.Napravil svoji chybu.

správně: Corretto!, Giusto!Správně! správná odpověď

pravý: objasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qcuvést co na pravou míru