Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) destro/-apravá rukala mano f destra
  2. (pravicový) polit. di destra
  3. (opravdový) vero/-a(autentický) autentico/-a(skutečný) realeJe to z pravé kůže.È (fatto) di vera pelle.v pravé polednea mezzogiorno in punto
  4. (správný) giusto/-a, adatto/-a, appropriato/-av pravý časal momento giustoten pravý/ta pravá partnerla persona giustapravý opak čehol'esatto opposto, esattamente il contrario di qc

Vyskytuje se v

nepravý: anat. nepravá žebracostole false

ryzec: ryzec pravýlattario delizioso

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangolo acuto/ottuso/retto/piatto

poledne: v (pravé) polednea mezzogiorno (in punto)

pravit: Jak praví zákon ...Come dice la legge ...

jméno: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

tvář: pravá tvář čehola faccia vera di qc

angolo: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangolo acuto/ottuso/retto/piatto

braccio: pravá ruka nejschopnější pomocníkbraccio destro

chiamare: nazývat věci pravým jménemchiamare le cose con il loro nome

frazione: pravý/nepravý zlomekfrazione propria/impropria

momento: v nepravý časal momento sbagliato

nome: nazývat věci pravými jménychiamare le cose col loro nome

punto: v pravou chvília buon punto

retto: pravý úhelangolo retto

squadra: v pravém úhlu, pravoúhlýa squadra, in squadra

tara: usměrnit, uvést na pravou míru copřen. fare la tara a qc

vero: nefalšovaný, opravdový, pravý pro zdůrazněnívero e proprio

zoppo: kulhat na pravou nohuessere zoppo dal piede destro

proverbio: Jedno přísloví říká/praví že ...Un proverbio dice che ...

dire: nazývat věci pravými jménydire pane al pane (e vino al vino)

pravý: v pravé polednea mezzogiorno in punto