Hlavní obsah

vlastní

Přídavné jméno

  1. (náležející dané osobě ap.) proprio/-a, di proprietàmoje vlastní autola mia macchinaMám vlastní dům.Ho una casa di proprietà.Mám svůj vlastní pokoj.Ho una stanza tutta per me.
  2. (výhradně patřící ap.) proprio/-a(osobní) personale(vchod ap.) separato/-ana vlastní očicon i propri occhipro (svou) vlastní potřebuper uso personale
  3. (pokrevní) (di) sangue(biologický) biologico/-a, naturalevlastní bratřifratelli m pl di sanguevlastní dítě/rodičefiglio biologico/parenti biologici
  4. (osobně vytvořený) proprio/-avlastní podobiznaautoritratto msport. vlastní gólautogol m, autorete f
  5. (tvořící podstatu) reale, attuale(typický) pro koho/co caratteristico/-aTo je mu vlastní. typickéÈ tipico di lui.ling. vlastní jménonome m proprio

Vyskytuje se v

bratr: nevlastní bratrfratellastro

dcera: nevlastní dcerafigliastra

dítě: nevlastní dítěfigliastro

gól: vlastní gólautogol

iniciativa: z vlastní iniciativydi propria iniziativa, sám od sebe da sé

matka: nevlastní matkamatrigna

náklad: na své vlastní nákladya proprie spese

nebezpečí: na vlastní nebezpečía (proprio) rischio e pericolo

nevlastní: nevlastní otec/matkapatrigno /matrigna

nevlastní: nevlastní dítě/synfigliastro

nevlastní: nevlastní dcerafigliastra

nevlastní: nevlastní bratrfratellastro

nevlastní: nevlastní sestrasorellastra

oko: na vlastní očicon i propri occhi

otec: vlastní/biologický otecpadre biologico

otec: nevlastní otecpatrigno

popud: z vlastního popududi propria iniziativa

přičinění: vlastním přičiněnímcon il proprio impegno, vlastními silami con le proprie forze

sestra: nevlastní sestrasorellastra , sorella adottiva

syn: nevlastní synfigliastro

uvážení: dle vlastního uváženía propria discrezione

vinou: vlastní vinoudi/per propria colpa, per colpa sua

volba: podle vlastní volbysecondo la propria scelta

výběr: (po)dle vlastního výběrua propria scelta

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

zájem: ve tvém vlastním zájmunel tuo (proprio) interesse

zavinění: (nikoli) vlastním zaviněním(non) per colpa sua/propria colpa

zkušenost: mluvit z vlastní zkušenostiparlare della propria esperienza

zodpovědnost: na vlastní zodpovědnostsotto la propria responsabilità

disponovat: Disponujeme vlastní výrobní linkou.Abbiamo a disposizione una propria linea di produzione.

kolem: rotace kolem vlastní osyla rotazione intorno al proprio asse

na: na vlastní očicon i propri occhi

nakládat: Nakládal s těmi informacemi podle vlastního uvážení.Trattava le informazioni secondo la propria convinzione.

podle: podle jeho vlastních slovsecondo le sue parole

slovo: říci co vlastními slovydire qc con parole proprie

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.L'ho sentito con le mie orecchie.

utvořit: utvořit si vlastní názorfarsi un proprio parere

uvěřit: Nemohl uvěřit vlastním očím.Non poteva credere ai suoi occhi.

vlastně: Vlastně máš pravdu.In effetti hai ragione.

vlastně: Kam vlastně jdeme?Dove andiamo esattamente?

základ: na základě vlastní zkušenostiper esperienza personale

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

pán: být svým vlastním pánemessere padrone di sé

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio

podusit: nechat koho podusit (ve vlastní šťávě)lasciare cuocere/bollire q nel suo brodo

zamést: zamést (si) před vlastním prahemspazzare davanti alla propria porta

cambiario: vaglia/pagherò cambiariosměnka vlastní

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

convenienza: fare qc per convenienzaudělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodů

discrezione: a (propria) discrezionepodle vlastního uvážení

effetto: in effettifakticky, vlastně, skutečně, ve skutečnosti

esprimere: esprimere la propria opinione su qcvyjádřit vlastní názor na co

forza: con le proprie forzevlastními silami schopnostmi ap.

frutto: raccogliere il frutto delle proprie fatichesklidit ovoce vlastního snažení

gamba: camminare con le proprie gambestát na vlastních nohou, být samostatný

iniziativa: di propria iniziativaz vlastní iniciativy

interesse: a proprio interesseve vlastním zájmu