Hlavní obsah

conto

Podstatné jméno mužské

  1. počítání, výpočet, (vý)počty činnostfar di contopočítat aritmetickyfare un contoprovést výpočet, spočítat toconto alla rovesciaodpočet před startem ap.
  2. účet za služby, útratu ap., účtenkaIl conto!(Za)platím! na vrchníhosaldare il contovyrovnat účet zaplatitrendersi conto di qcuvědomit si co
  3. konto, účet bankovní, účetní položkaconto bancariobankovní účet/kontoconto correnteběžný účet, kontokorentconto scopertopřečerpaný účet, přečerpání účtufare i contivést účetnictvíper conto di qjménem, za koho jednat ap.per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za seberendere conto a q di qcskládat účty komu za co, odpovídat se komu z čehofare conto che qcpočítat s tím, že, uvážit co, vzít v úvahu cofare conto su q/qcspolehnout se na koho/co, počítat s kým/čím
  4. úcta, uznání, váženost vážení si ap.di poco contonevýznamný, bezvýznamnýtenere conto di q/qcbrát v úvahu, uvažovat koho/co

Vyskytuje se v

scoperto: přečerpání účtuscoperto (di conto)

appoggio: počítat s čí podporoucontare sull'appoggio di q

banca: mít účet v banceavere un conto in banca

bancario: bankovní účetconto bancario

bloccato: zmrazený účetconto bloccato

chiedere: žádat/požadovat vysvětlení čeho, od kohochiedere conto di q/qc

conta: sčítání hlasůconta dei voti

contare: nepočítaje co, bez započtení, kromě čeho, neuvažujeme-li cosenza contare qc

conto: počítat aritmetickyfar di conto

da: (na)počítat od nuly do desíticontare da zero a dieci

estinzione: vyrovnání účtuestinzione di un conto

estratto: výpis z účtu z banky, bankovní výpisestratto conto

fine: koneckoncůin fin dei conti, alla fin fine

mettere: stát za to, mít cenu, vyplatit semettere conto

minuto: mít velmi málo časuavere i minuti contati

pagamento: hotovostní platba, platba v hotovostipagamento in contanti

pagare: platit hotově/na splátky/kartoupagare in contanti/a rate/con la carta di credito

perdita: výkaz zisků a ztrátconto profitti e perdite

piano: účtová osnovaecon. piano dei conti

prelievo: výběr hotovostiprelievo di contanti

regolamento: vyřizování účtů mezi gangy ap.regolamento di conti

regolare: vyrovnat účetregolare un conto

rendersi: uvědomit si corendersi conto di qc

resa: vyúčtování nákladů ap., vyrovnání účtů, i přen. zúčtování, skládání účtůresa dei conti

revisione: revize účetnictví, účetní auditrevisione contabile/dei conti

revisore: auditor, kontrolor účtůrevisore dei conti

risparmio: spořící účetconto di risparmio

saldo: zůstatek účtusaldo del conto

sbagliare: i přen. přepočítat sesbagliare i conti

tenere: brát v úvahu, mít na zřeteli, uvažovat co, vést evidenci čehotenere conto di qc

valutario: valutový účetconto valutario

verifica: audit, účetní kontrolaverifica dei conti

ci: Můžeš s tím počítat.Ci puoi contare.

contante: hotovost, hotové penízecontanti

mormorare: Už se o nich začíná šuškat.Già si mormora sul loro conto.

quadrare: Ty účty nesedí.I conti non quadrano.

salasso: Účet byl (pěkně) tučný.Il conto è stato un salasso.

versare: Poukázal jsem na tvůj účet tisíc eur.Ho versato mille euro sul tuo conto.

saporito: mastný účet drahýun conto saporito

senza: nemluvě o tom, že ...senza dire/contare che ...

bankovní: bankovní kontoconto bancario

běžný: ekon. běžný účetconto corrente

hotovost: platit v hotovostipagare in contanti

jméno: jednat jménem kohoagire in/nel nome di q, agire per conto di q

komisní: komisní prodejvendita in conto deposito

koupě: koupě na splátky/na úvěr/za hotovéacquisto a rate/a credito/in contanti

nevyrovnaný: nevyrovnané účty s kýmconti non regolati con q

obstavit: obstavit účet komubloccare il conto (corrente) a q

otevřít: otevřít si účetaprire un conto

peníze: hotové penízesoldi in contanti, denaro contante

platba: platba v hotovostipagamento in contanti

platit: platit hotověpagare in contanti

pokladní: ekon. pokladní účetconto di cassa

přečerpání: přečerpání účtuconto scoperto, scoperto di conto

přihlédnutí: s přihlédnutím k čemuconsiderando, prendendo in considerazione qc, tenendo conto di qc

sleva: hotovostní sleva při platbě v hotovostisconto contanti/di cassa

tučný: mít tučné kontoavere un ricco conto in banca

účet: běžný účetconto corrente

úvaha: vzít co v úvahuprendere in considerazione qc, tener conto di qc

vědomí: vzít co na vědomítener conto di qc

vyjádření: podle vlastního vyjádření kohoper conto proprio di q, con parole proprie

výpis: výpis z účtu z banky, bankovní výpisestratto conto

výplata: výplata v hotovostipagamento in contanti

vyřídit: vyřídit si to s kýmrázně vedersela con q, vyřídit si účty regolare i conti con q

zacvakat: zacvakat topagare il conto

zastoupení: jednat v zastoupení kohoagire per conto/in nome/a nome di q

zřetel: brát zřetel na comettere in conto, prendere qc in considerazione

zřídit: ekon. zřídit si účetaprire un conto

zůstatek: zůstatek (na) účtusaldo del conto

čítat: Knihovna čítá několik tisíc svazků.La biblioteca conta parecchie migliaia di esemplari.

dbát: nedbat upozornění/varovánínon tenere conto di un avvertimento

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

nakonec: Jsem nakonec rád, že tu není.In fin dei conti sono lieto che lui non sia qui.

napočítat: Napočítej do deseti.Conta fino a dieci.

počítat: Počítej do deseti!Conta fino a dieci!

přečerpat: Přečerpal jsem svůj účet.Ho il conto scoperto.

spoléhat (se): Spoléhám na tebe.Conto su di te.

spolehnout (se): Spolehněte se. zařídím to ap.Si fidi pure., Ci conti.

upřednostňovat: Upřednostňujeme platbu v hotovosti.Preferiamo il pagamento in contanti.

uvědomit si: Neuvědomil jsem si to.Non me ne sono reso conto.

uvědomovat si: Já si to uvědomuji, ale...Io me ne rendo conto, ma...

výběr: výběr hotovostiprelievo di contanti

zaplatit: Zaplatím!Il conto, per favore!

jít: jít si po svémandare per conto proprio

pěst: udělat co na vlastní pěstfare qc per conto proprio