Hlavní obsah

gamba

Podstatné jméno ženské

  1. noha živočicha ap.Gli tremavano le gambe.Klepala se mu kolena. nervozitouHa le gambe a X.Má nohy do X.sgranchire le gambeprotáhnout si nohycamminare a quattro gambelézt po čtyřecha mezza gambado půli lýtek kabát ap.con le proprie gambepo svýchcamminare con le proprie gambestát na vlastních nohou, být samostatnýfare il passo più lungo della gambaukrojit si příliš velké sousto přecenit sepřen. stendere le gambenatáhnout brka, zemřít
  2. noha, nož(ič)ka nábytku ap.přen. pilíř systému ap.
  3. nohavice

Vyskytuje se v

darsi: darsela a gambevzít nohy na ramena, zdrhnout

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

composto: tenere le gambe compostesedět s nohama u sebe

depilarsi: depilarsi le gambe(o)holit si nohy

distendere: distendere le gambe/braccianatáhnout nohy/ruce

divaricare: divaricare le gambedát nohy od sebe, roznožit

irrigidito: gambe irrigiditeztuhlé nohy

largo: a gambe largherozkročený, s nohami od sebe

passo: přen. fare il passo più lungo della gambaukousnout si příliš velké sousto

peloso: gambe pelosechlupaté nohy

penzolare: far penzolare le gambepohupovat nohama

pesante: gambe pesantitěžké nohy

piegamento: piegamento (sulle) gambedřep cvik

separare: separare le gamberozkročit se, dát nohy od sebe

stirare: stirare le gambenatáhnout (si) nohy

storto: gambe stortekřivé nohy

reggere: Le gambe non mi reggono.Už se neudržím na nohou.

saldo: reggersi/tenersi saldo (sulle gambe)stát pevně na nohou

strofinarsi: Il gatto si strofina contro le mie gambe.Kočka se otírá o moje nohy.

coda: con la coda fra le gambes ocasem (staženým) mezi nohama poníženě ap.

piegarsi: Mi si piegano le gambe.Podlamují se mi kolena. slabostí

scappare: scappare a gambe levateutíkat co komu nohy stačí

troncare: troncare le gambe a qunavit, vyčerpat, přen. podrazit nohy, házet klacky pod nohy komu

gyps: hovor. mít nohu v gypsuavere una gamba in gesso

holit: holit si nohydepilarsi le gambe

nadvakrát: nadvakrát zlomená nohauna doppia frattura alla gamba

noha: dát si nohu přes nohuincrociare le gambe

pokrčit: pokrčit nohypiegare le ginocchia/gambe

přehodit: přehodit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přeložit: přeložit nohu přes nohuaccavallare le gambe

přes, přese: dát (si) nohu přes nohuaccavallare le gambe

příraz: šplh bez přírazuarrampicata senza (l'aiuto delle) gambe

rozkročný: stoj rozkročnýposizione a gambe larghe/divaricate

roztáhnout: roztáhnout nohydivaricare le gambe

sádra: mít nohu v sádřeavere la gamba ingessata

Turek: sedět na Turkasedere con le gambe incrociate

křeč: Dostal jsem křeč do nohy.Mi è venuto un crampo alla gamba.

kulhat: Po úrazu kulhá na levou nohu.Dopo l'incidente zoppica alla gamba sinistra.

myslet si: Myslel jsem si, že je šikovnější.Lo credevo più in gamba.

napadat: Napadá na levou nohu.Zoppica dalla gamba sinistra.

otřít se: Kocour se mi otřel o nohu.Il gatto si è strofinato alla mia gamba.

ovázat: Ovázali mi nohu.Mi hanno fasciato la gamba.

pohnout: Nemůžu pohnout nohama.Non posso muovere le gambe.

postřelit: Postřelili ho do nohy.Gli hanno sparato alla gamba.

protáhnout: protáhnout si nohysgranchirsi/stiracchiare le gambe

přenést: přenést váhu (z nohy na nohu)spostare/trasferire il peso da una gamba all'altra

rozkročený: mít rozkročené nohy, být rozkročenýstare a gambe aperte/divaricate

rozkročený: rozkročený postoj stoj rozkročmoposizione a gambe larghe

samý: Nohy měl samou jizvu.Aveva le gambe piene di cicatrici., Aveva le gambe tutto una cicatrice.

kramle: vzít kramle utéctdarsela a gambe

noha: vzít nohy na ramenascappare a gambe levate

ořezávátko: nebýt žádné ořezávátko v čemessere in gamba, cavarsela bene

prásknout: prásknout do botdarsela a gambe

rameno: vzít nohy na ramenadarsela a gambe

roh: vzít rohascappare, darsela a gambe

zaječí: vzít do zaječíchdarsela a gambe