Hlavní obsah

largo

Přídavné jméno

  1. i přen.širokýandare al largovyplout na volné mořeun ponte largo venti metridvacet metrů široký mostper (il) largona šíř(ku) položit, rozříznout ap.in senso largov širším (slova) smyslua gambe largherozkročený, s nohami od sebeal largona otevřeném mořitenersi alla larga da qcdržet se dál od čeho
  2. volný oblečení ap.
  3. velký, (po)řádný, vydatnýin larga misurave velké míře, do velké míry
  4. velkorysý, štědrýÈ largo con gli amici.K přátelům je velkorysý.
  5. otevřený o samohlásce

Vyskytuje se v

banda: banda largaširoké pásmo

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

lungo: in lungo e in largokřížem krážem projít ap.

parte: in larga partez velké většiny

scala: su larga scalave velkém měřítku, značnou měrou

scartamento: a scartamento ridotto/largoúzkorozchodný/širokorozchodný železnice

spalla: avere spalle larghemít široká ramena

diffusione: L'inglese è una lingua di larga diffusione.Angličtina je velmi rozšířený jazyk.

manica: di manica largaštědrý, velkorysý, přející

držet se: tenersi alla larga da qcdržet se (opo)dál od čeho

obrazovka: schermo largoširokoúhlá obrazovka

rameno: spalle largheširoká ramena

rozkročný: posizione a gambe larghe/divaricatestoj rozkročný

široko: in lungo e in largoširoko daleko

širokoúhlý: schermo largo, panoramatická schermo panoramicoširokoúhlá obrazovka

úsměv: sorriso largo/ironicoširoký/ironický úsměv

zeširoka: prenderla (alla) largavzít co hodně zeširoka

rozkročený: posizione a gambe largherozkročený postoj stoj rozkročmo

široký: fiume largoširoká řeka

uvolnit: Lasciate libero il passaggio!, Largo!Uvolněte cestu!

větší: Mi va largo (in vita).Je mi to větší (v pase).

hon: fuggire q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qcvyhýbat se čemu/komu na sto honů

oblouk: girare alla larga da q/qcvyhnout se komu/čemu (velkým) obloukem

sto: evitare q/qc come la peste, tenersi alla larga da q/qcvyhýbat se komu/čemu na sto honů

largo: per (il) largona šíř(ku) položit, rozříznout ap.