Hlavní obsah

místo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umístění) posto m, luogo mJe to místo volné?È libero questo posto?Já na tvém místě ...Se fossi in te..., Io al posto tuo...Jsme na místě. u cíleSiamo arrivati., Siamo già sul posto.místo činula scena del delitto mmísta k sezeníposti m pl a sederena místěsul posto, (ihned též) sul colpo, subito
  2. (prostor) spazio m, posto mPotřebujeme více místa.Abbiamo bisogno di più spazio.Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.udělat komu/čemu místofare spazio a q, per qc
  3. (osada, obec ap.) luogo m, posto m(lokalita) località fmísto narozeníluogo m di nascitamísto pobytuluogo m di soggiornomísto určenídestinazione f
  4. (část ap.) punto m(pasáž) passaggio mslabé místopunto m debole
  5. (zaměstnání ap.) lavoro m(pracovní) posto m, posizione fbýt bez místaessere disoccupato/-a, essere senza lavorovolná (pracovní) místaposti vacanti, (inzeráty ap.) posizioni aperte
  6. (pořadí) posto m, posizione fmat. desetinné místodecimale m

Předložka

  • namístokoho/čeho invece, al posto di q/qc, in sostituzione di qMísto mě tam šel on.Ci è andato lui al posto mio.Místo aby pracoval, spí.Invece di lavorare, dorme.místo tohoinvece

Vyskytuje se v

určení: místo určenícíl ap. destinazione

bezpečně: bezpečně dorazit (na místo)arrivare sano e salvo

konání: místo konání čehostanovené sede , kde něco proběhlo luogo di svolgimento

narození: datum/místo narozenídata /luogo di nascita

obsadit: obsadit jaké místo v závodě ap.classificarsi, skončit finire, dorazit jako arrivare come qc

odlehlý: odlehlé místoluogo remoto

ohledání: ohledání místa činu šetření policiísopralluogo

parkovací: parkovací místoposto di parcheggio

placený: dobře placené místoposto ben pagato

pobyt: místo pobytuluogo di soggiorno, trvalého luogo della residenza

pohřební: pohřební místo pohřebištěluogo di sepoltura

přední: na předním místěin prima linea

přespání: místo na přespáníun posto da dormire

původ: místo/země původuluogo /paese di origine

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

slabý: čí slabá stránka, slabé místopunto debole di q

stání: místa k stání v autobuse ap.posti in piedi

udělat: udělat místo komufare spazio a q

určení: příslovečné určení způsobu/místa/časucomplemento di modo/luogo/tempo

z, ze: z místa na místoda un posto all'altro

zranitelný: přen. zranitelné místo slabost, nedostatekpunto debole

žádat: žádat o práci (na pozici)/pracovní místo ...fare domanda per un posto (di lavoro)

dovést: Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

jeho: Já na jeho místě...Se io fossi in lui...

její: Já na jejím místě ...Se io fossi in lei ...

jejich: Já na jejich místě ...Se io fossi in loro ...

kdyby: Kdybych byl na tvém místě, nedělal bych to.Se fossi in te non lo farei.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

mnohý: na mnoha místechin molti luoghi

obsadit: Obsadil třetí místo.Si è classificato terzo.

pojit se: S tím místem se pojí mnoho tajemství.A quel posto sono legati tanti segreti.

poutat se: K tomu místu se poutá jedna pověst.A quel posto si lega una leggenda.

prohodit: prohodit si místascambiarsi i posti

volný: Je tohle místo volné? k sezeníÈ libero questo posto?

zaujímat: Zaujímá třetí místo.Occupa il terzo posto.

zaujmout: zaujmout místo kdepiazzarsi, collocarsi, occupare un posto dove

být: Být na tvém místě, ...Se fossi in te ...

přešlapovat: přen. přešlapovat na místě stagnovatstagnare