Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) essere(o přechodném) stareCo je? co se děje?Cosa c'è?Je mnoho věcí ...Ci sono tante cose ...To není nic pro mě.Non è il mio genere.Nemohu být bez práce.Non posso esistere senza lavoro.Strašidla nejsou.I fantasmi non esistono.
 2. (nacházet se) essere (situato), trovarsiJsem tady.Sono qui.Není tady.Non è qui., Non c'è.Není to daleko.Non è lontano.Odkud jste?Di dov'è?Je ještě v posteli.È ancora a letto.Je pořád na cestách.È sempre in viaggio.Byl jsem v práci až do večera.Sono stato al lavoro fino a sera.Byl jsem se tam podívat.Ci sono stato a vedere.
 3. (konat se, nastat) essereBylo to dávno.È stato tanto tempo fa.Jsou dvě (hodiny).Sono le due.Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.Výtah je mimo provoz.L'ascensore è fuori servizio.Jsi sám proti sobě.Sei contro te stesso.Jste pro nebo proti?Siete favorevoli o contrari?
 4. (patřit) čí essere di qČí je ten svetr?Di chi è questo maglione?Ta kniha je má.Questo libro è mio.To není tvoje starost.Non è affar tuo.
 5. (o pocitu) sentirsi, avere(připadat) sembrareJe mi špatně/dobře.Mi sento male/bene.Co ti je?, Co je s tebou?Che cos'hai?Je mi horko.Ho caldo.Není vám zima?Avete freddo?Je mi to divné.Mi sembra strano.
 6. (o věku, stáří) avereJe mi dvacet pět.Ho venticinque anni.hovor. Kolik jí je?Quanti anni ha?Pozítří mu bude 50.Dopodomani avrà 50 anni.
 7. (k dispozici) essereJsou nějaké volné židle?Ci sono delle sedie libere?Je dost času.C'è abbastanza tempo.Jsou dvě možnosti.Ci sono due possibilità.
 8. (rovnat se) esseremat. fareKrása není všechno.La bellezza non è tutto.3 a 2 je 5.3 più 2 fa 5.Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...
 9. hovor.(záležet) stareCo je ti po tom?Che te ne frega?, Questo non è affar tuo!Je po otci.È tutto/-a suo padre.
 10. (vlastnost, stav) essereLavičky byly mokré.Le panchine erano bagnate.Je živ a zdráv.È sano e salvo.Je po všem/konec.È finita.Doklady jsou v pořádku.I documenti sono a posto.
 11. (účel, použití) k čemu servire, essere per qc
 12. (různé časy, trpný rod ap.) essereByl jsem tam.Ci sono stato.Přišel jsem pozdě.Sono arrivato tardi.

Vyskytuje se v

accanirsi: být zažraný do práceaccanirsi nel lavoro

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

affinità: být si blízký s kým vztahemavere affinità con q

aggradare: pokud je libo, pokud chcetese vi aggrada

agio: cítit se dobře, být v pohoděsentirsi a proprio agio

agitazione: být neklidný/rozrušenýessere in agitazione

aiuto: být nápomocný, pomoct komuessere d'aiuto a q

allenamento: být z formy sportovní ap.essere fuori allenamento

allerta: být v pohotovosti/ve střehustare/essere allerta

altro: být jako vyměněný, vypadat docela jinakparere un altro

andare: jít o co, být ve hře, být v sázceandarne

antipode: být na protilehlé straně (zeměkoule) k čemuessere agli antipodi di qc

antitesi: být v protikladu k čemu, být v rozporu s čímessere in antitesi con qc

appena: při nejbližší příležitosti, hned jak to bude možnéappena possibile

apprendistato: být v učení, (vy)učit se u kohofare l'apprendistato presso q

ardere: být vzteky bez sebeardere d'ira

arretrato: mít skluz, být pozadu v čemessere in arretrato con qc

assediare: být obklopen čím, být v obležení kohoessere assediato da qc

assuefazione: být návykovýdare assuefazione

attenzione: dávat pozor, být pozornýfare attenzione

attesa: čekat (na) co, očekávat co, přen. být v očekávání těhotnáessere in attesa di qc

auspicio: být dobrým znamením, být nadějný/příznivý/slibný náznaky ap.essere di buon auspicio

avanguardia: být v čele, mít předstih, být špička v technologii ap.essere all'avanguardia

avere: mít co za jisté, být přesvědčen o čemavere per certo qc

avviso: být toho názoruessere dell'avviso

bagno: máčet se, být namočenýstare a bagno

balzare: bít do očí nápadností, být nabílednibalzare agli occhi

bando: být ve vyhnanstvíessere al bando

barba: nudit, být nudný, pruditfar venire la barba

barricarsi: Zavřel jsem se doma.Mi sono barricato in casa.

basare: být založen na čemessere basato su qc

battesimo: jít za kmotra komu, být u křtu koho/čehotenere a battesimo q

bentornato: Vítej (zpátky)!, Buď vítán!Bentornato!

bilico: být vyvážený, přen. být na vážkáchessere in bilico

bisogno: být (po)třebaesserci bisogno

bordello: To je bordel!Che bordello!

borghese: být v civiluessere in borghese

braccetto: vést se s kým (pod paží), být zavěšený do koho, přen. být zajedno, souhlasit s kýmandare a braccetto con q

brandello: být na cucky/hadry roztrhaný ap.essere a/in brandelli

bravo: Buď tak hodný!, No tak! výzva ap.(Su) da bravo!

brio: Má jiskru., Je plná života.È piena di brio.

bruciare: Spálil jsem si jazyk.Mi sono bruciato la lingua.

buono: mít dobrou náladu, con q být zadobře s kýmessere in buona

buonora: (no) konečně, (no) to je dost, hurá, sláva po čekání ap.alla buonora

buonumore: mít dobrou náladu, být dobře naladěný, být v dobré náladěessere di buonumore

cacare: stát za hovno, být hroznýfar cacare

cacarella: být posraný (strachy)vulg. avere la cacarella

cacarsi: posrat se, přen. být posraný strachycacarsi addosso

cadere: být hrozně ospalý, usínat vstojecadere dal sonno

calcagno: být v patách komustare alle calcagna di q

capolista: být první na seznamu, i přen. být v čele kandidátky ap.essere a capolista

casa: být doma v domě, bytěessere/stare in casa

cassetta: mít kasovní úspěch, být kasovním trhákemfar(e) cassetta

causa: být zajedno/solidární, spojit síly s kýmfare causa comune con q

cencio: být úplná troska, být pouhý stín toho, co bývalessere ridotto a un cencio

certezza: vědět co jistě, být přesvědčen o čemsapere qc con certezza

chiacchiera: být výřečný, mít dobrou vyřídilkuavere molta chiacchiera

ci: jsou/je tam... mnoho ap.ci sono...

circolazione: i přen. být v oběhu, obíhat, kolovatessere in circolazione

classe: být formát být výbornýavere classe

collocare: být řazen, řadit se kam do skupiny ap.andare/venire collocato tra/fra qc

colpa: být na viněessere in colpa

comando: být (plně) k službám komustare ai comandi di q

combattimento: být boje neschopný, být vyřazený z boje, přen. být vyřízený/mimo provozessere fuori combattimento

commercio: být/nebýt v prodeji, být/nebýt k dostáníessere in/fuori commercio

compiacenza: být tak laskavý a udělat coavere la compiacenza di fare qc

compiacersi: být samolibýcompiacersi di se stesso

complesso: být zakomplexovanýessere pieno di complessi

completo: být úplně plný sál ap., mít obsazeno/plno hotel ap., být kompletní, být v plném počtu tým ap.essere al completo

comprendonio: Je natvrdlý.È un po'duro di comprendonio.

comunione: být u přijímánífare la comunione

comunque: ať je to(mu) jakkoli, ať se věc má tak či onakcomunque sia

confidenza: důvěrně se znát, být si blízký s kýmessere in confidenza, avere confidenza con q

confronto: obstát ve/snést srovnání, být srovnatelný s čím/kýmreggere al/il confronto, stare al confronto con qc/q

congedo: mít volno, být na dovolené, mít dovolenku voják ap.essere in congedo

a: Jsem doma.Sono a casa.