Hlavní obsah

lze

Příslovce

  • udělat co è possibile, si può fare qcLze to zvládnout/provést.È possibile farlo.Lze se na něj spolehnout?Ci si può fidare di lui?

Vyskytuje se v

nadsázka: Bez nadsázky lze říci, že ...Senza esagerare/esagerazioni si può dire che ...

nelze: Stránku nelze zobrazit.Impossibile visualizzare la pagina.

nelze: Nelze to otevřít.(È) impossibile aprirlo.

popřít: Nelze popřít, že...È innegabile che...

předejít: Škodám lze předejít.I danni possono essere prevenuti.

usoudit: Pokud lze usoudit z...A giudicare da...

zpochybnit: Nelze zpochybnit, že ...È fuori dubbio che ....

presumibile: È presumibile che ...Lze předpokládat, že ...

sicurezza: Si può affermare con sicurezza che ...Lze s jistotou tvrdit, že ...

croce: Non si può cantare e portar la croce.Nelze sedět zaráz na dvou židlích.