Hlavní obsah

žít

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt mrtev) vivere(být naživu) essere vivo/-aŽijí ještě...?Sono ancora vivi...?
  2. ať žije kdo/co (při skandování ap.) viva, evviva qc/q!
  3. (trávit život) jak, v čem vivere come, in qc
  4. (s někým) s kým vivere con qform. convivere con q(v domácnosti ap.) vivere insieme a q
  5. (z peněz ap.) z čeho vivere con qc(vyžít) esistere, campare con qcžít z 50 EUR týdněvivere con 50 euro la settimanažít na čí účetvivere alle spalle di q
  6. (bydlet ap.) kde vivere dove(přebývat) form. soggiornare(sídlit) risiedere dove

Vyskytuje se v

odloučeně: žít odloučeně manželé ap.vivere separati

přepych: žít v přepychuvivere nel lusso

samota: žít o samotěvivere solo/-a

ústraní: žít v ústranívivere nel ritiro

vesnice: žít na vesnicivivere in campagna

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

: žije...!(Ev)viva...!

bída: žít v bíděvivere in povertà

dokud: dokud budu žítfinché vivo/vivrò

emigrace: žít v emigracivivere in esilio

izolovaně: Žije izolovaně od okolního světa.Vive isolato dal mondo circostante.

izolovaný: Žijí v izolované oblasti.Vivono in una zona segregata.

nechť: Nechť žije král!Evviva il re!

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

odděleně: Žijí odděleně. rodiče ap.Vivono separati.

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

flinta: hovor. hodit flintu do žitagettare la spugna

hromádka: žít na hromádce s kým nesezdaníconvivere con q

huba: žít z ruky do hubyvivere alla giornata

nad, nade: žít (si) nad poměryvivere al di sopra dei propri mezzi

naplno: žít naplnovivere la vita al massimo

noha: žít na vysoké nozevivere da (gran) signore

poustevník: žít jako poustevníkvivere come un eremita

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.Paese che vai usanze che trovi.

žito: hodit flintu do žitagettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranza

abbondanza: vivere nell'abbondanzažít v hojnosti

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

armonia: vivere in armonia con qcžít v harmonii s čím

bisogno: vivere nel bisognožít v nouzi

campare: campare alla giornatažít ze dne na den/z ruky do huby

cattività: nascere/vivere in cattivitànarodit se/žít v zajetí

clandestinità: vivere nella clandestinitàžít v ilegalitě

comodo: fare vita comodažít pohodlný život

elemosina: vivere di elemosinažít z almužny

giornata: vivere alla giornatažít ze dne na den

godersi: godersi la vitavyžít se, žít si, užívat si života, vychutnávat život

massimo: vivere la vita al massimožít naplno

mondo: vivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světě

natura: vivere secondo naturažít v souladu s přírodou

parsimonia: vivere con parsimoniažít střídmě

rendita: vivere di renditažít z renty

rifarsi: rifarsi una vitažít nanovo

vita: avere vita breve/lungažít krátký/dlouhý život

vivere: vivere insiemežít spolu

vivere: vivere separatižít odloučeně manželé ap.

carità: Vive di carità.Žije z milodarů.

città: Vive in città.Žije ve městě.

lusso: Vive nel lusso.Žije v luxusu.

meridione: Vive nel meridione.Žije v jižní Itálii.

modesto: Vivono in condizioni modeste.Žijí ve skrovných podmínkách.

necessità: Vive in necessità.Žije v bídě.

poco: Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.

presso: Vive presso i nonni.Žije u prarodičů.

qua: il mondo di quasvět, ve kterém žijeme

ristrettezza: Vivono in ristrettezze.Žijí v bídě.

sano: Conduce una vita sana.Žije zdravě., Vede zdravý život.

separato: Vivono separati.Žijí odděleně., Nežijí spolu.

vivere: Vive in campagna.Žije na vesnici.

animale: vivere come un animaležít jako zvíře necivilizovaně

bambagia: vivere nella bambagiažít si jako v bavlnce

campana: Vive/sta sotto una campana di vetro.Žije ve své bublině. mimo reálné problémy

carcerato: fare vita da carceratožít jako vězeň

lunario: (appena) sbarcare il lunariosotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě

principe: vivere come un principežít (si) jako král v luxusu ap.