Hlavní obsah

žít

Nedokonavé sloveso

  1. (nebýt mrtev) vivere(být naživu) essere vivo/-aŽijí ještě...?Sono ancora vivi...?
  2. ať žije kdo/co (při skandování ap.) viva, evviva qc/q!
  3. (trávit život) jak, v čem vivere come, in qc
  4. (s někým) s kým vivere con qform. convivere con q(v domácnosti ap.) vivere insieme a q
  5. (z peněz ap.) z čeho vivere con qc(vyžít) esistere, campare con qcžít z 50 EUR týdněvivere con 50 euro la settimanažít na čí účetvivere alle spalle di q
  6. (bydlet ap.) kde vivere dove(přebývat) form. soggiornare(sídlit) risiedere dove

Vyskytuje se v

odloučeně: žít odloučeně manželé ap.vivere separati

přepych: žít v přepychuvivere nel lusso

samota: žít o samotěvivere solo/-a

ústraní: žít v ústranívivere nel ritiro

vesnice: žít na vesnicivivere in campagna

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

: Ať žije...!(Ev)viva...!

bída: žít v bíděvivere in povertà

dokud: dokud budu žítfinché vivo/vivrò

emigrace: žít v emigracivivere in esilio

izolovaně: Žije izolovaně od okolního světa.Vive isolato dal mondo circostante.

izolovaný: Žijí v izolované oblasti.Vivono in una zona segregata.

nechť: Nechť žije král!Evviva il re!

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

odděleně: Žijí odděleně. rodiče ap.Vivono separati.

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

flinta: hovor. hodit flintu do žitagettare la spugna

hromádka: žít na hromádce s kým nesezdaníconvivere con q

huba: žít z ruky do hubyvivere alla giornata

nad, nade: žít (si) nad poměryvivere al di sopra dei propri mezzi

naplno: žít naplnovivere la vita al massimo

noha: žít na vysoké nozevivere da (gran) signore

poustevník: žít jako poustevníkvivere come un eremita

výt: Chceš-li s vlky žít, musíš s nimi výt.Paese che vai usanze che trovi.

žito: hodit flintu do žitagettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranza

abbondanza: žít v hojnostivivere nell'abbondanza

abitudinario: lpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejíchessere abitudinario

armonia: žít v harmonii s čímvivere in armonia con qc

bisogno: žít v nouzivivere nel bisogno

campare: žít ze dne na den/z ruky do hubycampare alla giornata

cattività: narodit se/žít v zajetínascere/vivere in cattività

clandestinità: žít v ilegalitěvivere nella clandestinità

comodo: žít pohodlný životfare vita comoda

elemosina: žít z almužnyvivere di elemosina

giornata: žít ze dne na denvivere alla giornata

godersi: vyžít se, žít si, užívat si života, vychutnávat životgodersi la vita

massimo: žít naplnovivere la vita al massimo

mondo: žít ve svém vlastním světěvivere nel proprio mondo

natura: žít v souladu s přírodouvivere secondo natura

parsimonia: žít střídměvivere con parsimonia

rendita: žít z rentyvivere di rendita

rifarsi: žít nanovorifarsi una vita

vita: žít krátký/dlouhý životavere vita breve/lunga

vivere: žít spoluvivere insieme

carità: Žije z milodarů.Vive di carità.

città: Žije ve městě.Vive in città.

lusso: Žije v luxusu.Vive nel lusso.

meridione: Žije v jižní Itálii.Vive nel meridione.

modesto: Žijí ve skrovných podmínkách.Vivono in condizioni modeste.

necessità: Žije v bídě.Vive in necessità.

poco: Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.

presso: Žije u prarodičů.Vive presso i nonni.

qua: svět, ve kterém žijemeil mondo di qua

ristrettezza: Žijí v bídě.Vivono in ristrettezze.

sano: Žije zdravě., Vede zdravý život.Conduce una vita sana.

separato: Žijí odděleně., Nežijí spolu.Vivono separati.

animale: žít jako zvíře necivilizovaněvivere come un animale

bambagia: žít si jako v bavlncevivere nella bambagia

campana: Žije ve své bublině. mimo reálné problémyVive/sta sotto una campana di vetro.

carcerato: žít jako vězeňfare vita da carcerato

lunario: sotva vyžít/vyjít s penězi, žít od výplaty k výplatě(appena) sbarcare il lunario

principe: žít (si) jako král v luxusu ap.vivere come un principe

žít: ať žijekdo/co při skandování ap. viva, evviva qc/q!