Hlavní obsah

vivere

Intranzitivní sloveso

  1. žít, bydletVive in campagna.Žije na vesnici.vivere in affittobydlet v nájmuvivere insiemežít spoluvivere separatižít odloučeně manželé ap.
  2. con/di qc vyžít z čehoÈ impossibile vivere con 500 euro al mese.Z 500 eur na měsíc se nedá vyžít.guadagnarsi da vivere(u)živit se, vydělávat si na živobytídare da vivere(u)živit
  3. dove pohybovat (se), chovat (se) kde v daných podmínkách
  4. qc užít si (života)Lui ha vissuto molto.Hodně si (toho) užil.

Vyskytuje se v

abbondanza: žít v hojnostivivere nell'abbondanza

anima: ani živá duše v záporných větáchnon anima viva

armonia: žít v harmonii s čímvivere in armonia con qc

bisogno: žít v nouzivivere nel bisogno

calce: hašené/nehašené vápnocalce spenta/viva

cattività: narodit se/žít v zajetínascere/vivere in cattività

clandestinità: žít v ilegalitěvivere nella clandestinità

elemosina: žít z almužnyvivere di elemosina

farsi: ozvat se známému, nezvěstný ap.farsi vivo/sentire

giornata: žít ze dne na denvivere alla giornata

guadagnarsi: vydělávat (si) na živobytí, (u)živit seguadagnarsi la vita/da vivere

leggenda: živá legendaleggenda vivente

maniera: způsob/styl životamaniera di vivere

massimo: žít naplnovivere la vita al massimo

mondo: žít ve svém vlastním světěvivere nel proprio mondo

morto: oživlá mrtvola, zombiemorto vivente

natura: žít v souladu s přírodouvivere secondo natura

ozio: Nic nedělá., hovor. Fláká se.Vive nell'ozio.

pacco: potravinový balíček potravinová pomocpacco viveri

parsimonia: žít střídměvivere con parsimonia

provincia: bydlet na malém městěvivere in provincia

quieto: poklidné žitíil quieto vivere

registrazione: živá nahrávkaregistrazione dal vivo

rendita: žít z rentyvivere di rendita

rifarsi: znovu se ukázat (mezi lidmi), znovu se ozvat, zase přijít mezi lidirifarsi vivo

spigolo: ostrá hrana čehospigolo vivo di qc

vivente: živý obrazquadro vivente

vivo: živě narozeníi nati vivi

voce: ústně zkoušet ap.a (viva) voce

argento: Chvíli neposedí.Ha l'argento vivo addosso.

avere: Sotva vyžije má všeho málo.Ha poco da vivere.

carità: Žije z milodarů.Vive di carità.

città: Žije ve městě.Vive in città.

continente: Bydlí na pevnině. ne na ostrověVive nel continente.

da: Bydlíme tady už tři roky.Viviamo qui da tre anni.

lusso: Žije v luxusu.Vive nel lusso.

medesimo: Bydlí ve stejném domě.Vivono nella medesima casa.

meridione: Žije v jižní Itálii.Vive nel meridione.

modesto: Žijí ve skrovných podmínkách.Vivono in condizioni modeste.

necessità: Žije v bídě.Vive in necessità.

o: Buďto živý, nebo mrtvý!O vivo o morto!

paese: bydlet na dědiněvivere in un paese

poco: Žije z toho mála, co jí zanechal manžel.Vive con quel poco che le ha lasciato il marito.

posto: Bydlí v klidné lokalitě.Vive in un posto tranquillo.

presso: Žije u prarodičů.Vive presso i nonni.

ristrettezza: Žijí v bídě.Vivono in ristrettezze.

separato: Žijí odděleně., Nežijí spolu.Vivono separati.

animale: žít jako zvíře necivilizovaněvivere come un animale

bambagia: žít si jako v bavlncevivere nella bambagia

campana: Žije ve své bublině. mimo reálné problémyVive/sta sotto una campana di vetro.

espediente: živit se vlastní vynalézavostívivere di espedienti

principe: žít (si) jako král v luxusu ap.vivere come un principe

solo: Nejen chlebem živ je člověk.Non si vive di solo pane.

spalla: přiživovat se, příživničit na komvivere alle spalle di q

toccare: tít do živéhotoccare nel vivo

vegeto: mít se čile k světuessere vivo e vegeto

dvojí: vést dvojí životvivere una doppia vita

nehašený: nehašené vápnocalce viva/non spenta

obživa: vydělávat si na obživuguadagnarsi da vivere/la vita

odloučeně: žít odloučeně manželé ap.vivere separati

pálený: stav. pálené vápnocalce viva, řidč. calce cotta

privát: bydlet na privátěvivere in un appartamento privato

přepych: žít v přepychuvivere nel lusso

příroda: živá/neživá přírodanatura viva/inanimata

samota: žít o samotěvivere solo/-a

stranit se: stranit se společnostifare vita ritirata, vivere nel proprio guscio

ústraní: žít v ústranívivere nel ritiro

vesnice: žít na vesnicivivere in campagna

vysílání: v živém vysíláníin diretta, dal vivo, live

zdravě: jíst/žít zdravěmangiare/vivere sano

žít: žít na čí účetvivere alle spalle di q

živě: živě se zajímat o coavere vivo interesse per qc

živobytí: vydělávat si na živobytíguadagnarsi da vivere

živý: živá vodaacqua viva

: Ať žije...!(Ev)viva...!

bída: žít v bíděvivere in povertà

dodat: Dodalo mi to chuť do života.(Ciò) mi ha ridato la voglia di vivere.

dokud: dokud budu žítfinché vivo/vivrò

dožít se: Dožila se devadesáti let.È vissuta fino a novant'anni.

duše: Nebyla tam ani živá duše.Non c'era anima viva.

emigrace: žít v emigracivivere in esilio

izolovaně: Žije izolovaně od okolního světa.Vive isolato dal mondo circostante.

izolovaný: Žijí v izolované oblasti.Vivono in una zona segregata.

jasně: jasně červenýrosso vivo

od, ode: Žijí tady už od války.Vivono qui già dai tempi della guerra.

odděleně: Žijí odděleně. rodiče ap.Vivono separati.

pohřbený: pohřbený zaživasepolto vivo

pohřbít: Pohřbili ho zaživa.L'hanno sepolto vivo.

prožít: Prožila šťastný život.Ha vissuto una vita felice.

ukázat se: Ukaž se někdy!Fatti vivo qualche volta!

vědět: Dej o sobě někdy vědět!Fatti vivo qualche volta!

vedle: Bydlíme vedle sebe.Viviamo l'uno accanto all'altro.

výstup: živý výstupesecuzione dal vivo

vyžít: Z 500 eur na měsíc se nedá vyžít.È impossibile vivere con 500 euro al mese.

vyžití: 300 eur nestačí na vyžití.300 euro non basta per vivere.

zažít: Něco takového jsem ještě nezažil.Non ho mai vissuto una cosa del genere in vita mia.

živit se: Čím se živíš?Di che vivi?

cizí: žít na cizí účetvivere a spese degli altri

huba: žít z ruky do hubyvivere alla giornata

jádro: jít/dostat se přímo k jádru věcientrare nel vivo della questione, andare al fondo della questione

kůže: zažít co na vlastní kůživivere qc sulla propria pelle

nad, nade: žít (si) nad poměryvivere al di sopra dei propri mezzi

naplno: žít naplnovivere la vita al massimo

noha: žít na vysoké nozevivere da (gran) signore

poustevník: žít jako poustevníkvivere come un eremita

roupy: mít roupy chvíli neposedětessere irrequieto, být velmi živý avere l'argento vivo addosso

tnout: přen. tnout do živéhocolpire nel vivo

vivere: bydlet v nájmuvivere in affitto