Hlavní obsah

Spojka

  1. (přání, rozkaz) che(s infinitivem) diche se pojí s konjunktivemAť to udělá.Che lo faccia.Připomeň mu, ať přijde.Ricordagli di venire.
  2. (ačkoli)překládá se hl. konjunktivemAť to (u)děláš jakkoli ...In qualunque modo lo faccia ...Ať se stane cokoli ...Qualsiasi cosa accada...ať je jakkoli velkýper quanto grande siaAť to stojí cokoli.Costi quel che costi.ať je (to) ... neboche sia ... o ...

Částice

  • chepojí se konjunktivemAť jde/mluví!Che parta/parli!Ať si pláče! onaLasciala piangere!Ať nepřijdete pozdě!Che non arrivi/(více osob) arriviate in ritardo!Ať mi vlezou na záda!Vadano a farsi fottere!Ať žije...!(Ev)viva...!

Vyskytuje se v

žít: žijekdo/co při skandování ap. viva, evviva qc/q!

který: je to, který chcechiunque sia

stát: to stojí, co to stojí, stůj co stůjcosti quel che costi

cokoli: už si o tom myslíte cokoli ...Checché ne pensi ...

jakkoli: to děláš jakkoli, ...in qualunque modo lo faccia, ...

kamkoli: (pů)jdeš kamkoli ...Dovunque tu vada ...

kdokoli: vyhraje volby kdokolichiunque vinca le elezioni

pokoj: odpočívá v pokoji.Che riposi in pace.

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, si poradí jak umí

comunque: comunque sia je to(mu) jakkoli

costare: costi quel che costi to stojí, kolik chce

essere: sia (che)... sia (che)jak ... tak ..., již ... nebo ...

felicità: Felicità! slouží!, Na zdraví! při kýchnutí

fottere: Vadano a farsi fottere! se jdou vycpat!, jdou do hajzlu!

nolente: volente o nolentechtě nechtě, volky nevolky, se to líbí nebo ne

sia: sia ... sia ..., sia ... che ... ... nebo ..., jak ... tak ...

sia: sia che ... sia che ... (už) ... nebo ...

vuoi: vuoi ... vuoi ...buď ... anebo ..., ... nebo ...

avvenire: Qualunque cosa avvenga ... se stane cokoli ...

avvertimento: Che questo vi sia d'avvertimento. vám to slouží jako ponaučení.

badare: Bada a non cadere!Dávej pozor, neupadneš!

che: Che venga! přijde!

coso: Di' a coso di venire.Řekni tam tomu, přijde.

dire: Digli di tornare.Řekni mu, se vrátí.

gli: Digli di partire.Řekni mu, jde.

maledire: Che Dio lo maledica! ho Bůh prokleje!

migliore: Vinca il migliore! vyhraje ten nejlepší!

ricordare: Ricordami di ...Připomeň mi, ať...

sprecarsi: Non sprecarti. se nepředřeš.

avarizia: Crepi l'avarizia!žert. to stojí, co to stojí!

pro: Buon pro! slouží!, Na zdraví!

toccare: Tocca ferro!Zaklepej to (na dřevo)., to nezakřikneš.