Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (určení ap.) koho/co per q/qc(ve prospěch) a favore di q(v hlasování též) proUděláš to pro mne?Lo fai per me?Nech si to pro sebe.Tienilo per te.To platí i pro tebe.Vale anche per te.Jsem pro.Sono pro., Sono a favore., (souhlasím) Ci sto., Sono d'accordo.
  2. (kvůli) koho/co per (motivo di) q/qc(v důsledku též) a causa di qc(z důvodu) per motivi di qcpro špatné počasía causa del maltempoOpustil ji pro jinou.L'ha lasciata per un'altra.To je pro mne novinka.È una novità per me.pro nic (za nic)per nientesmysl pro humorsenso dell'umorismopro teďper il momentopro tentokrátper questa volta

Vyskytuje se v

adatto: nevhodné pro dětinon adatto ai bambini

adesso: prozatím, pro teďper adesso

adulto: pro dospěléper adulti

altrui: pro dobro druhýchper il bene altrui

asilo: noclehárna pro chudéasilo notturno

attraversamento: přechod pro chodceattraversamento pedonale

autoapprendimento: pro samoukyper l'autoapprendimento

avanzato: kurz pro pokročilécorso avanzato

avvertimento: udělat co pro výstrahu/jako varovánífare qc per avvertimento

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

carro: vůz pro dobytek, dobytčákcarro bestiame

cassa: = sociální fond pro nezaměstnanéCassa integrazione (guadagni)

ciclabile: pruh pro cyklistycorsia ciclabile

ciò: za tímto účelem, pro tento účel, pročeža ciò

ciondolo: přívěsek pro štěstíciondolo portafortuna

civetta: ceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníkaprezzi civetta

completezza: pro úplnostper completezza

comune: pro společné blaho/dobroper il bene comune

conferma: pro/na/k potvrzení čehoa/in conferma di qc

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

coperto: prostřít ještě pro jednohomettere un altro coperto

corsia: pruh pro cyklisty, cyklostezkacorsia ciclabile

corso: kurz pro pokročilécorso per avanzati

cronaca: jen tak pro upřesnění/informaci upozornění ap.hovor. per la cronaca

dichiararsi: vyslovit se proti/prodichiararsi contro/a favore

diletto: dělat co pro potěšení/radostfare qc per diletto

diporto: dělat co pro zábavufare qc per diporto

donna: holka pro všechnodonna tuttofare

dovere: smysl pro povinnostsenso del dovere

equivoco: pro zamezení nedorozuměnía scanso di equivoci

estimo: odhad výtěžku nemovitostí zapsaných v katastru pro daňové účelyestimo catastale

evenienza: pro každý případper ogni evenienza

fatica: dříč, holka pro všechno, poskokuomo di fatica

favorevole: být pro co návrh ap.essere favorevole a qc

foresteria: byt pro přechodné ubytováníappartamento per uso foresteria

forma: formálně, pro formuper forma

grande: kniha pro dospělélibro per grandi

insù: vhodné pro děti od dvou let (nahoru)adatto per bambini da due anni insù

lei: pro niper lei

lucro: dělat co pro penízefare qc per lucro

lui: pro/bez něhoper/senza di lui

mai: kdyby náhodou, pro všechny případycaso mai

me: pro měper me

meglio: pro tvoje/jeho dobroper il tuo/suo meglio

minorenne: soud pro mladistvé/nezletilétribunale per i/dei minorenni

momento: pro tuto chvíli, toho časuper il momento

morale: smysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatnésenso morale

niente: ne bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodunon per niente

noi: bez/pro nássenza di/per noi

ostello: ubytovna/hostel pro mladé, mládežnická ubytovnaostello della gioventù

over: sleva pro (osoby) starší 60 letprezzo ridotto per gli over 60

parlare: mluvit si pro sebeparlare tra sé (e sé)

passaggio: přechod pro chodcepassaggio pedonale

passare: (za)stavit se pro, vyzvednout kohopassare a prendere q

pedonale: přechod pro chodcepassaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonali

pelliccia: chovaný pro kožešinu zvíředa pelliccia

per: mít vášeň pro hudbuavere passione per la musica

personale: pro osobní potřebuper uso personale

piacere: výlet, cesta podniknutá pro zábavuviaggio di piacere

pista: cyklostezka, stezka pro cyklistypista ciclabile

ponte: nadchod, lávka pro pěšíponte pedonale

precauzione: udělat co jen pro jistotufare qc per precauzione

precisare: jen pro upřesnění...tanto per precisare...

principiante: kurs pro začátečníkycorso per principianti

pro: senza prozbytečně

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

propenso: být (spíše) pro souhlasitessere propenso per il sì

proprio: typický pro člověkaproprio dell'uomo

provvidenza: Státní pomoc pro (obyvatele) postižené povodníprovvidenze dello Stato per gli alluvionati

pubblico: otevřeno pro veřejnostaperto al pubblico

querela: žaloba pro pomluvudir. querela per diffamazione

reddito: reddito pro capitepříjem na hlavu na jednoho obyvatele

riassumere: Pro shrnutí ...Riassumendo ...

ricapitolare: pro rekapitulaci ...per ricapitolare ...

ricovero: útulek pro chudé, chudobinecricovero di mendicità

riepilogare: pro shrnutí ...riepilogando ...

riposo: domov pro seniory, domov důchodcůcasa di riposo

scanso: pro předejití/zamezenía scanso di qc

scaramanzia: udělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřiklfare qc per scaramanzia

semplificare: pro zjednodušení čehoper semplificare qc

sfortuna: na neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůleper sua sfortuna

sicurezza: (jen) pro jistotu udělat ap.per sicurezza

sottolineare: pro zdůraznění čehoper sottolineare qc

sport: dělat co pro zábavufare qc per sport

valutare: valutare il pro e il controzvážit pro a proti

hlava: a testa, a/per persona, pro capitena hlavu osobu

minus: valutare i pro e i contro, valutare i vantaggi e gli svantaggizvážit plusy a minusy

nevýhoda: i vantaggi e gli svantaggi, pro a proti i pro e i controvýhody a nevýhody

pro forma: fattura pro formaekon. pro forma faktura

přednost: punti forti e punti deboli, výhody a nevýhody vantaggi e svantaggi, pro a proti i pro e i contropřednosti a slabiny

výhoda: i pro e i controvýhody i nevýhody

zápor: i pro e i contro di qcklady a zápory čeho