Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (určení ap.) koho/co per q/qc(ve prospěch) a favore di q(v hlasování též) proUděláš to pro mne?Lo fai per me?Nech si to pro sebe.Tienilo per te.To platí i pro tebe.Vale anche per te.Jsem pro.Sono pro., Sono a favore., (souhlasím) Ci sto., Sono d'accordo.
  2. (kvůli) koho/co per (motivo di) q/qc(v důsledku též) a causa di qc(z důvodu) per motivi di qcpro špatné počasía causa del maltempoOpustil ji pro jinou.L'ha lasciata per un'altra.To je pro mne novinka.È una novità per me.pro nic (za nic)per nientesmysl pro humorsenso dell'umorismopro teďper il momentopro tentokrátper questa volta

Vyskytuje se v

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

adesso: per adessoprozatím, pro teď

adulto: per adultipro dospělé

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

asilo: asilo notturnonoclehárna pro chudé

attraversamento: attraversamento pedonalepřechod pro chodce

autoapprendimento: per l'autoapprendimentopro samouky

avanzato: corso avanzatokurz pro pokročilé

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

bilanciare: bilanciare i pro e i controzvážit pro a proti

carro: carro bestiamevůz pro dobytek, dobytčák

cassa: Cassa integrazione (guadagni)= sociální fond pro nezaměstnané

ciclabile: corsia ciclabilepruh pro cyklisty

ciò: a ciòza tímto účelem, pro tento účel, pročež

ciondolo: ciondolo portafortunapřívěsek pro štěstí

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

completezza: per completezzapro úplnost

comune: per il bene comunepro společné blaho/dobro

conferma: a/in conferma di qcpro/na/k potvrzení čeho

considerare: considerare il pro e il controzvážit všechna pro a proti

contro: (tutti) i pro e i contro(všechna) pro a proti

coperto: mettere un altro copertoprostřít ještě pro jednoho

corsia: corsia ciclabilepruh pro cyklisty, cyklostezka

corso: corso per avanzatikurz pro pokročilé

cronaca: hovor. per la cronacajen tak pro upřesnění/informaci upozornění ap.

dichiararsi: dichiararsi contro/a favorevyslovit se proti/pro

diletto: fare qc per dilettodělat co pro potěšení/radost

diporto: fare qc per diportodělat co pro zábavu

donna: donna tuttofareholka pro všechno

dovere: senso del doveresmysl pro povinnost

equivoco: a scanso di equivocipro zamezení nedorozumění

estimo: estimo catastaleodhad výtěžku nemovitostí zapsaných v katastru pro daňové účely

evenienza: per ogni evenienzapro každý případ

fatica: uomo di faticadříč, holka pro všechno, poskok

favorevole: essere favorevole a qcbýt pro co návrh ap.

favorevole: voto favorevolehlas PRO volební ap.

foresteria: appartamento per uso foresteriabyt pro přechodné ubytování

forma: per formaformálně, pro formu

grande: libro per grandikniha pro dospělé

grande: per grandipro dospělé, pro velké

insù: adatto per bambini da due anni insùvhodné pro děti od dvou let (nahoru)

lei: per leipro ni

lei: per Leipro vás vykání

lucro: fare qc per lucrodělat co pro peníze

lui: per/senza di luipro/bez něho

mai: caso maikdyby náhodou, pro všechny případy

me: per mepro

me: tra me (e me)(sám) pro sebe mluvit ap.

meglio: per il tuo/suo megliopro tvoje/jeho dobro

minorenne: tribunale per i/dei minorennisoud pro mladistvé/nezletilé

momento: per il momentopro tuto chvíli, toho času

morale: senso moralesmysl pro morálku, mravní svědomí schopnost rozlišit správné a špatné

niente: non per nientene bez důvodu/pro nic za nic z dobrého důvodu

noi: senza di/per noibez/pro nás

ostello: ostello della gioventùubytovna/hostel pro mladé, mládežnická ubytovna

over: prezzo ridotto per gli over 60sleva pro (osoby) starší 60 let

parlare: parlare tra sé (e sé)mluvit si pro sebe

passaggio: passaggio pedonalepřechod pro chodce

passare: passare a prendere q(za)stavit se pro, vyzvednout koho

pedonale: passaggio/attraversamento pedonale, strisce pedonalipřechod pro chodce

pedonale: pista pedonalestezka pro pěší

pelliccia: da pellicciachovaný pro kožešinu zvíře

per: avere passione per la musicamít vášeň pro hudbu

per: libro per bambinikniha pro děti

personale: per uso personalepro osobní potřebu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

pista: pista ciclabilecyklostezka, stezka pro cyklisty

ponte: ponte pedonalenadchod, lávka pro pěší

precauzione: fare qc per precauzioneudělat co jen pro jistotu

precisare: tanto per precisare...jen pro upřesnění...

principiante: corso per principiantikurs pro začátečníky

propenso: essere propenso per il sìbýt (spíše) pro souhlasit

proprio: proprio dell'uomotypický pro člověka

provvidenza: provvidenze dello Stato per gli alluvionatiStátní pomoc pro (obyvatele) postižené povodní

pubblico: aperto al pubblicootevřeno pro veřejnost

querela: dir. querela per diffamazionežaloba pro pomluvu

riassumere: Riassumendo ...Pro shrnutí ...

ricapitolare: per ricapitolare ...pro rekapitulaci ...

ricovero: ricovero di mendicitàútulek pro chudé, chudobinec

ricovero: ricovero degli anzianidomov/pečovatelský ústav pro seniory

riepilogare: riepilogando ...pro shrnutí ...

riposo: casa di riposodomov pro seniory, domov důchodců

scanso: a scanso di qcpro předejití/zamezení

scaramanzia: fare qc per scaramanziaudělat co pro štěstí/aby(ch) to nezakřikl

semplificare: per semplificare qcpro zjednodušení čeho

sfortuna: per sua sfortunana neštěstí pro něj/ni, k jeho/její smůle

sicurezza: per sicurezza(jen) pro jistotu udělat ap.

sottolineare: per sottolineare qcpro zdůraznění čeho

sport: fare qc per sportdělat co pro zábavu