Hlavní obsah

piacere

Intranzitivní slovesoaus. essere

  • a q líbit se, chutnat, zamlouvat se komuTi piacciono gli spaghetti?Chutnají ti špagety?Mi piacerebbe viaggiare.Rád(a) bych cestoval(a).Ti piace?Líbí se ti?

Podstatné jméno mužské

  1. potěšení, radost, požitekQuesta macchina va che è un piacere.To auto jede jedna radost.Piacere (di conoscerla)!Těší mě. při seznamováníCon piacere!(Velmi) rád(a)!, Milerád(a)!, S radostí!aver piacere di qcmít z čeho radosta piaceredle libosti, jak je liboviaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu
  2. laskavost, službičkaMi fai un piacere?Uděláš pro mě něco?Fammi il piacere!Buď tak laskav(á)!per piacereprosím žádost ap.

Vyskytuje se v

carne: tělesné požitkypiaceri della carne

corpo: tělesné rozkošepiaceri del corpo

mondano: světské radostipiaceri mondani

piacere: Těší mě. při seznamováníPiacere (di conoscerla)!

senso: tělesné požitkypiaceri dei sensi

casino: Šíleně se mi líbí.Mi piace un casino.

compenso: Vydělám málo, ale zato mám svou práci rád.Guadagno poco, ma in compenso il lavoro mi piace.

misterioso: Ráda se dělá tajemnou.Le piace fare la misteriosa.

mucchio: Strašně se mi (to) líbí., Žeru to.hovor. Mi piace un mucchio.

no: Líbí se ti, ne?Ti piace, no?

più: Víc se mi líbí tvé auto.Mi piace di più la tua macchina.

poco: Ten film se mi moc nelíbil.Il film mi è piaciuto poco.

prima: Nejdřív povinnosti, potom zábava.Prima il dovere, poi il piacere.

quanto: To se mi tak líbí!Quanto mi piace!

sacco: Hrozně se mi to líbí.Mi piace un sacco.

santo: buď té dobroty ..., udělej mi tu laskavost ...fammi il santo piacere ...

sebbene: Ačkoli se mi to nelíbí ...Sebbene non mi piaccia ...

libo: jak je libo dle libostia piacere

obliba: s oblibou dělat cofare qc con piacere

potěšení: (jen) pro potěšení(solo) per piacere

požitek: mít požitek z čehoaver piacere di qc

rád: rád dělat co s obliboufare qc con piacere

radost: s radostí udělat cofare qc con piacere

těšit: Těší mě. při seznamováníPiacere (di conoscerla)

ale: Rád bych přišel, ale nemohu.Mi piacerebbe venire, ma non posso.

bavit: Baví mě čtení.Mi piace leggere., Leggere mi diverte.

fotit: Nerada se fotí.Non le piace essere fotografata.

fotografovat: Nerad se fotografuji.Non mi piace essere fotografato.

hrozně: Hrozně rád bych přišel, ale...Mi piacerebbe molto venire ma...

chutnat: Chutná ti?Ti piace?

jeho: Filmy to je jeho. má je rádGli piacciono i film.

jezdit: Rád jezdím na lyžích.Mi piace sciare.

líbit: To si dám líbit!Questo sì che mi piace!

líbit se: Nelíbí se mi to.Non mi piace.

málokterý: Chutná mi málokteré jídlo.Ben pochi cibi mi piacciono.

mít: Mám rád špagety.Mi piacciono gli spaghetti.

mně: Mně se to líbí.Mi piace.

moc: Moc se mi to líbí.Mi piace molto.

nalézt: Nalezl potěšení v četbě.Ha trovato piacere nella lettura.

nějak: Nějak se mi to nezdá.Mi sembra losco., Non mi piace.

nejraději: Co máš nejraději?Che cosa ti piace più di tutto?

nejvíc: Který se ti líbí nejvíc?Quale ti piace di più?

nerad: Nerad prohrávám.Non mi piace perdere.

pochutnat si: Pochutnal sis?Ti è piaciuto?

poležet si: Ráno si rád poleží.La mattina gli piace rimanere nel letto più a lungo.

potěšit: Moc mě to potěšilo.Mi ha fatto molto piacere.

poznávat: Rád vás poznávám.Piacere (di conoscerla).

proto: Proto se mi to nelíbí.È per questo che non mi piace.

s, se: s radostí pomohu ap.con piacere

sobě: Nerad mluvím o sobě.Non mi piace parlare di me.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníÈ stato un piacere.

také: Mně se to také líbí.Anche a me piace.

ti: Líbí se ti to?Ti piace?

udělat: Uděláš mi laskavost?Mi fai un piacere/favore?

vcelku: Vcelku se mi to líbí.Mi piace abbastanza.

vidět: Rád tě vidím.Che bello vederti!, Mi fa piacere incontrarti!

zachutnat: Zachutnalo mu to.Gli è piaciuto., L'ha trovato buono.

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...Mi piacerebbe sapere se ...

záliba: Má zálibu v...Le piace..., Ha una predilezione per...

zalíbit se: Hned se mi zalíbila.Mi è piaciuta immediatamente.

zamlouvat se: Zamlouvá se mu to.Gli piace.

zatímco: Mám rád sport, zatímco ona ráda čte.Mi piace lo sport mentre lei preferisce la lettura.

zvlášť: Má ráda květiny, zvlášť růže.Le piacciono i fiori, specialmente le rose.

že: Víš, že se mi líbíš.Lo sai che mi piaci.

pastva: být pastva pro očiessere il piacere per gli occhi

strana: Potěšení je na mé straně.Il piacere è tutto mio.

zalíbení: najít zalíbení v kom/čemprendere a benvolere q/qc, prendere q in simpatia, v činnosti scoprire il piacere di (fare) qc, prenderci gusto a fare qc

piacere: Chutnají ti špagety?Ti piacciono gli spaghetti?