Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně ap.) kým/čím con q/qcPojď se mnou.Vieni con me.oženit se s kýmsposare q
  2. (soupeření ap.) con(proti) controzápasit s kýmlottare contro q
  3. (mající ap.) čím con, avente qckbelík s vodousecchio d'acquachléb s máslempane e burro
  4. (okolnost) cons radostí pomohu ap.con piacereS pozdravem v dopise ap.Distinti saluti
  5. (vazba se slovesem) a, inváhat s odpovědíesitare nel risponderenamáhat se s úklidemsforzarsi a fare le pulizie
  6. (souvislost) conTo nemá nic společného s ...Non ha nulla a che fare con ...Co s ním je?Che cos'ha?Jak je na tom se zdravím?Come va la sua salute?
  7. kniž.(směrem dolů, pryč) dadolů s kopcegiù dalla collina
  8. být s to (být schopen) udělat co essere in grado di fare qcNení s to se rozhodnout.Non è in grado di decidersi.

Vyskytuje se v

sebou: s seboucon sé

málo: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

právník: poradit se se svým právníkemconsultare il proprio legale

přivést: přivést s sebou kohoportare dietro q

přivézt: přivézt (si) co s sebouportare qc con sé

registrovat: registrovat seregistrarsi, zapsat se iscriversi, podpisem v hotelu ap. firmare il registro

vzít: vzít (si) co s sebouprendere qc con sé

brát: Neber ji s sebou.Non portarla con te.

dělat: Nedělej si s tím starosti.Non preoccupartene.

dít se: Co se s tebou děje?Cosa ti succede?

dovést: Dovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.

dovézt: Dovezu to s sebou.Lo porterò con me.

je: Vezmi je s sebou.Portali con te.

koupat se: Půjdete se s námi koupat?Venite a fare il bagno con noi?

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mazlit se: Moc se s tím úkolem nemazlil.Non ha perso tanto tempo con quel compito.

měřit se: Nemůžeš se s ním měřit.Non ti puoi paragonare a lui.

mít: Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.

nosit: Nosím to stále s sebou.Lo porto sempre con me.

opatrovat: Opatruj se.Riguardati., Měj se. Stammi bene.

počít: Nevěděl, co si s tím počít.Non sapeva (che) cosa farsene.

poradit se: Poraďte se s lékařem.Consulti il medico.

připít: Připijte si se mnou.Brindate con me.

s, se: oženit se s kýmsposare q

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

smířit se: Smiř se s tím. je to tak ap.Fattene una ragione!, Non puoi fare altro che accettarlo.

udobřit se: Udobřil se s manželkou.Si è riconciliato con la moglie.

unáhlit se: Neunáhli se s rozhodnutím.Non prendere una decisione avventata.

vsadit se: Vsadím se s tebou o 20 euro, že přijde.Scommetto 20 euro con te che verrà.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

hrát si: hrát si s ohněmscherzare col fuoco

loudat se: Neloudej se s tím!Non tirarla per le lunghe!

oheň: zahrávat si s ohněmscherzare con il fuoco

párat se: nepárat se s tímsbrigarsela (presto), nebrat si servítky ap. non andare troppo per il sottile, nevěnovat příliš péče non metterci molto

zahrávat si: zahrávat si s ohněmgiocare/scherzare col fuoco

accontentarsi: spokojit se s málemaccontentarsi di poco

appresso: nosit co s sebou/u sebeportare appresso qc

asporto: (k odnesení) s sebou, přes ulici jídlo ap.da asporto

bambola: hrát si s panenkamigiocare alle bambole

contentarsi: spokojit se s málemcontentarsi di poco

giocare: hrát si s míčemgiocare a palla

nést: nést s seboumít za následek comportare, portare (con sé), implicare

impettito: naparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.stare (tutto) impettito

lottare: bojovat sám se sebou snažit se ovládnoutlottare con sé stesso

portare: nosit s sebou, i přen. (při)nést s sebou problémy ap.portare dietro

rassegnarsi: smířit se s osudem, podvolit se osudurassegnarsi al destino

: mít/přinést co s sebouavere/portare qc con sé

sentire: poradit se s lékařemsentire il dottore

tardare: opozdit se s platbou/v platbětardare nei pagamenti

bere: Napij se s námi!Bevi con noi!

col: Pohádala se se svým klukem.Ha litigato col suo ragazzo.

competere: Nikdo se s ním nemůže měřit.Nessuno può competere con lui.

comportare: To s sebou nese mnohá rizika.Questo comporta molti rischi.

con: Vem to s sebou.Prendilo con te.

contare: Nedá se s ním počítat.Non si può contare su di lui.

convenire: Dohodl jsem se s ním, že se setkáme...Ho convenuto con lui di riunirci...

dormire: Vyspal se s ní.Ha dormito con lei.

grazia: pohybovat se s gráciímuoversi con grazia

mio: Spokojím se s tím, co mám.Mi accontento del mio.

occorrente: Vezmi si s sebou vše potřebné.Porta con te tutto l'occorrente.

paragonarsi: Jak se s ní můžeš srovnávat?Come fai a paragonarti con lei?

pure: Udělal by cokoliv, aby se s ní oženil.Farebbe qualsiasi cosa pur di sposarla.

tutto: Umí/Zvládne všechno., Poradí si se vším.Sa fare tutto.

uguale: se sobě rovnýmicon i propri uguali

avere: Musím si s ním něco vyříkat.Ho (a) che dire con lui.

cencio: spokojit se s málem, uskrovnit sestarsene nei propri cenci

fatto: Už se stalo., Už se (s tím) nedá nic dělat.Ormai è fatta.

patteggiare: paktovat se s nepřítelempatteggiare col nemico

riconciliarsi: smířit se s osudemriconciliarsi con la vita

risonanza: setkat se se širokou odezvouavere vasta risonanza

scherzare: zahrávat si s ohněmscherzare col fuoco

sollievo: oddechnout si s úlevoutirare un respiro di sollievo

tomba: vzít si co s sebou do hrobuportare qc nella tomba

tra: sám se sebou mluvit ap.tra sé e sé