Hlavní obsah

con

Předložka

  1. q/qc s kým/čímstanza con bagnopokoj s koupelnouVieni con me.Pojď se mnou.Prendilo con te.Vem to s sebou.Esci con l'ombrello.Vem si (ven) deštník.È sposata con un greco.Je provdaná za Řeka.studiare con qstudovat u kohocon attenzionepozorněrestare con la bocca apertazůstat stát s otevřenou pusou
  2. q k(e) komu chovat se ap.Con me si comporta così.Ke mně se tak chová.Si è sfogato con me.Svěřil se mi.
  3. čím o prostředku, z čeho o surovině ap.È partito col treno.Odjel vlakem.Il vino si fa con l'uva.Víno se dělá z hroznů.disegnare con la matitakreslit tužkou
  4. qc za čeho, při čem o okolnostechNon esce con la pioggia.Za deště nechodí ven.Col caldo non riesco a dormire.V teple nemůžu usnout.e con ciò se n'è andato ...a s tím odešel...col tempočasem, v průběhu času
  5. con tutto qc i přes (všechno) co

Vyskytuje se v

assieme: assieme a/conspolu s kým/čím

rispondere: rispondere (con lo stesso seme)ctít barvu v kartách

rotta: a rotta di collopřekotně, jako o závod, o překot

abbandono: con abbandonouvolněně

abilità: con abilitàšikovně, dovedně, obratně, zdatně

accanimento: con accanimentozarputile, zarytě, zuřivě, zběsile

accompagnare: accompagnare q con lo sguardosledovat koho pohledem

accuratezza: con accuratezzapečlivě, důkladně, přesně

affabilità: con affabilitàsrdečně, přívětivě, vlídně, laskavě

allungare: allungare il collonatahovat krk

ammennicolo: con tutti gli ammennicolise vším všudy

andare: con l'andar del tempočasem, v průběhu času postupně ap.

anima: amare q con tutta l'animamilovat koho celou (svou) duší

animazione: con animazioneživě, vzrušeně, s elánem

annesso: castello con parco annessohrad s přilehlým parkem

antiscivolo: scarpe con suola antiscivoloboty s protiskluzovou podrážkou

appetito: mangiare con appetitojíst s chutí

applicazione: con applicazionesnaživě, pilně

appoggio: con l'appoggio di qcza pomoci čeho chodit ap.

arroganza: con arroganzaarogantně, namyšleně

assente: assente con la menteduchem nepřítomný

asta: salto con l'astaskok o tyči

astio: con astionenávistně, záštiplně

attaccare: attaccare con uno spillopřišpendlit, sešpendlit

attenzione: ascoltare con attenzionepozorně poslouchat

attraversare: attraversare col rossopřecházet na červenou

autoritario: Parla con tono autoritario.Mluví autoritativním tónem.

avidità: con aviditàhltavě, (dy)chtivě

battersi: battersi con un nemicobojovat s nepřítelem

bendare: con gli occhi bendatise zavázanýma očima

berretto: berretto con visierakšiltovka

bravura: con bravuramistrně, mistrovsky, bravurně

brio: mus. con brioživě

brusco: con le bruscheúsečně, stroze, přísně

buono: con le buonepo dobrém, nenásilně

calma: con calmaklidně, v klidu

carica: lavatrice con carica dall'altopračka s horním plněním

catenaccio: chiudere con il catenacciozavřít na petlici

cattiveria: con cattiveriaškodolibě, zlomyslně

cautela: agire con cautelajednat/postupovat opatrně/obezřetně

cazzo: col cazzo (che)ani (za) hovno, ani kdyby ses posral

celerità: con celeritàrychle, svižně

centodieci: laurearsi con centodieciabsolvovat s červeným diplomem

certezza: sapere qc con certezzavědět co jistě

chi: con chis kým

chiamare: chiamare le cose con il loro nomenazývat věci pravým jménem

chiarezza: parlare con chiarezzamluvit jasně

ciò: con ciòčímž

ciò: con tutto ciòpřesto (všechno)

cipiglio: guardare q/qc con cipiglio(za)mračit se na koho/co

circolare: con movimenti circolarikrouživým pohybem

circospezione: con circospezioneobezřetně

coda: con la coda dell'occhiokoutkem oka

col: col tempočasem, v průběhu času

colla: colla per carta/da legnolepidlo na papír/dřevo

colla: colla in pastalepicí pasta

colla: colla di pescevyzina, rybí želatina

collaborazione: in collaborazione con qcve spolupráci s kým

collo: collo del piedenárt nohy

collo: portare qc al collonosit co na krku

combinare: combinare la borsetta con le scarpesladit kabelku s botami

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

comfort: con tutti i comforts veškerým komfortem

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

compatibilmente: compatibilmente a/con qcv souladu s čím, podle čeho

complicità: con la complicità di q/qcza pomoci/přispění koho/čeho

confidenza: trattare q con confidenzachovat se ke komu důvěrně

consapevolezza: fare qc con piena consapevolezzadělat co zcela vědomě

conserto: a/con le braccia consertese založenýma rukama

considerazione: agire con/senza considerazionejednat uvážlivě/neuváženě

contagocce: přen. col contagoccepo troškách, po kapkách

contatto: evitare il contatto con gli occhivyhýbat se očnímu kontaktu

contrassegnare: contrassegnare qc con la propria sigla(o)parafovat, opatřit parafou co

convinzione: con convinzionepřesvědčeně

coraggio: con coraggioodvážně, statečně

cordialità: con cordialitàsrdečně

corto: con capelli cortikrátkovlasý

coscienza: con coscienzasvědomitě

cura: con curapečlivě

decisione: con decisionerozhodně, rázně, odhodlaně

destrezza: con destrezzaobratně, šikovně

determinazione: con determinazionerozhodně, odhodlaně, rázně

devozione: con devozionezbožně, oddaně

difficoltà: con difficoltàobtížně, s obtížemi, namáhavě

diffidenza: con diffidenzanedůvěřivě

dignità: comportarsi con dignitàchovat se důstojně

diligenza: con diligenzasvědomitě, snaživě, pilně, pracovitě, přičinlivě

diplomazia: agire con diplomaziapostupovat/jednat diplomaticky

discrezione: con discrezionerozvážně, uvážlivě, s rozumem

disdegno: con disdegnopohrdavě, opovržlivě