Hlavní obsah

chi

Zájmeno

  1. kdoa chikomu, na kohodi chičída chiod kohocon chis kýmchi (lo) sakdoví
  2. který, kteří, jenžC'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...
  3. chi ... chi ...někteří ... jiní (zase)..., někdo ... jiný (zase) ...

Vyskytuje se v

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

campana: Per chi suona la campana.Komu zvoní hrana.

chissà: Chissà chi è!Kdoví, kdo to je!

colpa: Di chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?

fregare: Chi se ne frega?No a?, Co na tom?, Koho to zajímá?

indovinare: Indovina chi ho visto!Hádej koho jsem viděl!

insegnare: Chi te lo ha insegnato?Kdo tě to naučil?

mai: Chi mai l'ha visto?Kdo to kdy viděl?

offrirsi: Chi si offre volontario?Kdo se hlásí dobrovolně?

parlare: Chi parla?, Con chi parlo?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

potere: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

prendere: Per chi mi prendi?Za koho mě máš?

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

tifo: Per chi fai il tifo?Komu fandíš?

tra: Chi tra noi?Kdo z nás?

voi: Chi di voi?Kdo z vás?

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

arrivare: Chi prima arriva meglio alloggia.Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

aspettare: Chi la fa l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.

cercare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

intendere: Chi ha orecchie per intendere, intenda!A teď dobře poslouchejte!

metà: Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.Dobrý začátek je polovina úspěchu.

occhio: In terra di ciechi, beato chi ha un occhio.Mezi slepými je jednooký králem.

ridere: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.

rosicare: Chi non risica non rosica.Risk je zisk.

seminare: Chi semina vento, raccoglie tempesta.Kdo seje vítr, sklidí bouři.

tacere: Chi tace, acconsente.Kdo mlčí, souhlasí., Mlčení znamená souhlas.

trovare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

vincere: Chi la dura la vince.Trpělivost růže přináší.

kdo: s kým?con chi?

koho: od/pro kohoda/per chi

vina: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Guai a chi arriva tardi!

být: Čí je ten svetr?Di chi è questo maglione?

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čest: S kým mám tu čest?Con chi ho l'onore?

čí: Čí je to vina?Di chi è la colpa?

dát: Kdo ti to dal?Chi te l'ha dato?

fandit: Komu fandíš?Per chi fai il tifo?

hádat: Hádej, kdo (to) je?Indovina chi è?

hlásit se: Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?Chi (di voi) si è iscritto all'esame?

chybět: Kdo chybí?Chi manca?

kdo: Koho to zajímá?Chi se ne importa?, A chi importa?, hovor. Chi se ne frega?

koho: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

koho: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

který: Který z nich?Chi tra loro?

mít: Za koho mě máš?Per chi mi prendi?

moct: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

nahradit: Kdo ho teď nahradí?Ora chi prenderà il suo posto?

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

naučit: Kdo tě to naučil?Chi te l'ha insegnato?

obrátit se: Na koho se mám obrátit?A chi devo rivolgermi?

patřit: Komu to patří?Di chi è questo?

prokouknout: Hned jsem prokouknul, co je zač.Ho capito subito chi avevo davanti.

prospět: Komu to prospěje?A chi gioverà?

služba: Kdo má službu?Chi è di servizio?

tah: Kdo je na tahu?A chi tocca?

ten, ta, to: Kdo je ta holka?Chi è quella ragazza?

udělat: Kdo to udělal?Chi lo ha fatto?

uvidět: Uvidíme, kdo vyhraje!Vedremo chi vincerà!

vás: Kdo z vás?Chi di voi?

viník: Kdo je viníkem?Chi è il colpevole?

vyhrát: Kdo vyhrál?Chi ha vinto?

za: Kdo za to může?Di chi è la colpa?

zač: Zač mě máš?Per chi mi prendi?

zajímat: A koho to zajímá?Chi se ne importa?

zavinit: Kdo to zavinil?Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?

hotovo: S chutí do toho a půl je hotovo.Chi ben comincia è a metà dell'opera.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Chi la fa, l'aspetti.

jednooký: Mezi slepými je jednooký králem.In terra di ciechi chi ha un occhio è signore.

koláč: Bez práce nejsou koláče.Chi non lavora non mangia.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

pomalu: Spěchej pomalu. příslovíChi ha fretta vada adagio.

risk: Risk je zisk.Chi non risica non rosica.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.Ride bene chi ride ultimo.

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Le cose buone arrivano a chi sa aspettare.