Hlavní obsah

chi

Zájmeno

  1. kdoa chikomu, na kohodi chičída chiod kohocon chis kýmchi (lo) sakdoví
  2. který, kteří, jenžC'è chi dice che ...Jsou tací, kteří tvrdí, že ...
  3. chi ... chi ...někteří ... jiní (zase)..., někdo ... jiný (zase) ...

Vyskytuje se v

altri: Chi altri potrebbe farlo?Kdo jiný by to mohl udělat?

campana: Per chi suona la campana.Komu zvoní hrana.

chissà: Chissà chi è!Kdoví, kdo to je!

colpa: Di chi è la colpa?Kdo za to může?, Čí je to vina?

fregare: Chi se ne frega?No a?, Co na tom?, Koho to zajímá?

indovinare: Indovina chi ho visto!Hádej koho jsem viděl!

insegnare: Chi te lo ha insegnato?Kdo tě to naučil?

mai: Chi mai l'ha visto?Kdo to kdy viděl?

offrirsi: Chi si offre volontario?Kdo se hlásí dobrovolně?

parlare: Chi parla?, Con chi parlo?Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?

potere: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

prendere: Per chi mi prendi?Za koho mě máš?

salvarsi: Si salvi chi può!Zachraň se kdo můžeš!

tifo: Per chi fai il tifo?Komu fandíš?

tra: Chi tra noi?Kdo z nás?

voi: Chi di voi?Kdo z vás?

arrivare: Chi tardi arriva male alloggia.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.

aspettare: Chi la fa l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá., Ono se mu/jim to vrátí/vymstí., Ten/Ti na to doplatí.

cercare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

intendere: Chi ha orecchie per intendere, intenda!A teď dobře poslouchejte!

metà: Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.Dobrý začátek je polovina úspěchu.

occhio: In terra di ciechi, beato chi ha un occhio.Mezi slepými je jednooký králem.

ridere: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlíp.

rosicare: Chi non risica non rosica.Risk je zisk.

seminare: Chi semina vento, raccoglie tempesta.Kdo seje vítr, sklidí bouři.

tacere: Chi tace, acconsente.Kdo mlčí, souhlasí., Mlčení znamená souhlas.

trovare: Chi cerca trova.Kdo hledá, najde.

vincere: Chi la dura la vince.Trpělivost růže přináší.

kdo: con chi?s kým?

koho: da/per chiod/pro koho

vina: Di chi è la colpa?Čí je to vina?

běda: Guai a chi arriva tardi!Běda tomu, kdo přijde pozdě!

být: Di chi è questo maglione?Čí je ten svetr?

čekat: Cosa/Chi stai aspettando?Na co/koho čekáš?

čest: Con chi ho l'onore?S kým mám tu čest?

čí: Di chi è la colpa?Čí je to vina?

dát: Chi te l'ha dato?Kdo ti to dal?

fandit: Per chi fai il tifo?Komu fandíš?

hádat: Indovina chi è?Hádej, kdo (to) je?

hlásit se: Chi (di voi) si è iscritto all'esame?Kdo (z vás) se hlásí ke zkoušce?

chybět: Chi manca?Kdo chybí?

který: Chi tra loro?Který z nich?

mít: Per chi mi prendi?Za koho mě máš?

moct: Di chi è la colpa?Kdo za to může?

nahradit: Ora chi prenderà il suo posto?Kdo ho teď nahradí?

najít se: C'è sempre qualcuno chi ...Vždycky se najde někdo, kdo ...

naučit: Chi te l'ha insegnato?Kdo tě to naučil?

obrátit se: A chi devo rivolgermi?Na koho se mám obrátit?

patřit: Di chi è questo?Komu to patří?

prokouknout: Ho capito subito chi avevo davanti.Hned jsem prokouknul, co je zač.

prospět: A chi gioverà?Komu to prospěje?

služba: Chi è di servizio?Kdo má službu?

tah: A chi tocca?Kdo je na tahu?

ten, ta, to: Chi è quella ragazza?Kdo je ta holka?

udělat: Chi lo ha fatto?Kdo to udělal?

uvidět: Vedremo chi vincerà!Uvidíme, kdo vyhraje!

vás: Chi di voi?Kdo z vás?

viník: Chi è il colpevole?Kdo je viníkem?

vyhrát: Chi ha vinto?Kdo vyhrál?

za: Di chi è la colpa?Kdo za to může?

zač: Per chi mi prendi?Zač mě máš?

zajímat: Chi se ne importa?A koho to zajímá?

zavinit: Chi lo ha causato?, Di chi è la colpa?Kdo to zavinil?

hotovo: Chi ben comincia è a metà dell'opera.S chutí do toho a půl je hotovo.

jáma: Chi la fa, l'aspetti.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

jednooký: In terra di ciechi chi ha un occhio è signore.Mezi slepými je jednooký králem.

koláč: Chi non lavora non mangia.Bez práce nejsou koláče.

naposled: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

pomalu: Chi ha fretta vada adagio.Spěchej pomalu. přísloví

risk: Chi non risica non rosica.Risk je zisk.

smát se: Ride bene chi ride ultimo.Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.

trpělivost: Le cose buone arrivano a chi sa aspettare.Trpělivost přináší růže.

chi: a chikomu, na koho