Hlavní obsah

aspettare

Tranzitivní sloveso

  1. q čekat (na) koho/co, očekávat koho/coAspetta un bambino.Čeká dítě.Ti aspetterò alla stazione.Budu tě čekat na nádraží.far aspettare qnechat koho čekat
  2. qc počkat, čekat na co, vyčkat čehoAspetta!Počkej!Che cosa aspetti?Na co čekáš?

Vyskytuje se v

aspetto: aspetto (verbale)(slovesný) vid

aspetto: avere un aspetto comevypadat, vyhlížet jak

aspetto: di aspetto modernomoderně vypadající

bambino: aspettare un bambinočekat dítě

esteriore: aspetto esteriorevnější vzhled, zevnějšek

esterno: aspetto esternovnější vzhled, zevnějšek

eternità: hovor. aspettare un'eternitàčekat celou věčnost

malsano: di aspetto malsanonezdravě vypadající

meschino: persona di aspetto meschinoneduživě/nemocně vypadající osoba, vyžle

migliore: avere un aspetto migliorevypadat lépe

sano: avere un aspetto sanovypadat zdravě

seducente: avere un aspetto seducentevypadat svůdně

sgradevole: di aspetto sgradevolenepěkně vypadající

vulnerabile: aver un aspetto vulnerabilevypadat/působit zranitelně

ansia: aspettato con ansianapjatě očekávaný

aspetto: Che aspetto ha?Jak vypadá?

comparsa: Nessuno aspettava la sua comparsa.Nikdo nečekal, že se objeví.

curare: Cura il suo aspetto.Pečuje o svůj zevnějšek.

fuori: Aspetta fuori.Počkej venku.

magari: Lo aspetterò, magari dovessi restare qui un giorno intero!Počkám na něho, i kdybych tady měl zůstat celý den!

momento: Aspetti un momento, per favore.Počkejte chvíli, prosím.

oltre: È oltre un'ora che lo aspetto.Čekám na něho víc/déle než hodinu.

ora: Lo aspetto di ora in ora.Čekám ho každou chvíli.

parecchio: È parecchio che aspetti?Čekáš dlouho?

poco: con un aspetto poco gradevolenehezky vypadající

poco: Aspetta un po',Chvíli počkej.

positivo: aspetti positivikladné aspekty

pregare: Lo pregava di aspettare.Prosil ho, aby počkal.

: Mi aspettavo un sì.Očekával jsem kladnou odpověď.

turno: Aspetta il tuo turno!Počkej, až na tebe dojde (řada).

varco: aspettare q al varcoi přen. číhat v záloze na koho

čekat: nechat koho čekatfare aspettare q

čistě: vypadat čistěavere un aspetto pulito

krásně: vypadat krásněsembrare bellissimo, avere un aspetto bellissimo

naproti: přijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

nechat: nechat koho čekatfar aspettare q

ohled: v tomto ohledusotto questo aspetto

rodina: čekat rodinuaspettare un bambino

seriózně: vypadat seriózněavere un aspetto affidabile, sembrare una persona seria

slovesný: slovesný čas/vid/způsobtempo /aspetto /modo verbale

stránka: po všech stránkáchsotto tutti gli aspetti, ve všech důsledcích a tutti gli effetti

útulně: vypadat útulněavere un aspetto accogliente

vid: dokonavý/nedokonavý vidaspetto perfettivo/imperfettivo

vnější: vnější vzhledaspetto esteriore

vyčkávat: vyčkávat na správný okamžikaspettare il momento giusto

vydržet: Vydrž!nevzdávej to ap. Non mollare!, Pigia (pigia)!, trvej na svém Tieni duro!, počkej Aspetta un attimo!

zanedbaně: vypadat zanedbaněavere un aspetto trascurato

zdravě: vypadat zdravěavere un aspetto sano, sembrare sano

: Počkám, až přijde.Aspetterò finché non sarà venuto.

být: Budu čekat.Aspetterò.

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

čekat: Čekám na vhodnou příležitost.Aspetto l'occasione giusta.

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

čekat: Jeho sestra čeká dítě.Sua sorella aspetta un bambino.

čekat: Naše kočka čeká koťata.La nostra gatta aspetta i gattini.

děsně: Vypadáš děsně.Hai un aspetto orribile.

doběhnout: Počkej, musím doběhnout do obchodu.Aspetta, devo fare una corsa al negozio.

dojít: Počkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno.

dokud: Počkám tu, dokud nepřijdeš.Aspetterò qui finché non arriverai.

dole: Čekám na tebe dole.Ti aspetto giù., Ti aspetto di sotto.

hnusně: Vypadá to hnusně.Ha un aspetto schifoso.

hrozně: Vypadáš hrozně.Hai un pessimo aspetto., Hai una pessima cera.

chvilka: Počkej chvilku!Aspetta un attimo!

jak: Jak vypadá?Che aspetto ha?

když: Když bude pršet, počkám.Se pioverà, aspetterò.

lacině: Vypadá to lacině. nekvalitně ap.Ha un aspetto cheap., Non sembra gran che.

legračně: vypadat legračněavere un aspetto buffo/comico

minutka: Minutku (vydržte)!Aspetti un attimo.

mít: Máme počkat?Dobbiamo aspettare?

mladě: Vypadá mladě.Sembra giovane., Ha un aspetto giovanile.

nádherně: Vypadáš nádherně!Hai un aspetto splendido!

nechutně: Vypadá to nechutně.Ha un aspetto disgustoso.

než: Počkejte, než se vrátím.Aspetti finché non torno.

než: Počkej, než vyjde ven.Aspetta finché non sia uscito.

než: Než tam hodinu čekat ...Piuttosto che aspettare lì un'ora ...

očekávat: A co jsi od něj očekával?E (che) cosa ti aspettavi da lui?

odporně: Vypadá to odporně.Ha un aspetto ripugnante.

počítat: Počítali jsme s nejhorším.Ci aspettavamo il peggio.

počkat: Počkej a uvidíš!Aspetta e vedrai!

před, přede: Počkám na tebe před bankou.Ti aspetto davanti alla banca.

před, přede: Máme před sebou náročné období.Ci aspetta un periodo difficile.

příhodný: čekat na příhodný okamžikaspettare il momento opportuno/giusto

senzačně: Vypadala senzačně.Aveva una aspetto meraviglioso.

slibovat si: Co si od toho slibuješ?Che cosa te ne aspetti?

strašlivě: vypadat strašlivěavere un aspetto terribile

strašně: Vypadáš strašně.Hai un aspetto terribile.

škaredě: Vypadá to škaredě. není to pěknéSembra brutto., Ha un aspetto brutto.

štíhle: vypadat štíhlesembrare snello/-a, avere un aspetto snello

uboze: vypadat ubozeavere un aspetto misero

uvnitř: Čeká uvnitř.Aspetta dentro.