Hlavní obsah

dojít

Dokonavé sloveso

  1. (chůzí se dostat) kam arrivare, giungere dove(směrem k mluvčímu) venire dove
  2. (jít pro něco) pro co/koho andare a prendere qc/qDojdi pro lékaře!Vai a prendere il medico!
  3. (za vedoucím ap.) za kým, kam fare un salto da q, dove
  4. (být dopraven) arrivare, essere consegnato/-aZboží ještě nedošlo.La merce non è ancora arrivata.
  5. (dospět) giungere
  6. (být spotřebován) essere finito/-a(vyprodán) essere esaurito/-aDošel nám benzín.Siamo rimasti senza benzina.
  7. (dozrát) maturare(dovařit se) arrivare (a cottura)
  8. (stát se) k čemu succedere, accadere, capitare qcJak k tomu došlo?Come è successo?
  9. (přijít na řadu) na koho toccare a qPočkej, až na tebe dojde (řada).Aspetta il tuo turno.
  10. hovor.(pochopit) co komu (riuscire a) capire qchovor.(uvědomit si) rendersi conto di qcPak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.A pak mi to došlo!E poi ci sono arrivato!

Vyskytuje se v

dojit: dojit mlékomungere il latte

poznání: dojít k poznání, že...raggiungere la conoscenza che...

názor: Došel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...

nedorozumění: Došlo k nedorozumění.È stato un malinteso.

posun: Došlo k posunu... v jednání ap.C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.

požár: Došlo k požáru.C'è stato un incendio.

závěr: Došli jsme k závěru, že ...Siamo arrivati alla conclusione che ...

zemětřesení: Došlo k zemětřesení.È successo il terremoto.

zřícení: Došlo ke zřícení letadla ...Un aereo è precipitato ...

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Onestà è la migliore politica.

arrivare: arrivare alla conclusionedojít k závěru

finire: essere finit|o/-adojít zásoby ap.

traguardo: arrivare/giungere al traguardodojít/dorazit do cíle

trovarsi: trovarsi d'accordoshodnout se, dohodnout se, dojít ke shodě

venire: venire alla conclusionedojít k závěru

malinteso: È stato un piccolo malinteso.Došlo k malému nedorozumění.

mettere: Ci mette tre ore per arrivare.Zabere to tři hodiny, než tam doj(e)deme.

qui: Sono arrivati fin qui.Došli až sem.

senza: Siamo rimasti senza benzina.Došel nám benzín.

turno: Aspetta il tuo turno!Počkej, až na tebe dojde (řada).

verificarsi: Si sono verificati gravi incidenti.Došlo k vážným nehodám.

disgrazia: Disgrazia volle che ...Bohužel došlo k tomu, že ...

nodo: Tutti i nodi vengono al pettine.Na každého jednou dojde.

venire: venire alle manipustit se do sebe, vjet si do vlasů, dojít na pěsti po hádce ap.