Hlavní obsah

zajít

Vyskytuje se v

návštěva: (za)jít/jet na návštěvu ke komuandare a visitare/trovare q, fare una visita a q

oběd: (za)jít (spolu) na obědandare a pranzo insieme

skok: zajít na skok kam, ke komufare uno salto da q

květinářství: (Za)jdu do květinářství.Vado dal fioraio.

lékárna: (za)jít do lékárnyandare in farmacia

třeba: Mohli bychom tam třeba zajít.Forse potremmo andarci.

daleko: zajít příliš daleko s čím přehnat toandare troppo oltre, spingersi troppo lontano

krajnost: (za)jít do krajnostiarrivare agli estremi

otočka: zajít kam (jen) na otočkufare un salto dove

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

andare: andare oltre qczajít příliš daleko, jíž až za hranici čeho

: přen. andare troppo in là con qczajít příliš daleko v čem

trovare: andare a trovare qjít navštívit koho, zajít za kým (na návštěvu)

visita: fare una visita a qnavštívit koho, (za)jít na návštěvu ke komu

vedere: Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.

colmare: colmare la misura/il saccozajít příliš daleko, přehnat to

oltre: andare (troppo) oltrezacházet/zajít příliš daleko, přehánět/přehnat to