Hlavní obsah

vstoupit

Vyskytuje se v

armáda: vstoupit do armádyarruolarsi

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.

platnost: vstoupit v platnost, nabýt platnostientrare in vigore

stávka: vstoupit do stávkyentrare in sciopero

volný: vstup volný bez vstupnéhoingresso libero/gratuito

vstup: vstup volný/zdarmaentrata libera, ingresso gratuito

vstup: Vstup zakázán., Zákaz vstupu.Vietato l'accesso/l'ingresso.

zakázat: Vstup zakázánVietato l'accesso/l'ingresso

historie: vstoupit do historiepassare alla storia

accessione: accessione alla Comunità europeavstup do Evropského společenství

accesso: accesso libero a qcvolný přístup k čemu, volný vstup kam

adesione: adesione all'UE/alla NATOvstup do EU/NATO

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství

entrare: entrare nell'esercitovstoupit do armády

entrare: entrare in politicavstoupit do politiky

entrare: entrare all'universitàvstoupit na univerzitu

entrare: entrare in vigorevstoupit v platnost

entrare: entrare in guerravstoupit do války

entrare: entrare in giocovstoupit do hry

entrare: entrare nella leggendavstoupit do dějin stát se legendárním

entrata: l'entrata liberavstup volný

esercito: entrare nell'esercitovstoupit do armády

gratuito: ingresso gratuitovstup volný

guerra: entrare in guerravstoupit do války

ingresso: ingresso libero/a pagamentovolný/placený vstup

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

libero: ingresso liberobezplatný vstup

matrimonio: contrarre matrimonio, unirsi in matrimoniovstoupit do manželství

monastero: entrare in monasterovstoupit do kláštera

piede: mettere piede in qcvstoupit, vkročit kam

politica: darsi alla politicavstoupit do politiky

sciopero: entrare in scioperovstoupit do stávky

tonaca: přen. vestire/indossare la tonacavstoupit do řádu stát se mnichem, jeptiškou

tuffo: tuffo nell'atmosferavstup do atmosféry modulu ap.

uscita: Vietata l'uscitaPouze vstup/vchod nápis

entrare: Entri.Vstupte., Pojďte dál.

potere: Posso entrare?Smím vstoupit?