Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

běsnit: začít běsnitinfuriarsi

mravenčit: začít mravenčitinformicolarsi, informicolirsi

podnikat: začít podnikatdarsi agli affari

trucovat: začít trucovatimmusonirsi, ingrugnarsi

účinkovat: začít účinkovat lék ap.(cominciare a) far effetto

zuřit: začít zuřit kvůli čemuandare in bestia, andare su tutte le furie per qc

jednat: Přestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!

najednou: Najednou začalo pršet.All'improviso ha cominciato a piovere.

předtím: Předtím, než začneme...Prima di cominciare...

tedy: Začněme tedy.Dunque, cominciamo.

teprve: Teprve jsem začal.Ho appena cominciato.

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.partire da zero

addosso: pustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komudare addosso a q

alcol: dát se na pití, začít pítdarsi all'alcol

andare: vzplanout, začít hořetandare in fiamme

avvio: rozjet se, rozběhnout se, začít o projektu ap.prendere l'avvio

benvolere: oblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád kohoprendere a benvolere q

caccia: (začít) stíhat koho, pustit se za kýmdar la caccia a q

cerca: začít hledat/shánět koho/comettersi in cerca di q/qc

corso: začít, rozběhnout, iniciovat codare corso a qc

dare: pustit se za kým/čím, začít honit koho/codare la caccia a q/qc

decomposizione: začít se rozkládat, podlehnout rozkladuandare in decomposizione

entrare: začít jednatentrare in azione

escandescenza: rozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovatdare in escandescenze

incominciare: začít od nulyincominciare da zero

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

odio: začít nenávidět/nesnášet koho/coprendere in odio q/qc

ricerca: začít pátrat po kom/čemmettersi alla ricerca di q/qc

rimettere: znovu začít (dělat) corimettere mano a qc

sassata: (začít) kamenovat koho, házet kameny po komprendere a sassate q

sciopero: vstoupit do stávky, začít stávkovatentrare in sciopero

sfuriata: (začít) zuřit, rozlítit se, rozběsnit se, udělat dusnofare sfuriate

tilt: pokazit se, odejít, začít blbnout/haprovat, vulg. podělat se systém ap.andare in tilt

uso: začít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.entrare in uso

a: Začni psát.Comincia a scrivere!

ansioso: Už se nemůže dočkat, až začne.È ansioso di cominciare.

cominciare: Začneme číst.Cominciamo la lettura.

mettersi: Začalo pršet.Si è messo a piovere.

più: Hlavní (věc) je začít.Il più è incominciare.

poiché: Poté, co vyšel ven, začalo pršet.Poiché fu uscito, si mise a piovere.

rallentare: Začal tam chodit méně (často).Ha rallentare le visite.

sfiorare: Začal jsem mít pochybnosti ...Mi sfiorò un dubbio ...

stufare: Začal jsem mít těch jeho keců plné zuby.Le sue chiacchiere mi hanno stufato.

bottiglia: propadnout alkoholu, dát se na pití, začít chlastatattaccarsi alla bottiglia

cortocircuito: začít blbnout, začít bláznit, přen. přehřát se mozek ap.přen. andare in cortocircuito

riaprire: začít znovu podnikat, i přen. zase otevřít krámriaprire bottega

venire: začít nudit, přestat bavit, zevšednětvenire a noia

zero: začít/začínat od nuly od začátkupartire/cominciare da zero

začít: začít (se)být zahájen iniziare, (in)cominciare