Hlavní obsah

začít

Vyskytuje se v

běsnit: začít běsnitinfuriarsi

mravenčit: začít mravenčitinformicolarsi, informicolirsi

podnikat: začít podnikatdarsi agli affari

trucovat: začít trucovatimmusonirsi, ingrugnarsi

účinkovat: začít účinkovat lék ap.(cominciare a) far effetto

zuřit: začít zuřit kvůli čemuandare in bestia, andare su tutte le furie per qc

jednat: Přestaň mluvit a začni jednat!Finisci di parlare e inizia ad agire!

najednou: Najednou začalo pršet.All'improviso ha cominciato a piovere.

předtím: Předtím, než začneme...Prima di cominciare...

tedy: Začněme tedy.Dunque, cominciamo.

teprve: Teprve jsem začal.Ho appena cominciato.

píka: začít od píky z ničeho, od nuly, od začátku ap.partire da zero

addosso: dare addosso a qpustit se, (začít) šít, navážet se do koho, zaútočit na koho kriticky ap., dá(va)t co proto komu

alcol: darsi all'alcoldát se na pití, začít pít

andare: andare in fiammevzplanout, začít hořet

avvio: prendere l'avviorozjet se, rozběhnout se, začít o projektu ap.

benvolere: prendere a benvolere qoblíbit si koho, pojmout sympatie ke komu, začít mít rád koho

caccia: dar la caccia a q(začít) stíhat koho, pustit se za kým

cerca: mettersi in cerca di q/qczačít hledat/shánět koho/co

corso: dare corso a qczačít, rozběhnout, iniciovat co

dare: dare la caccia a q/qcpustit se za kým/čím, začít honit koho/co

decomposizione: andare in decomposizionezačít se rozkládat

entrare: entrare in azionezačít jednat

escandescenza: dare in escandescenzerozzuřit se, dostat amok, začít vyšilovat

incominciare: incominciare da zerozačít od nuly

inseguimento: mettersi all'inseguimento di q/qczačít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čím

odio: prendere in odio q/qczačít nenávidět/nesnášet koho/co

ricerca: mettersi alla ricerca di q/qczačít pátrat po kom/čem

rimettere: rimettere mano a qcznovu začít (dělat) co

sassata: prendere a sassate q(začít) kamenovat koho, házet kameny po kom

sfuriata: fare sfuriate(začít) zuřit, rozlítit se, rozběsnit se, udělat dusno

tilt: andare in tiltpokazit se, odejít, začít blbnout/haprovat systém ap.

uso: entrare in usozačít se užívat, dostat se do užívání produkt ap.

a: Comincia a scrivere!Začni psát.

ansioso: È ansioso di cominciare.Už se nemůže dočkat, až začne.

cominciare: Cominciamo la lettura.Začneme číst.

cominciare: La scuola è cominciata.Škola začala.

incominciare: L'estate è incominciata.Léto začalo.

incominciare: Il bambino ha incominciato a parlare.Dítě začalo mluvit.

mettersi: Si è messo a piovere.Začalo pršet.

più: Il più è incominciare.Hlavní (věc) je začít.

poiché: Poiché fu uscito, si mise a piovere.Poté, co vyšel ven, začalo pršet.

rallentare: Ha rallentare le visite.Začal tam chodit méně (často).

sfiorare: Mi sfiorò un dubbio ...Začal jsem mít pochybnosti ...

sfiorare: Fu sfiorato da un sospetto.Začalo v něm hlodat podezření.

stufare: Le sue chiacchiere mi hanno stufato.Začal jsem mít těch jeho keců plné zuby.

bottiglia: attaccarsi alla bottigliapropadnout alkoholu, dát se na pití, začít chlastat

cortocircuito: přen. andare in cortocircuitozačít blbnout, začít bláznit, přen. přehřát se mozek ap.

riaprire: riaprire bottegazačít znovu podnikat, i přen. zase otevřít krám

venire: venire a noiazačít nudit, přestat bavit, zevšednět

zero: partire/cominciare da zerozačít/začínat od nuly od začátku