Hlavní obsah

vystoupit

Dokonavé sloveso

  1. (z auta ap.) z čeho scendere(z lodi ap.) sbarcare da qcVystupte na konečné.Scendete al capolinea.
  2. (z řady ap.) i přen. z čeho uscire da qc
  3. (vzdát se členství) z čeho lasciare, abbandonare qc
  4. (vyjít nahoru) na co salire (su) qcvystoupit na vrchol horysalire fino in cima alla montagna
  5. (stoupnout) salire
  6. (účinkovat) v čem esibirsi in qc(objevit se) apparire in qc(v rádiu) andare in onda in qcvystoupit s projevempronunciare un discorso
  7. (v diskusi) entrare(s návrhem ap.) presentarsi
  8. (vyvstat na povrch) affiorare, emergere

Vyskytuje se v

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobususalire sull'/scendere dall' autobus

z, ze: Vystoupil z auta a utekl.È sceso dalla macchina ed è scappato.