Hlavní obsah

salire

Intranzitivní sloveso

  1. (vy)jít (nahoru), (vy)stoupat, vylézt vzhůruLa strada sale ...Cesta stoupá ...salire per le scalevyjít po schodechÈ salito su una sedia.Vylezl na židli.far salire qposlat nahoru koho, nechat/donutit nastoupit koho do auta ap.salire da qjít nahoru ke komu do bytu ap.
  2. in/a qc nastoupit do čeho do auta ap., nasednout i na koně ap.È salito in macchina...Nasedl do auta...salire a bordonastoupit na palubu
  3. (vy)stoupat, vznést se do vzduchu ap.
  4. tyčit se, zvedat se hora ap.
  5. vzrůst, jít nahoru, stoupnout kvalitou, uznáním ap.salire in (gran) famaproslavit se, získat velkou slávu
  6. vzrůstat, stoupat, zvyšovat se hodnota, úroveň ap.La benzina è salita.Benzín podražil.I prezzi salgono.Ceny vzrůstají.

Vyskytuje se v

bagno: sali da bagnosůl do koupele

bordo: salire a bordonastoupit na palubu, nalodit se

dolce: salita dolcemírné stoupání pozvolné

grosso: sale grossohrubá sůl

idea: un'idea di salešpetka soli

idrato: chim. sali idratihydratované soli

minerale: sale mineraleminerální sůl

pertica: salita alla perticašplh o tyči

potassico: sale potassicodraselná sůl

potere: salire al poteredostat se k moci

presa: presa di salešpetka soli

punta: punta di salešpetka soli

sale: sale alimentarejedlá sůl

sale: sale marinomořská sůl

sale: mettere qc sotto salenaložit co do soli/slaného nálevu

sale: dieta senza saleneslaná dieta

sale: miniera di salesolný důl

sale: i sali di qcsoli čeho

sale: sali da bagnokoupelová sůl

salita: salita alla funešplh na laně

salita: salita in ascensorevyjetí výtahem

salita: salita a bordonástup na palubu

salita: in salitado kopce, dovrchu, stoupající, nahoru (vedoucí), vzestupný

salita: andare in salitajít/jet do kopce

salita: gara in salitazávod do vrchu

scala: salire/scendere le scalevyjít/(se)jít dolů po schodech

solaio: salire in solaiovylézt na půdu

su: salire su una montagnavylézt na horu

tendenza: tendenza in salitavzestupný trend, vzestupná tendence

trono: salire al tronousednout na trůn

vetta: salire in vetta a qcvylézt na co/vrchol čeho stromu, hory

conservare: conservare le aringhe sotto salekonzervovat sledě v soli, nakládat sledě do soli

minacciare: La febbre minaccia di salire.Hrozí, že horečka stoupne.

passare: Passami il sale, per favore.Podej mi prosím sůl.

polverizzare: polverizzare il salerozdrtit sůl

ribalta: přen. venire/salire alla ribaltaupoutat (na sebe) pozornost veřejnosti ap., upozornit na sebe

sale: dolce di saleneslaný, nevýrazný chuťově

sale: sale in zuccarozum, chytrost

sale: prendere qc con un grano di salebrát co s rezervou

zucca: přen. senza sale in zuccablbý jak tágo, vygumovaný