Hlavní obsah

idea

Podstatné jméno ženské

  1. myšlenka, ideaidea fissafixní idea
  2. nápad, pomyšleníNeanche per idea!Ani nápad!Alla sola idea di qc ...Při pouhém pomyšlení na co ...
  3. představa mentální obraz ap.farsi un'idea di qudělat si představu o čem
  4. ponětíNon ho idea.Nemám ponětí.non avere (la minima) idea di qnemít ani (nejmenší) ponětí o čem
  5. názorHo cambiato idea.Změnil jsem názor.cambiare ideazměnit názor
  6. cíl životní ap.
  7. špetka, troškaun'idea di salešpetka soli

Vyskytuje se v

base: idea basezákladní myšlenka

brillante: idea brillantegeniální nápad

chiarirsi: chiarirsi le ideeurovnat/ujasnit si myšlenky

confusione: confusione di gente/ideezměť lidí/myšlenek

felice: idea felicedobrá myšlenka spásná ap.

geniale: idea genialegeniální nápad

minimo: non avere la minima idea di qcnemít (ani) ponětí o čem

scompigliare: scompigliare le idee di qzmást, uvést ve zmatek koho

sorpassato: idee sorpassate(již) překonané názory

brulicare: Mille idee gli brulicavano in testa.Hlavou se mu honila spousta myšlenek.

ordinare: ordinare le ideeutřídit myšlenky

pallido: non avere la più pallida idea di qcnemít ani nejmenší tušení o čem

povertà: povertà di ideenedostatek nápadů

qualche: Hai qualche idea?Máš nějaký nápad?

se: Mi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

ani: Ani mě nenapadne!, Ani nápad!Neanche per idea!

fixní: psych. fixní ideaidea fissa, pensiero fisso

jasno: mít jasno v čemvederci chiaro, avere le idee chiare su qc

názor: změnit názorcambiare idea

pojem: nemít o čem (ani) pojemnon avere nessuna idea su qc

představa: utkvělá představaidea fissa

reálný: reálná představa o čemidea realistica di qc

skvělý: skvělý nápadidea brillante

spásný: spásný nápad pro kohoidea salvatrice per q

tohle: no tohle!ma che!, nemmeno per idea!

tušení: nemít ani tušení o čemnon avere la minima idea di qc

nápad: Ani nápad!Nemmeno/Neanche per sogno/idea!

nápad: Máš nějaký nápad?Hai qualche idea?

něco: Něco na tom je. myšlenceC'è qualcosa in questa idea.

ponětí: Nemám ponětí.Non ne ho idea.

ponětí: O tom ty nemáš ani nejmenší ponětí.Tu non ne hai la minima idea.

potucha: Nemám nejmenší potuchy.Non ho la minima idea.

přimět: Přiměla mě změnit názor.Mi ha obbligato a cambiare idea.

rozmyslet si: Rozmyslel jsem si to.Ho cambiato idea.

senzační: senzační nápadidea stupenda

také: To je taky nápad!Che idea sciocca!