Hlavní obsah

se

Spojka

  1. jestli(že), kdyby, pokud, když, -liSe fossi in te, farei...Kdybych byl tebou, udělal bych...Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...se anche, se purei když, i kdybyse non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším
  2. zda, jestli zjišťovacíMi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abbronzatura: prendere una abbronzaturaopálit se

abbuffata: fare un'abbuffata di qcnacpat se čím, přejíst se čeho

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

abile: diversamente abilehendikepovaný, se změněnou pracovní schopností

abitudinario: essere abitudinariolpět na zvycích, řídit se svými návyky, žít v zaběhaných kolejích

abitudine: fare l'abitudine a qczvyknout si na co

accanirsi: accanirsi contro qpustit se do koho, napadnout koho

accavallare: accavallare le gambedát/přehodit si nohu přes nohu

accendersi: accendersi d'irarozlítit se

accetto: male accettos nelibostí přijatý/přijímaný, nevítaný host, pomoc ap.

accoccolarsi: stare accoccolatokrčit se, choulit se, dřepět

accontentarsi: accontentarsi di pocospokojit se s málem

accoppiato: essere ben accoppiatihodit se k sobě pár ap.

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

abbasso: Abbasso i tiranni!Pryč s tyrany!

abbastanza: Sto abbastanza bene.Mám se docela dobře.

abbindolare: Non farti abbindolare da promesse!Nenech se obalamutit sliby!

abbottonarsi: Abbottonati!Zapni se!

abbronzarsi: Mi sono abbronzato il viso.Opálil jsem si obličej.

abbuffarsi: Si è abbuffato di dolci.Nacpal se sladkým.

abitante: città di centomila abitantiměsto se sto tisíci obyvateli

abituarsi: Mi sono abituato ad alzarmi presto.Zvykl jsem si brzo vstávat.

aborrire: Aborro la menzogna.Lhaní se mi hnusí.

accadere: Accade spesso che ...Často se stává, že ...

accedere: Al salone si accede da...Do obýváku se vchází z...

accennare: Mi accennò di sedermi.Pokynul mi abych se posadil.

acclimatarsi: Si è acclimatato subito.Hned se aklimatizoval.

accogliere: Sono stati ben accolti.Dostalo se jim milého přijetí., Byli pěkně přijati.

accorgersi: Si accorse di aver...Uvědomil si, že...

abbondanza: nuotare/affogare nell'abbondanzatopit se v penězích

accomodarsi: Si accomodi!Posaďte se!, Udělejte si pohodlí!

accoppiare: Dio li fa e poi li accoppia.Vrána k vráně sedá, (rovný rovného si hledá).

a: a bocca apertas otevřenou pusou