Hlavní obsah

podmínka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předpoklad) condizione f(nezbytný předpoklad) requisito mpod podmínkou, že ...a condizione che..., a patto che...za určitých podmínek svolit ap.sotto certe condizionisplňovat/splnit podmínkysoddisfare le condizioni
  2. podmínky (okolnosti) condizioni f pl, circostanze f plpracovní/životní podmínkycondizioni f pl di lavoro/di vita
  3. hovor.(podmíněné propuštění) liberazione f condizionalehovor.(podmíněný trest) condizionale fhovor.form. condanna f con sospensione condizionale

Vyskytuje se v

nesplnění: nesplnění podmínekinadempimento delle condizioni

povětrnostní: povětrnostní podmínkycondizioni atmosferiche

stísněný: ve stísněných podmínkáchin condizioni strette

storno: storno podmínkycondizioni di annullamento

životní: životní podmínkycondizioni di vita

domluvit: Domluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...

jednat: Strany budou jednat o podmínkách spolupráce.Le parti discuteranno le condizioni della collaborazione.

pod, pode: pod podmínkou, že...a condizione che ...

přistoupit: Na naše podmínky nepřistoupili.Non hanno accettato le nostre condizioni.

vytvořit: vytvořit optimální podmínky pro...creare le condizioni ottimali per...