Hlavní obsah

domluvit

Dokonavé sloveso

  1. (dojednat) co s kým concordare qc con q(stanovit) stabilire, fissare qc(dojednat též) pattuire qcDomluvili jsme podmínky...Abbiamo stabilito le condizioni...domluvit si schůzkufissare un appuntamento
  2. (dokončit řeč) finire (di parlare)
  3. (promluvit s) komu parlare un poco con q(napomenout) ammonire, rimproverare qZkusím mu domluvit.Provo a parlarci un poco.důrazně domluvit komu vyčinitfare la paternale a q

Vyskytuje se v

schůzka: domluvit/dojednat si schůzku s kýmfissare/prendere un appuntamento con q

domluvit se: Domluvíme se na zítra.Ci metteremo d'accordo per domani.

domluvit se: Domluví se dobře anglicky.Si fa capire bene in inglese.

nechat: Nechte mě domluvit.Mi lasci finire (di parlare).

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

appuntamento: fissare un appuntamento con qdomluvit si schůzku s kým, objednat se ke komu lékaři ap.

combinare: combinare un appuntamentodomluvit si schůzku

fissare: fissare un appuntamentodomluvit si schůzku

incontro: fissare un incontrodomluvit (si) schůzku

bestemmiare: Bestemmia un po' di inglese.Lámaně se domluví anglicky.