Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (ve chvíli kdy) quandoKdyž už jsi tu ...Una volta che sei qui ...vždycky, kdyžsempre quandokdyž už ...una volta ...
  2. (poté co) dopo cheKdyž odešel ...Dopo che è partito ...
  3. hovor.(za podmínky) sehovor.(v případě že) nel caso cheKdyž bude pršet, počkám.Se pioverà, aspetterò.
  4. i když (ačkoli) anche se

Částice

  1. (za podmínky) se(ale) ma
  2. jen když (skromné uspokojení) l'importante è che congiuntivo

Vyskytuje se v

: kdyžsolo quando

malý: Když jsem byl malý.Quando ero piccolo.

mlít se: Nemel sebou, když tě stříhám.Non ti muovere mentre ti taglio i capelli.

ne: Kde, když ne tady?Se non qui, dove?

nu: Nu když to říkáš.Allora, se lo dici.

stačit: Bude stačit, když...Basterà che...

tedy: Když to chceš tedy vědět.Se vuoi proprio saperlo.

ulevit se: Ulevilo se mi, když...Mi sono sentito sollevato quando...

vždy: Vždy, když ho potkám ...Ogni volta quando l'incontro, ...

lhát: Lže, jako když tiskne.Mente per la gola., Spara bugie.

pršet: Nemusí pršet, jen když kape.Tutto fa brodo.

tisknout: Lže jako když tiskne.Mente per la gola.