Hlavní obsah

stante

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. jsoucía sé stantesamostatný, sám o sobě, separátníseduta stantena místě, okamžitě
  2. stojící socha ap.

Vyskytuje se v

disteso: ležet, být nataženýstare/essere disteso

stare: fare qc chystat se k čemu blízká budoucnoststare per

stato: skupenstvístato (di aggregazione)

welfare: sociální stát, stát blahobytuwelfare (state)

accoccolarsi: krčit se, choulit se, dřepětstare accoccolato

adorazione: být jako u vytržení z čehopřen. essere/stare in adorazione davanti a q/qc

agguato: čekat/číhat v zálozestare in agguato

allerta: být v pohotovosti/ve střehustare/essere allerta

animo: stav mysli, (duševní) rozpoloženístato d'animo

apprensione: mít obavy/starost o kohostare in apprensione per q

assedio: stav obleženístato di assedio

attento: dávat (si) pozor na costare/essere attento a fare qc

bagno: máčet se, být namočenýstare a bagno

baltico: (po)baltské státy, Pobaltístati baltici

bandiera: národní/státní vlajkabandiera nazionale/dello stato

bene: slušet, sedět komustare bene a q

buono: v dobrém stavu, zachovalýin buono stato

calcagno: být v patách komustare alle calcagna di q

cambiamento: změna skupenstvífis. cambiamento di stato

capo: hlava státucapo dello stato

casa: být doma v domě, bytěessere/stare in casa

coglione: srát kohovulg. stare sui/rompere i coglioni a q

colloquio: hovořit s kýmstare/intrattenersi a colloquio con q

colpo: státní převratcolpo di stato

comando: být (plně) k službám komustare ai comandi di q

comodo: cítit se dobřestare comodo

confine: státní hraniceconfine dello stato/statale

confronto: obstát ve/snést srovnání, být srovnatelný s čím/kýmreggere al/il confronto, stare al confronto con qc/q

confusionale: (částečná) nepříčetnost, pomatenostmed. stato confusionale

corpo: generální štábcorpo di stato maggiore

cosa: říkat věci na rovinudire le cose come stanno

dieta: držet dietustare a dieta

digiuno: držet půst/hladovku, hladovětstare a digiuno

ebbrezza: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

emergenza: stav nouze, stav ohroženístato di emergenza

erta: mít se na pozoru, být ve střehustare all'erta

esame: státní zkouška, státniceesame di stato

famiglia: certifikát osvědčující rodinné údaje a identitu členů rodinystato di famiglia

fazione: být na strážistare di fazione

finestra: být v okně pozorovat okolí ap.stare alla finestra

gravidanza: v pokročilém stadiu těhotenstvíin stato avanzato di gravidanza

grezzo: v surové podobě, bez příkras ukázat, popsat ap.allo stato grezzo

guardia: být ve střehustare in guardia

immobile: nehybně státstare immobile

impettito: naparovat se, nafukovat se s vypnutým hrudníkem ap.stare (tutto) impettito

insieme: držet pohromadě dům ap.stare insieme

interessante: v jiném stavu těhotnáhovor. in stato interessante

interrotto: Jednání byla přerušena.Le trattative sono state interrotte.

laico: laický stát opak klerikálního státuStato laico

limite: mezní stavstato limite

liquido: kapalný stav čehostato liquido di qc

lontano: držet se dál, držet si odstup od čehostare alla lontana, tenersi lontano da qc

macchina: státní mašineriemacchina dello stato

maggiore: generální štábmil. Stato Maggiore

matrimoniale: manželský stavstato matrimoniale

mazzo: stát v davu, nevyčnívatpřen. stare nel mazzo

minoranza: být v menšiněessere/stare in minoranza

monopolio: státní monopolmonopolio di stato

noi: my saminoi stessi

ozio: zahálet, nic nedělatstare in ozio

patrimoniale: rozvahaecon. stato patrimoniale

pennello: sednout jako ulitý, perfektně padnoutcalzare/stare a pennello

penzoloni: kývat (nohama)stare a penzoloni

persistente: vegetativní perzistentní stavmed. stato vegetativo persistente

posta: být na číhané ve střehu ap.stare alla posta

potenziale: průmyslový potenciál státupotenziale industriale dello stato

prigioniero: Byl zajat ve válce.È stato prigioniero in battaglia.

protezione: být pod čí ochranoustare sotto la protezione di q

provvidenza: Státní pomoc pro (obyvatele) postižené povodníprovvidenze dello Stato per gli alluvionati

quatto: být potichu jako myškastare quatto quatto

quiete: v klidovém stavuin stato di quiete

quieto: být v klidu nehýbat se ap.stare quieto

rota: mít absťák, přen. být závislý, ujíždět na čemstare a rota di qc

rovina: v havarijním/dezolátním stavuin uno stato di rovina

sdraiato: ležet, být natažený na zemi ap.stare sdraiato

seduto: sedětessere/stare seduto

shock: šokový stavmed. stato di shock

sottosegretario: náměstek ministrasottosegretario di stato

sovvenzione: státní subvence na cosovvenzione di stato per qc

stante: samostatný, sám o sobě, separátnía sé stante

attaccato: a q lepit se, být přilepený na kohostare attaccato

absťák: mít absťák drogový ap.stare a rota

alkohol: řízení pod vlivem alkoholuguida in stato di ebbrezza

bacha: dávat si bacha na co/kohostare attento/-a a q/qc, guardarsi da q/qc

bídný: v bídném stavuin uno stato penoso

blahobyt: ekon. stát blahobytustato assistenziale/sociale

členský: členské státy/země EUstati membri dell'UE

dávat: dávat pozor na cofare attenzione, být pozorný stare attento a qc, věnovat pozornost prestare attenzione a qc, být opatrný avere l'avvertenza di qc

docela: Mám se docela dobře.Sto abbastanza bene.

havarijní: v havarijním stavuin stato di rovina

hladovka: držet hladovkuprotestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiuno

hnutí: stát bez hnutístare fermo/-a, stare immobile

jiný: být v jiném stavuessere incinta/gravida/in stato interessante

konec: chýlit se ke koncistare per finire

náběh: mít náběh na co chřipku ap.stare covando qc

nablízku: Budu nablízku.Starò vicino.

nečinně: nečinně přihlížetstare con le mani in mano, guardare senza far niente

nehybně: nehybně stát/sedětstare fermo/immobile

objetí: být v objetí dva lidéstare abbracciati

objímat: objímat se dva lidéabbracciarsi, stare abbracciandosi

obklíčení: být v obklíčení kohoessere accerchiato/circondato da/di q, v obležení essere in stato d'assedio

opilost: řízení v opilostiguida in stato di ebbrezza

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

plynný: v plynném skupenstvíallo stato gassoso

pohotovost: mít pohotovost lékař, voják ap.stare di guardia

policie: státní policiepolizia di stato

akorát: Kalhoty jsou mi akorát.I pantaloni mi stanno proprio bene.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.Siamo stati benissimo.

blesk: Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.È stato colpito da un fulmine.

blízko: Stál blízko dveří.Stava vicino alla porta.

bydlet: Bydlím v hotelu Alcron.Sono alloggiato/Sto all'albergo Alcron.

být: Buďte hodní!State buoni!

cesta: Už jsem na cestě.Sono già per strada., Sto arrivando.

co: Ten chlap, co tam byl.Quel tipo che è stato lì.

courat se: Kde se celý den couráš?Dove stai girando per tutto il giorno?

čekat: Na co/koho čekáš?Cosa/Chi stai aspettando?

člověk: Člověče, to ti bylo něco!Ragazzi, è stato fantastico!

čumět: Co čumíš?Che cosa stai fissando?

dařit se: Jak se vám daří?Come sta/va?

dělat: Děláš velké pokroky.Stai facendo dei grandi progressi.

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

dít se: Co se děje?Cosa succede?, Cosa sta succedendo?

dívat se: Na co se (to) díváš?(Che) cosa stai guardando?

dobýt: Pevnost nebyla nikdy dobyta.La fortezza non è mai stata conquistata.

dohánět: Už nás dohánějí.Ci stanno già raggiungendo.

docházet: Dochází nám cukr.Lo zucchero sta per finire.

donutit: Byli jsme donuceni...Siamo stati costretti a...

dorůstat: Děti nás už dorůstají.I bimbi ci stanno già raggiungendo (di altezza).

dosluhovat: Dosluhuje mi baterka.La mia batteria sta partendo.

dostat: Dostala padáka.È stata licenziata.

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeLa stanno servendo?

držet: Držím dietu.Seguo una dieta., Sto a dieta.

dusit se: Dusím se!Mi sto soffocando!, Non posso respirare!

dveře: Stál ve dveřích.Stava nell'ingresso.

fajn: Měli jsme se moc fajn.Siamo stati benissimo.

filmovat: Tyto scény filmovali v Praze.Queste scene sono state girate a Praga.

háček: V tom je právě ten háček!Qui sta il busillis!