Hlavní obsah

capo

Podstatné jméno mužské

  1. hlavaChe ti frulla per il capo?Co se ti honí hlavou?da capo a piediod hlavy k patěpřen. capo per capodůkladněfar capovyúsťovat ulice ap., a q obrátit se, odkázat se na koho, odpovídat (se) komu vedení ap.
  2. di qc hlava čeho, šéf čehocapo dello statohlava státucapo del governošéf vládycapo della famigliahlava rodinya capo dive vedoucí pozici čeho, v horní části čeho
  3. di q/qc šéf, vedoucí, boss koho/čeho podniku ap.capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu
  4. di qc kápo, vůdce, vůdčí osobnost čeho
  5. di qc kus, část čeho hl. oděvucapi di vestiariooděvy, oblečení, svršky
  6. hlava, kapitola zákona
  7. di qc kus čeho dobytka ap.
  8. di qc vršek, začátek, čelo čehoda capood začátkua capo di qcv čele čehoa capona začátku řádkuil capo della scalavršek schodištěil capo del lettozáhlaví/(horní) čelo postelein capovelící, hlavní, vrchní ve vedení ap.
  9. hlavička horní část předmětu, palice, palička česneku, cibule
  10. mys

Vyskytuje se v

allenatore: capo allenatorehlavní trenér

arbitro: capo arbitrohlavní rozhodčí

cameriere: capo camerierevrchní

chinare: chinare il caposklopit hlavu, přen. rezignovat, podvolit se

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

disapprovazione: scuotere il capo in segno di disapprovazionenesouhlasně zakroutit hlavou

divisione: capo (di) divisionešéf divize

famiglia: il capo della famigliahlava rodiny

gabinetto: capo di gabinettopředseda vlády

lavata: přen. lavata di capo/testasprdnutí, seřvání

porsi: porsi in capoumínit si, předsevzít si

protocollo: capo del protocollošéf protokolu, protokolář

redattore: redattore capošéfredaktor

scoperto: a capo scopertos holou hlavou bez čepice ap.

scoprirsi: scoprirsi il caposmeknout

scrollare: scrollare la testa/il capozavrtět/zakroutit hlavou

scuotere: scuotere la testa/il capozakroutit/zavrtět hlavou

stato: capo di statohlava státu

leccare: Non leccare il capo.Nepodlízej šéfovi.

capello: qc fa rizzare i capelli (sul capo) a qckomu se ježí z čeho vlasy

chino: a capo chinose sklopenou hlavou

coda: Non ha né capo né coda.Nemá to ani hlavu, ani patu.

cospargersi: cospargersi il capo di ceneresypat si popel na hlavu, kát se

grattarsi: přen. grattarsi il capobýt v rozpacích

rompersi: rompersi il capo/la testalámat si hlavu

venire: venire a capo di qcpřijít na kloub čemu, vyřešit co

dostat: prendere una lavata di capodostat vynadáno

město: Città del CapoKapské Město

nesouhlasně: scuotere il capo con disapprovazionenesouhlasně (za)kroutit hlavou

rozhodčí: capo arbitro hlavní rozhodčí

sekční: capo sezione, caposezione sekční šéf

stranický: capo del partitostranický lídr

vedoucí: capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu

vrchní: comandante in capovoj. vrchní velitel

výprava: capo di spedizionevedoucí výpravy

zase: di nuovo da capozase od začátku

vnímat: Il capo non la vede così.Šéf to vnímá jinak.

vynadat: È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...Dostal vynadáno, že...

hlava: Non ha né capo né coda.To nemá ani hlavu, ani patu.

kobereček: dare una lavata di capo a qzavolat si koho na kobereček k pokárání ap.

kostka: in breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parolev kostce stručně

odshora: da capo a fondo, dall'alto in bassoodshora až dolů celý

pata: da capo a piediod hlavy (až) k patě/po paty

popel: cospargersi il capo di cenerepřen. sypat si popel na hlavu kát se

capo: da capo a piediod hlavy k patě