Hlavní obsah

porsi

Vpron

  1. a (fare) qc dát se, pustit se do čehoSi pose al lavoro.Pustil se do práce.porsi in camminovydat se na cestuporsi in capoumínit si, předsevzít siporsi in contatto con qspojit se s kým, kontaktovat se s kýmporsi a sederesednout si
  2. dostat se, uvést se do určitého stavu ap.porsi in salvozachránit se, dostat se do bezpečí

Vyskytuje se v

ormeggio: (posto d')ormeggioúvaziště lodí ap., přen. kotviště

posta: postepošta úřad

posto: al postodi qc (na)místo čeho

che: posto che ..., a patto che ...za předpokladu, že ..., pokud ...

comandante: comandante del portovelitel přístavu

disponibile: posti disponibilivolná místa

disponibilità: disponibilità di posti di lavorovolná pracovní místa

elettronico: posta elettronicaelektronická pošta, e-mail

giusto: uomo giusto al posto giustočlověk na správném místě

guida: posto di guidamísto řidiče v autě

licenza: licenza del porto d'armizbrojní průkaz

obiettivo: porsi come obiettivo qcvytyčit si za cíl co

ordinario: posta ordinariaběžná pošta

ordine: ordine dei postizasedací pořádek

per: inviare per postaposlat poštou

piede: posto in piedimísto k stání

porgere: porgere la mano a qpodat (pomocnou) ruku komu

porsi: porsi in camminovydat se na cestu

porto: porto fluvialeříční přístav

prenotato: posti prenotatirezervovaná místa

prioritario: posta prioritariaexpresní pošta s přednostním doručením

qualche: in/da qualche luogo/parte/postoněkde

rimettere: rimettere qc al suo postovrátit co na své místo

scambiarsi: scambiarsi i postivyměnit si místa, vyměnit se, prohodit se

sedere: posti a sederemísta k sezení

tramite: mandare qc tramite postaposlat co poštou

uscire: uscire dal portovyplout z přístavu

vacante: posti vacantivolná místa pracovní ap.

affollato: Il posto era affollato.Byl tam pěkný nával., Bylo tam pěkně narváno.

numero: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

occupare: Questo tavolo occupa troppo posto.Ten stůl zabírá příliš mnoho místa.

occupato: Scusi, questo posto è occupato?Promiňte, je to místo obsazené?

peso: Ti ci porto di peso!Dotáhnu tě tam násilím!

porre: Poniamo che tu sia...Dejme tomu, že bys byl...

portare: Che il diavolo ti porti!Jdi k čertu!

proprio: mettere le cose al proprio postodát věci na své místo

saluto: Porga i miei saluti a ...Pozdravujte ode mne ...

diavolo: Che il diavolo ti porti!Kéž by tě vzal čert!

capitaneria: capitaneria (di porto)přístavní úřad/správa/kapitanát orgán

guancia: porgere l'altra guancianastavit druhou tvář

perla: gettare perle ai porciházet perly sviním

rotella: Ha una rotella fuori posto., Gli manca una rotella.Nemá všech pět pohromadě., Má o kolečko víc.

adresa: indirizzo e-mail/di posta elettronicae-mailová/elektronická adresa el. pošty

běžný: per posta normaleběžnou poštou

domovský: porto di partenzadomovský přístav

elektronický: posta elettronicaelektronická pošta

hlavní: posta centralehlavní pošta

kontrolní: punto/posto di controllokontrolní bod/stanice

letecký: posta aerealetecká pošta

místenkový: carrozza con posti prenotabilimístenkový vůz

místo: posti a sederemísta k sezení

odeslat: spedire/inviare qc per postaodeslat co poštou

parkovací: posto di parcheggioparkovací místo

pas: (licenza di) porto d'armizbrojní pas

placený: posto ben pagatodobře placené místo

pořádek: essere in ordine, essere a postobýt v pořádku

poslat: mandare qc per posta/via aereaposlat co poštou/letecky

pošta: mandare qc per postaposlat co poštou

potrubní: posta pneumaticapotrubní pošta

pracoviště: sul posto di lavorona pracovišti

průkaz: (licenza del) porto d'armizbrojní průkaz

přespání: un posto da dormiremísto na přespání

přístav: porto di marenámořní přístav

přístavní: ristorante del portopřístavní restaurace

říční: porto fluvialeříční přístav

sezení: (numero dei) posti a sedere(počet) míst k sezení

schránka: casella di posta elettronica, mailbox výp. e-mailová schránka

stání: posti in piedimísta k stání v autobuse ap.

stanoviště: posto di bloccokontrolní stanoviště na hranici, při závodech ap.

vplout: entrare in portovplout do přístavu

vytyčit: porsi/prefiggesi un obiettivovytyčit si cíl

z, ze: da un posto all'altroz místa na místo

zasedací: ordine dei posti (a sedere)zasedací pořádek

zbrojní: porto d'armi, licenza di armizbrojní pas/průkaz

zpátky: rimettere qc al suo postodát co zpátky na místo

zpět: rimettere qc al suo postodát co zpět na místo

žádat: fare domanda per un posto (di lavoro)žádat o práci (na pozici)/pracovní místo ...

být: I documenti sono a posto.Doklady jsou v pořádku.

číslo: Che numero di scarpe porti?Jaké máš číslo bot?

čočka: Porto le lenti a contatto.Nosím kontaktní čočky.

dovést: Ti accompagno al tuo posto.Dovedu tě na tvé místo.

hodit: Vuoi che ti ci porti?Mám tě tam hodit?

kam: Non ha nessun posto dove andare.Nemá kam jít.

kde: Non ho nessun posto dove stare.Nemám kde bydlet.

klást: Poniamo/Mettiamo l'accento su...Klademe důraz na...

křtít: Nel porto hanno battezzato la nuova nave.V přístavu křtili novou loď.

mačkat se: Non spingete, c'è posto per tutti.Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.

nahradit: Ora chi prenderà il suo posto?Kdo ho teď nahradí?

nával: Il posto era affollato.Byl tam (pěkný) nával.

někam: C'è un posto dove andare?Dá se tady někam jít? za zábavou

nést: Porto cattive notizie.Nesu špatné zprávy.

nocleh: trovare un posto per pernottare dovenajít (si) nocleh kde

nosit: Lo porto sempre con me.Nosím to stále s sebou.

odvést: Hanno portato i bambini in un posto sicuro.Odvedli děti do bezpečí.

odvézt: Mi porti all'aeroporto?Odvezeš mě na letiště?

pojit se: A quel posto sono legati tanti segreti.S tím místem se pojí mnoho tajemství.

poutat se: A quel posto si lega una leggenda.K tomu místu se poutá jedna pověst.

prohodit: scambiarsi i postiprohodit si místa

přesednout: Possiamo scambiarci di posto?Můžeme si přesednout? navzájem

sebe: Non lo porto con me.Nemám to u sebe.

slízat: Ci vado sempre di mezzo io al posto tuo!Vždycky to slíznu za tebe!

strašit: È un posto stregato., È infestato di fantasmi.Straší tam.

volný: È libero questo posto?Je tohle místo volné? k sezení

zanést: Lo porti alla posta?Zaneseš to na poštu?

zaujímat: Occupa il terzo posto.Zaujímá třetí místo.

zaujmout: piazzarsi, collocarsi, occupare un posto dovezaujmout místo kde

zdejší: Amo la natura del posto.Miluji zdejší přírodu.

nastavit: porgere l'altra guanciai přen. nastavit druhou tvář

obligo: essere a posto, essere al di sopra di ogni sospettohovor. být z obliga mimo podezření

pět: non avere tutte le rotelle a postonemít všech pět pohromadě

přibitý: rimanere inchiodato/-a sul postozůstat stát jako přibitý

přikovaný: rimanere inchiodato sul posto, přen. též restare di marmo(zůstat) stát jako přikovaný

sucho: v bezpečí ap. essere al sicuro, essere sano e salvo, zařízený, pořádku ap. essere (tutto) a postobýt v suchu

tipec: Lo sistemo io!, Lo metto a posto io!Já mu zatnu tipec.