Hlavní obsah

per

Předložka

 1. přes co, skrz co pohyb ap., čímIl treno passa per Vienna.Vlak projíždí Vídní.Il ladro è entrato per la finestra.Zloděj vešel oknem.
 2. po ploše ap.per le scalepo schodechvagabondare per la cittàtoulat se po městěgirare per i negozichodit po obchodech
 3. do směrem kIl treno per Roma parte alle 2.Vlak do Říma odjíždí ve 2.partire per Parigiodjet do Paříže
 4. pro koho/co, na co, za coFarebbe qualsiasi cosa per i figli.Pro děti by udělal cokoliv.avere passione per la musicamít vášeň pro hudbulibro per bambinikniha pro dětilotta per la sopravvivenzaboj o přežitíprepararsi per un viaggiopřipravit se na cestuandare per funghijít na houby
 5. na co/čem i směrem kam, v čemL'ho incontrato per strada.Potkal jsem ho na ulici.È caduto per terra.Spadl na zem.avere la testa per ariamít hlavu v oblacích
 6. na, do určité dobyDovrebbe essere pronto per Natale.Měl by být hotový do Vánoc.
 7. přes co, prostřednictvím koho/čeho, kým/čím, po kom/čem o prostředku ap.inviare per postaposlat poštoucomunicare per telefono/iscrittokomunikovat přes telefonicky/písemněchiamare per nomevolat/oslovovat jménemper boccaústně, ústy aplikovat ap.
 8. za co, kvůli čemu důvod ap.gridare per il dolorekřičet bolestíarrestare per furtozatknout za krádež
 9. qc za co cenu ap., na koho/co, po kom/čem rozdělení,rozřazeníHa comprato per pochissimo una bella macchina.Koupil za málo pěkné auto.due per personadvě na osobu
 10. per cento procent(o)interesse del dieci per centodesetiprocentní úrok
 11. krát násobení, násobenomoltiplicare 5 per 2násobit 5 krát 2
 12. na čem o míře nebo rozlozeIl parco si estende per 15 ettari.Park se rozkládá na 15 hektarech.
 13. za koho/co, jako funkce ap.prendere per moglievzít si za ženuavere per amicomít za přítelepagare per caparraplatit jako zálohu
 14. (na)místo koho/čehoTe lo dirà lui per me.On ti to řekne místo mě.
 15. aby o účeluTelefono per invitarLa...Volám, abych Vás pozval...
 16. protože před slovesem uvozuje a krátí vedlejší větu důvodovouEra molto stanco per non aver dormito.Byl velice unavený, protože nespal.
 17. než aby před slovesem uvozuje a krátí vedlejší větu účinkovouÈ troppo bello per essere vero.Je to příliš pěkné, než aby to byla pravda.
 18. především ve výraze stare per pro vyjádření blízké budoucnostina odchodu ap.Sto per uscire.Jsem na odchodu.

Vyskytuje se v

direttissima: per direttissimave zkráceném řízení, sumární porces ap., sumárně souzený ap.

iscritto: per iscrittopísemně

abitativo: per uso abitativok obytným účelům, k bydlení

abito: abiti per bambinidětské oblečení

abitudine: per abitudineze zvyku

accapponarsi: far accapponare la pellezpůsobit husí kůži

accidente: per accidentenáhodou

acconto: acconto per la mercezáloha na zboží

adesso: per adessoprozatím, pro teď

adulto: per adultipro dospělé

aereo: (per) via aerealetecky, vzdušnou cestou

allungare: allungare la mano per (prendere) qcnatáhnout ruku po čem, pro co

altrui: per il bene altruipro dobro druhých

alzata: per alzata di manozvednutím ruky hlasovat ap.

apparecchio: apparecchio ortodontico/per i dentirovnátka

apparenza: per salvare l'apparenzaaby se neřeklo

appunto: per l'appuntopřesně tak

articolo: articoli per la scuolaškolní potřeby

aspettativa: aspettativa per malattiazdravotní volno

autoapprendimento: per l'autoapprendimentopro samouky

avere: avere per certo qcmít co za jisté, být přesvědčen o čem

avvenire: per l'avveniredo budoucna/budoucnosti

avvertimento: fare qc per avvertimentoudělat co pro výstrahu/jako varování

azione: società per azioniakciová společnost

bacchetta: bacchette per il cibojídelní hůlky

bavero: prendere q per il baveropustit se do koho, popadnout za límec koho, přen. vodit koho za nos, střílet si z koho

blocco: blocco per appuntipoznámkový blok

bocca: per boccaústně, orálně

borsa: borsa di pellekožená kabelka

breve: per farla/dirla brevestručně řečeno

brodo: dado per brodobujonová kostka

buono: prendere per buono qcpovažovat za dobré, akceptovat co

burla: da/per burlažertem, z legrace

cadere: cadere per/a terraspadnout na zem

calcolo: agire per calcolojednat vypočítavě

cane: cane per ciechislepecký pes

capanno: capanno per attrezzikůlna na nářadí

capo: přen. capo per capodůkladně

caricabatteria: caricabatteria per cellularenabíječka na mobil

casco: casco per i ciclisti, casco bicicyklistická přilba

caso: per casonáhodou

caso: per puro casočistě/čirou náhodou

cassetta: cassetta per bottigliebasa, kastl na láhve

cassetta: cassetta (per gli) attrezzi/arnesikufr na nářadí

cassetto: cassetto (per) cartazásobník (papíru) v tiskárně

castigo: per castigoza trest, jako trest za co

casualità: per pura casualitàčirou náhodou

cavalletto: cavalletto per macchina fotograficastativ na fotoaparát

cavo: cavi per batteriastartovací kabely

celia: per celiaz legrace

cell: suonerie per il cellvyzvánění do mobilu

cenno: parlare per cennimluvit v náznacích

centesimo: per la centesima voltaposté

cento: per centoprocent(o) podíl, setina celku

cento: al cento per centostoprocentně, na sto procent, přen. určitě, jistě

cento: il cento per centosto procent

certo: di certo, per certojistě, najisto vědět ap.

cesoia: tecn. cesoia per lamieranůžky na plech

cibo: cibo per canipsí žrádlo

colla: colla per carta/da legnolepidlo na papír/dřevo

collottola: prendere/afferrare a q/qc per la collottolachytit co za zátylek zvíře, přen. popadnout koho za límec/flígr

colpa: per colpa di q/qcvinou, zaviněním koho, kvůli komu/čemu

combattere: combattere per la patriabojovat za vlast

combinazione: per combinazionenáhodou

comitiva: sconto per comitiveskupinová sleva

commissione: uscire per commissionijít (si) něco zařídit

compenso: in/per compensozato, náhradou (za to), na druhé straně (zase), proti tomu, jako odškodnění jako protihodnota ap.

completezza: per completezzapro úplnost

comune: per il bene comunepro společné blaho/dobro

concessione: per gentile concessione di qs laskavým svolením koho

conciare: conciare per le feste/male qzřídit, zřezat, podat si koho

congedo: congedo per maternità/paternitàmateřská/otcovská dovolená

congedo: congedo per malattianemocenská doba, zdravotní volno

consecutivo: per tre giorni consecutivitři dny po sobě

conseguenza: di/per conseguenzaproto, tudíž, v důsledku toho, pročež, tedy

conto: per conto di qjménem, za koho jednat ap.

conto: per conto propriona vlastní pěst/účet/triko, sám za sebe

contro: per controzatímco, naopak, proti tomu

convenienza: fare qc per convenienzaudělat co kvůli vlastnímu prospěchu/ze zištných důvodů

convenienza: per convenienzaze slušnosti mlčet ap.

corda: corda per saltarešvihadlo

corrispondenza: per corrispondenzapoštou, korespondenčně

corso: corso per avanzatikurz pro pokročilé

cortesia: per cortesiaprosím (vás), laskavě

cosa: per prima cosav prvé řadě, především, nejdříve ze všeho

cosmetico: cosmetici per capellivlasová kosmetika

costrizione: per costrizionez donucení

creanza: per buona creanzaze slušnosti

crema: crema per calzaturekrém na boty

cronaca: hovor. per la cronacajen tak pro upřesnění/informaci upozornění ap.