Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) čeho in qcDej to do tašky.Mettilo nella borsa.Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...
  2. (k cíli) čeho a(směřování, účel též) per(směrem k) verso qcJdu do postele.Vado a letto.jet do zahraničíandare all'esterodorazit do cílearrivare al traguardo
  3. (až po) fino a(v daném termínu) (d)entro(během) duranteMusí to být hotové do zítřka.Deve essere fatto entro domani.Do pěti dní byla práce hotová.In cinque giorni il lavoro era finito.najíst se do sytostimangiare a sazietàaž do koncefino alla fineDo té míry, že ...Fino a quel punto, che ...do nejmenšího detailufino all'ultimo dettagliodo hloubkyin profondità
  4. (účel) pervstupenka do divadlabiglietto per il teatro
  5. (o způsobu) in, aknihy srovnané do řadylibri allineati in filanehty ostříhané do špičkyunghie tagliate a puntatleskat do rytmubattere le mani a(l) ritmo
  6. (vztah děje a předmětu) (d)a, in, perJe blázen do sportu.Va matto per lo sport.Dali se do tance.Si sono messi a ballare.Do toho ti nic není.Non è affare tuo.Je mi do pláče.Mi viene da piangere.

Vyskytuje se v

praštit: vzít se convolare a nozze, začít rychle dělat darsi una mossa, o riskantním kroku buttarsipraštit do toho

armáda: arruolarsivstoupit do armády

autobus: salire sull'/scendere dall' autobus nastoupit do/vystoupit z autobusu

: fino aaž do/po/k

balonek: sottoporre q alla prova del palloncinodát komu/nechat koho fouknout do balonku

bezvědomí: perdere coscienza, cadere in uno stato di incoscienzaupadnout do bezvědomí

blok: selezionare il testovložit text do bloku

cizina: all'esterodo ciziny, v cizině

culík: capelli a coda di cavallovlasy stažené do culíku

čeština: tradurre qc dal/in cecopřeložit co z/do češtiny

činění: avere (a) che fare con q/qcmít co do činění s kým/čím

dálka: salto in lungoskok do dálky

dát: mettere in ordine, ordinaredát do pořádku

detail: entrare nei dettaglizacházet do detailů

do: andare all'esterojet do zahraničí

doba: fino ad allora(až) do té doby

donáška: consegna a domiciliodonáška do domu

doručení: consegna a domiciliodoručení (až) do domu

dostat se: mettersi al sicuro/in salvodostat se do bezpečí

dotáhnout: portare qc alla finedotáhnout co do konce práci ap.

drátek: punti metallicidrátky do sešívačky

dražba: mettere qc all'asta/all'incantodát co do dražby

dřívější: pensionamento anticipato, prepensionamento dřívější odchod do důchodu

důchod: andare in pensione(ode)jít do důchodu

dýchání: respirazione bocca a boccadýchání z úst do úst

éter: andare/essere in ondajít do/být v éteru vysílání

evidence: registrare qc, mettere qc a registro/agli attizanést co do evidence

exil: esiliare qposlat koho do exilu

extrém: arrivare agli estremi, portare le cose agli estremizacházet do extrému

gala: mettersi in gala, agghindarsi, azzimarsihodit se do gala

gumička: elastico per capelligumička do vlasů

hloubka: in profondità, přen. obsahově ap. addentrodo hloubky

hodit: imbucare la letterahodit dopis do schránky

chod: mettere qc in moto, avviare qcuvést do chodu co

jehlice: fermacravatta jehlice do kravaty

kapat: mettersi le gocce negli occhikapat si do očí kapky

kapsa: mettersi le mani nelle taschestrčit si ruce do kapes

karanténa: mettere q in quarantenadát/umístit koho do karantény

kartotéka: schedare q/qczanést do kartotéky koho/co

kino: andare al cinemajít do kina

klatba: lanciare un anatema a q, anatem(at)izzare q/qccírk. dát koho/co do klatby

kóma: entrare/cadere/andare in comaupadnout do kómatu

kompetence: rientrare nella competenza di qcbýt v čí kompetenci, spadat do čí kompetence

konflikt: entrare/andare in conflitto con q/qcdostat se do konfliktu s kým/čím

kopec: andare in salita, salirejít do kopce

kopnout: buttare giù qckopnout do sebe co

kostel: andare in chiesachodit/jít do kostela

košík: aggiungere al carrellopřidat do košíku při elektronickém nákupu

kozelec: incaprettare qsvázat koho do kozelce

krok: affrettare il passopřidat do kroku

kříž: a forma di crocedo kříže tvar ap.

lámat: impaginarelámat sazbu (do stránek)

lapit: intrappolarelapit do pasti koho/co

let: voli spaziali/nello spaziolety do vesmíru

lístek: biglietti per il teatrolístky do divadla

lít: tracannare qclít do sebe co pití

malér: mettersi nei pasticcidostat se do maléru

mdloba: svenire, cadere in deliquio, avere un mancamento(u)padnout do mdlob

Mekka: pellegrinaggio alla Meccapouť do Mekky

míra: in certa misura , fino a un certo punto do jisté míry

móda: diventare di modapřijít do módy

nadělat: farsela addossonadělat si do kalhot

nahlédnout: consultare la cartina/il dizionarionahlédnout do mapy/slovníku

nájem: dare in affitto qc a qdát co komu do nájmu

nakapat: mettersi le gocce negli occhinakapat si do očí kapky

narovnat: disporre in fila, allineare qcnarovnat do řady co

náruč: prendere q in bracciovzít koho do náručí

nastoupit: entrare in caricanastoupit do funkce

nástup: entrata in caricanástup do funkce

navléct: infilare l'agonavléci nit do jehly

nedávno: fino a poco tempo fa(až) do nedávna

nekonečno: i opakovat ap. all'infinito, ubíhat ap. senza finedo nekonečna

nemocnice: (tras)portare q all'ospedalepřevézt koho do nemocnice

noc: fino a tarda nottedlouho do noci

normál: tornare alla normalitàvrátit se do normálu

obálka: infilare qc in una bustavložit co do obálky

obecní: elezioni comunalivolby do obecního zastupitelstva

oběh: mettere qc in circolazionedát co do oběhu

obrat: inversione di marcia/a Uobrat do protisměru vozidla

ocet: mettere qc sotto acetonaložit co do octa

odchod: pensionamento odchod do důchodu

odvolání: fino a nuovo avvisoaž do odvolání

ofenziva: passare all'offensivapřejít do ofenzivy

oprava: fare qc ripararedát co do opravy

opřít se: mettersi d'impegno, darsi d'attornopřen. opřít se do toho tvrdě pracovat

padnout: cadere prigioniero/-apadnout do zajetí

pás: mettersi a torso nudosvléci se do pasu

past: prendere q nella trappola, intrappolare qchytit koho do pasti

pěna: bagnoschiuma , schiuma da bagnopěna do koupele

penze: andare in pensione(ode)jít do penze

piča: Cazzo!Do piče!

plášť: impermeabile plášť do deště