Hlavní obsah

do

Předložka

  1. (dovnitř, k jádru) čeho in qcDej to do tašky.Mettilo nella borsa.Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...
  2. (k cíli) čeho a(směřování, účel též) per(směrem k) verso qcJdu do postele.Vado a letto.jet do zahraničíandare all'esterodorazit do cílearrivare al traguardo
  3. (až po) fino a(v daném termínu) (d)entro(během) duranteMusí to být hotové do zítřka.Deve essere fatto entro domani.Do pěti dní byla práce hotová.In cinque giorni il lavoro era finito.najíst se do sytostimangiare a sazietàaž do koncefino alla fineDo té míry, že ...Fino a quel punto, che ...do nejmenšího detailufino all'ultimo dettagliodo hloubkyin profondità
  4. (účel) pervstupenka do divadlabiglietto per il teatro
  5. (o způsobu) in, aknihy srovnané do řadylibri allineati in filanehty ostříhané do špičkyunghie tagliate a puntatleskat do rytmubattere le mani a(l) ritmo
  6. (vztah děje a předmětu) (d)a, in, perJe blázen do sportu.Va matto per lo sport.Dali se do tance.Si sono messi a ballare.Do toho ti nic není.Non è affare tuo.Je mi do pláče.Mi viene da piangere.

Vyskytuje se v

praštit: praštit do tohovzít se convolare a nozze, začít rychle dělat darsi una mossa, o riskantním kroku buttarsi

armáda: vstoupit do armádyarruolarsi

autobus: nastoupit do/vystoupit z autobususalire sull'/scendere dall' autobus

: do/po/kfino a

: do koncefino alla fine

balonek: dát komu/nechat koho fouknout do balonkusottoporre q alla prova del palloncino

bezvědomí: upadnout do bezvědomíperdere coscienza

blok: vložit text do blokuselezionare il testo

cizina: do ciziny, v ciziněall'estero

culík: vlasy stažené do culíkucapelli a coda di cavallo

čeština: přeložit co z/do češtinytradurre qc dal/in ceco

činění: mít co do činění s kým/čímavere (a) che fare con q/qc

dálka: skok do dálkysalto in lungo

dát: dát do pořádkumettere in ordine, ordinare

detail: zacházet do detailůentrare nei dettagli

doba: (až) do té dobyfino ad allora

donáška: donáška do domuconsegna a domicilio

doručení: doručení (až) do domuconsegna a domicilio

dostat se: dostat se do bezpečímettersi al sicuro/in salvo

dotáhnout: dotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine

drátek: drátky do sešívačkypunti metallici

dražba: dát co do dražbymettere qc all'asta/all'incanto

dřívější: dřívější odchod do důchodupensionamento anticipato, prepensionamento

důchod: (ode)jít do důchoduandare in pensione

důchod: odchod do důchodupensionamento

dýchání: dýchání z úst do ústrespirazione bocca a bocca

éter: jít do/být v éteru vysíláníandare/essere in onda

evidence: zanést co do evidenceregistrare qc, mettere qc a registro/agli atti

exil: poslat koho do exiluesiliare q

extrém: zacházet do extrémuarrivare agli estremi, portare le cose agli estremi

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi

gumička: gumička do vlasůelastico per capelli

hloubka: do hloubkyin profondità, přen. obsahově ap. addentro

hodit: hodit dopis do schránkyimbucare la lettera

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

jehlice: jehlice do kravatyfermacravatta

kapat: kapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

kapsa: strčit si ruce do kapesmettersi le mani nelle tasche

karanténa: dát/umístit koho do karanténymettere q in quarantena

kartotéka: zanést do kartotéky koho/coschedare q/qc

kino: jít do kinaandare al cinema

klatba: círk. dát koho/co do klatbylanciare un anatema a q

kóma: upadnout do kómatuentrare/cadere/andare in coma

kompetence: být v čí kompetenci, spadat do čí kompetencerientrare nella competenza di qc

konflikt: dostat se do konfliktu s kým/čímentrare/andare in conflitto con q/qc

kopec: jít do kopceandare in salita, salire

kopnout: kopnout do sebe cobuttare giù qc

kostel: chodit/jít do kostelaandare in chiesa

košík: přidat do košíku při elektronickém nákupuaggiungere al carrello

kozelec: svázat koho do kozelceincaprettare q

krok: přidat do krokuaffrettare il passo

kříž: do kříže tvar ap.a forma di croce

lámat: lámat sazbu (do stránek)impaginare

lapit: lapit do pasti koho/cointrappolare

let: lety do vesmíruvoli spaziali/nello spazio

lístek: lístky do divadlabiglietti per il teatro

lít: lít do sebe co pitítracannare qc

malér: dostat se do malérumettersi nei pasticci

mdloba: (u)padnout do mdlobsvenire, cadere in deliquio, avere un mancamento

Mekka: pouť do Mekkypellegrinaggio alla Mecca

míra: do jisté míryin certa misura , fino a un certo punto

móda: přijít do módydiventare di moda

nadělat: nadělat si do kalhotfarsela addosso

nahlédnout: nahlédnout do mapy/slovníkuconsultare la cartina/il dizionario

nájem: dát co komu do nájmudare in affitto qc a q

nakapat: nakapat si do očí kapkymettersi le gocce negli occhi

narovnat: narovnat do řady codisporre in fila, allineare qc

náruč: vzít koho do náručíprendere q in braccio

nastoupit: nastoupit do funkceentrare in carica

nástup: nástup do funkceentrata in carica

navléct: navléci nit do jehlyinfilare l'ago

nedávno: (až) do nedávnafino a poco tempo fa

nekonečno: do nekonečnai opakovat ap. all'infinito, ubíhat ap. senza fine

nemocnice: převézt koho do nemocnice(tras)portare q all'ospedale

noc: dlouho do nocifino a tarda notte

normál: vrátit se do normálutornare alla normalità

obálka: vložit co do obálkyinfilare qc in una busta

obecní: volby do obecního zastupitelstvaelezioni comunali

oběh: dát co do oběhumettere qc in circolazione

obrat: obrat do protisměru vozidlainversione di marcia/a U

ocet: naložit co do octamettere qc sotto aceto

odchod: odchod do důchodupensionamento

odvolání: do odvolánífino a nuovo avviso

ofenziva: přejít do ofenzivypassare all'offensiva

oprava: dát co do opravyfare qc riparare

opřít se: přen. opřít se do toho tvrdě pracovatmettersi d'impegno, darsi d'attorno

padnout: padnout do zajetícadere prigioniero/-a

pás: svléci se do pasumettersi a torso nudo

past: chytit koho do pastiprendere q nella trappola, intrappolare q

past: být v/chytit se do pasti uvězněný, chycený ap.essere/rimanere intrappolato