Hlavní obsah

let

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (pohyb vzduchem) volo mza/v letuin volo, volando
  2. (cesta letadlem) volo mpravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letvolo di linea/internazionale/nazionalevyhlídkový letvolo panoramicolety do vesmíruvoli spaziali/nello spazio

Vyskytuje se v

babí: babí létoestate di San Martino, pavučinové vlákno filo di ragnatela

léto: létaletokruhy anelli/cerchi annuali

budoucí: v budoucích letechnegli anni futuri

čtyřicátý: čtyřicátá létagli anni Quaranta

dálkový: dálkové letyvoli di lungo raggio

devadesátý: devadesátá létagli anni Novanta

dvacátý: dvacátá létagli anni Venti

horizont: v horizontu dvou let časověentro un periodo di due anni

kosmický: kosmické letyviaggi/voli spaziali

léto: v létěin estate, d'estate

léto: léta páněnell'anno di nostro Signore, n.l. anno Domini

loni: loni v létěl'estate scorsa

mezipřistání: let bez mezipřistánívolo senza scalo

nad, nade: děti nad deset letbambini oltre dieci anni

osmdesátý: osmdesátá létagli anni Ottanta

padesátý: padesátá létagli anni Cinquanta

polovina: od poloviny osmdesátých letdalla metà degli anni ottanta

pozdní: pozdní létotarda estate

raketa: raketa s plochou dráhou letumissile da crociera

sedmdesátý: sedmdesátá létagli anni Settanta

skoro: skoro po 40 letechdopo quasi 40 anni

sólový: let. sólový letvolo solitario

století: sedmdesátá léta dvacátého stoletíanni Settanta del Novecento

střemhlavý: let. střemhlavý let(discesa in) picchiata

šedesátý: šedesátá létagli anni Sessanta

tolik: po tolika letechdopo tanti anni

třicátý: ve třicátých letechnegli anni Trenta

vesmír: lety do vesmíruvoli spaziali

vězení: odsoudit koho k deseti letům vězenícondannare q a dieci anni di carcere

vnitrostátní: vnitrostátní letvolo interno

během: Během pouhých tří let se změnil.È cambiato in soli tre anni.

dovršit: Dovršil 18 let věku.Ha compiuto diciotto anni.

dožít se: Dožila se devadesáti let.È vissuta fino a novant'anni.

dožívat se: Letos se dožívá sta let.Quest'anno arriva a/compie cent'anni.

hrozit: Hrozí mu deset let vězení.Rischia dieci anni di prigione.

kolik: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

kolik: Od/Do kolika let? věkuDa/Fino a che età?

konec: na konci devadesátých letalla fine degli anni Novanta

léto: Kolik je ti let?Quanti anni hai?

moc: Znám ho moc let.Lo conosco da molti anni.

necelý: Je mu necelých čtyřicet let.Ha un po' meno di quarant'anni.

několik: před několika letyqualche anno fa, alcuni anni fa

odpykat: Odpykal si 5 let.Ha scontato 5 anni di prigione.

pozdější: v pozdějších letechnegli anni successivi

požehnaný: Dožil se požehnaného věku 95 let.Ha raggiunto la veneranda età di 95 anni.

proležet: Proležel celé léto v posteli.Ha passato tutta l'estate nel letto.

přes, přese: Bydlí tady přes dvacet let.Abita qui da più di vent'anni.

pustnout: Kostel celá ta léta pustl.La chiesa deperiva per tutti quelli anni.

tajit: Pravdu před ní tajili několik let.Per alcuni anni le avevano nascosto la verità.

trvat: Jak dlouho trvá let do...?Quanto dura il volo per...?

uplynutí: po uplynutí dvou let...passati due anni...

věk: ve věku 40 letall'età di 40 anni

výše: od pěti let výšecinque anni ed in più

žhavý: žhavé létoestate torrida

léto: být v nejlepších letechessere nel fiore della vita

anno: tre anni fapřed třemi roky/lety

anno: anni migliorinejlepší léta

balzo: al balzove (vý)skoku, v letu, skokem, odrazem, vymrštěním, přen. ihned, okamžitě, bez váhání

cancellazione: cancellazione del volozrušení letu

cinquanta: gli anni cinquantapadesátá léta

condannare: condannare q a vita/dieci anni di carcere.odsoudit koho na doživotí/k deseti letům vězení