Hlavní obsah

letový

Přídavné jméno

  • del volo, dei voli(letecký) aereo/-aletový řádorario m dei voliletový provoztraffico m aereo

Odvozená slova

let

Vyskytuje se v

koridor: vzdušný/letový koridorcorridoio aereo/di volo

provoz: silniční/železniční/letový/námořní provoztraffico stradale/ferroviario/aereo/marittimo

řád: letový řádorario dei voli

aereo: letový provoztraffico aereo

controllore: letový dispečer, dispečer letecké dopravy, řídící letového provozucontrollore di volo/del traffico aereo

orario: letový řádorario dei voli

piano: letový plánaer. piano di volo

traffico: řízení letového provozu, letový dispečinkcontrollo del traffico aereo

volo: letová trasalinea di volo

letový: letový řádorario dei voli