Hlavní obsah

kompetence

Podstatné jméno, rod ženský

  • competenza f(pravomoc též) autorità f(jurisdikční) giurisdizione fTo nespadá do naší kompetence.Questo non è di nostra competenza.být v čí kompetenci, spadat do čí kompetencerientrare nella competenza di qc

Vyskytuje se v

spadat: spadat do kompetence koho/čeho rozhodovací ap.ricadere nella competenza di q

mimo: To je mimo mé kompetence.È oltre le mie competenze.

competenza: Questa decisione non è di nostra competenza.Toto rozhodnutí není v naší kompetenci.

ragione: Non è di mia ragione.To není v mé kompetenci.