Hlavní obsah

způsobilost

Podstatné jméno, rod ženský

  • (zdravotní ap.) k čemu idoneità f a qc(odbornostní) qualifica(zione) f per qc(vyhovění požadavkům) eleggibilità f(schopnost) capacità f, competenza fprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmcompetenza f legale

Vyskytuje se v

navigabilità: způsobilost k létánínavigabilità di aereo

professionale: odborná způsobilostqualifica professionale

qualifica: zkoušky způsobilostiesami di qualifica

qualificazione: kurzy profesní způsobilosticorsi di qualificazione professionale

způsobilost: právní způsobilost, způsobilost k právním úkonůmcompetenza legale