Hlavní obsah

doba

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (okamžik) tempo m(chvíle ap.) momento m(konkrétní hodina) ora fod té dobyda alloraod té doby co...da quando...(až) do té dobyfino ad alloratouto dobouormaitou dobouallorazavírací dobaorario/ora di chiusura
  2. (časový úsek) tempo m(sezona, období ap.) stagione f(vymezené hodiny) orario mv poslední doběultimamente, di recente, recentementeroční doba obdobístagione fpo dobu čehodurante qcpracovní dobaorario di lavorootvírací/prodejní dobaorario di apertura/vendita
  3. (historické období) era f(epocha) epoca f(archeologická též) età f(časy též) tempi m pl(Dnes) je jiná doba.I tempi sono cambiati.doba ledováera glacialedoba železná/bronzováetà del ferro/bronzo
  4. (jednotka taktu) tempo m

Vyskytuje se v

bronzový: archeol. doba bronzováetà del bronzo

čekací: čekací dobatempo di attesa

dohledný: v dohledné doběnel prossimo futuro, zanedlouho a breve, brzy presto, tra poco

hájení: mysl. doba hájení zvěře ap.stagione chiusa, periodo di divieto

hrací: hrací dobatempo di gioco, základní tempo regolamentare

kamenný: doba kamennáetà della pietra

klouzavý: klouzavá pracovní dobaorario di lavoro flessibile

ledový: doba ledováera glaciale

mezi: v době mezi tímnel frattempo

nějaký: po nějaké dobědopo alquanto tempo

nejbližší: v nejbližší době/nejbližších dnechnei prossimi giorni

oběd: v době obědaa ora di pranzo

otevírací: otevírací dobaorario d'apertura

po: po dobu čehodurante qc

pohnutý: pohnutá dobatempi tumultuosi/turbati/incerti

poslední: poslední dobouultimamente, di recente, recentemente

pracovní: pracovní dobaorario di lavoro, ore lavorative

prodejní: prodejní dobaorario d'apertura

provozní: provozní dobazařízení ap. tempo di funzionamento, úřadu ap. orario d'ufficio

pružný: pružná pracovní dobaorario flessibile

předběhnout: předběhnout (svou) dobuanticipare/precorrere i tempi

předejít: předejít dobuanticipare/precorrere i tempi

předhonit: předhonit svou dobuprecorrere i propri tempi

půjčovní: půjčovní řád/dobanorme /orario di prestito

současný: v současné doběattualmente, oggi

špička: v době špičky, ve špičcenell'ora di punta

tento: touto dobouattualmente, in questo momento

trvání: po dobu trvání čehoper la durata di qc

úřední: úřední doba/hodinyorario di ufficio

uspěchaný: uspěchaná dobatempi di fretta

výpůjční: výpůjční doba/lhůtatempo di prestito

záruční: záruční doba/lhůtaperiodo di garanzia

zavírací: zavírací dobaora di chiusura

zkušební: zkušební doba/lhůtaodsouzeného, zaměstnance ap. periodo di prova

železný: hist. doba železnáetà del ferro

od, ode: Od té doby jsem ho neviděl.Da allora non l'ho visto più.

suspendovat: Byl suspendován na dobu neurčitou.È stato sospeso a tempo indeterminato.

vláda: za/v době vlády kohosotto il governo di q

jít: Jdou s dobou.Sono/Stanno al passo coi tempi.

anticipare: anticipare i tempiurychlit to, udělat to dříve/s předstihem, přen. předběhnout/předejít/předcházet dobu

breve: a/entro breveběhem chvíle, v krátké době

bronzo: età del bronzodoba bronzová

chiusura: orario di chiusurazavírací doba

continuato: orario continuatootevírací doba/provoz bez polední přestávky

da: da quando ...od té doby, co ...

determinato: a tempo determinatona dobu určitou

distanza: alla distanzasport. na dlouhé trati, vytrvalostně, přen. s odstupem času, po delší době, dlouhodobě

elastico: orario elasticopružná pracovní doba

eneo: età eneadoba bronzová

estivo: orario estivootevírací doba/jízdní řád/úřední hodiny v letním období

età: età della pietradoba kamenná

ferro: età del ferrodoba železná

fisionomia: fisionomia di un'epocaráz/charakter doby

flessibile: orario flessibilepružná pracovní doba

garanzia: periodo di garanziazáruční lhůta/doba

giorno: al giorno d'oggi, oggi giornov současnosti, v současné době

glaciale: geol. era glacialedoba ledová

incubazione: (periodo di) incubazioneinkubační doba

indeterminato: a tempo indeterminatona dobu neurčitou smlouva ap.

lavoratore: lavoratore temporaneopracovník na dobu určitou, brigádník

lunghezza: lunghezza di un discorsodélka/doba (roz)hovoru

lungo: rimanere dove a lungozdržet se kde na delší dobu

oggi: oggi come oggiv současné době/současnosti, momentálně

onda: seguire l'ondajít s dobou

orario: orario (di lavoro)pracovní doba

orario: orario d'apertura/di chiusuraotevírací/zavírací doba

orario: orario di ufficioúřední doba

orario: orario flessibilepružná pracovní doba

orario: orario continuatopracovní doba/provoz/otevírací doba bez polední přestávky

periodo: periodo di garanzia/provazáruční/zkušební doba/lhůta

pietra: l'età della pietradoba kamenná

posa: tempo di posadoba osvitu

presente: al presentemomentálně, nyní, v současné době

prova: periodo di provazkušební doba

qualunque: a qualunque orakdykoli, v kteroukoli (denní) dobu

rame: st. età del ramedoba měděná

regolamentare: sport tempo regolamentarezákladní hrací doba

stanca: periodo di stancamrtvá sezóna, mrtvá doba

sviluppo: età dello sviluppodoba dospívání, puberta

tempo: tutto il tempopořád, stále, celou dobu

tempo: per qualche tempona nějakou dobu

tempo: nel tempo che ...v době, kdy ..., zatímco ...

tempo: a tempo (in)determinatona dobu (ne)určitou práce ap.

tempo: tempi modernimoderní doba

tempo: cogliere il tempovybrat si správnou dobu

torbido: tempi torbidineklidné časy, pohnutá doba

torno: in quel torno (di tempo)tou dobou, přibližně v tu dobu

ultimo: negli ultimi tempiv poslední době

utile: giorno/tempo utilepříslušný termín, příslušná doba pro platnost ap.

altro: Altro che vacanze! Ho lavorato tutto il tempo.Kdepak prázdniny! Celou dobu jsem pracoval.