Hlavní obsah

presente

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. přítomnýessere presente a qcbýt přítomen na čemavere presente qvzpomínat, myslet na kohotenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co
  2. aktuální, současný, nynější, probíhajícíla presente situazionemomentální situace
  3. tento, tatoil presente librotato kniha

Podstatné jméno ženské

  • la presente tento dokument, toto sdělení, dokument ap.con la presente ...tímto ... potvrzujeme ap.

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

ciascuno: každý z vás/z přítomnýchciascuno di voi/dei presenti

participio: příčestí přítomné/minuléparticipio presente/passato

presente: nadělit dárekfare un presente

progressivo: přítomný čas průběhovýpresente progressivo

semplice: přítomný čas prostýpresente semplice

presentare: Představíš mě?Mi presenti?

presentarsi: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

čas: minulý/přítomný/budoucí časil tempo passato/presente/futuro

paměť: mít na paměti cotenere a mente, tenere presente qc

prostý: ling. přítomný čas prostýpresente semplice

příčestí: příčestí přítomnéparticipio presente

přítomnost: v/až do přítomnostinel/fino al presente

přítomný: ling. přítomný časpresente

současnost: v současnostial presente, attualmente

tímto: tímto osvědčujeme...con la presente si certifica...

zde: Zde! přítomenPresente!

zřetel: mít co na zřetelitenere presente qc

brát: Beru (to) na vědomí.Lo tengo presente.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Permetta che mi presenti.

mít: Mějte na paměti ...Tenete presente ...

povšimnout si: Povšimněte si, že...Tenete presente che..., Si prega di notare...

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permetta che mi presenti.

při: Chci při tom být.Voglio essere presente.

seznámit se: Seznamte se s... při představováníLe presento...

tušit: Jak jsem tušil...Come presentivo...

uvádět: Warner Bros. uvádí ...Warner Bros. presenta ...

vyskytovat se: Tato nemoc se vyskytuje v Africe.Questa malattia è presente in Africa.

z, ze: jeden z přítomnýchuno dei presenti