Hlavní obsah

paměť

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost) memoria fmít dobrou paměť na jménaavere buona memoria per i nomiMějte stále na paměti, že ...Tenete sempre a mente che ...ztráta pamětiamnesia f, perdita f di memoriamít na paměti cotenere a mente, tenere presente qcco (lidská) paměť saháa memoria d'uomo, (od nepaměti) da tempo immemorabile
  2. (zařízení ap.) memoria fvýp. vyrovnávací paměťmemoria tampone

Vyskytuje se v

operační: výp. operační paměťmemoria di lavoro

rozšíření: výp. rozšíření pamětiespansione di memoria

ulpět: ulpět komu v pamětiimprimersi nella mente di q

velikost: výp. velikost paměticapacità di memoria

vizuální: vizuální paměťmemoria visuale/visiva

výpadek: krátkodobý výpadek pamětiperdita di memoria a breve termine

vyrovnávací: výp. vyrovnávací paměťbuffer

ztráta: ztráta pamětiperdita della memoria

klamat: Pokud mě neklame paměť...Se la memoria non mi tradisce/inganna.

mít: Mějte na paměti ...Tenete presente ...

osvěžit: osvěžit (si) paměťrinfrescare la memoria

sloužit: Paměť už mi neslouží.La memoria non mi funziona più.

špatný: Mám špatnou paměť na jména.Non ho buona memoria per i nomi.

děravý: mít děravou paměťavere una memoria che fa acqua

krátký: mít krátkou paměťavere la memoria corta

cancellare: cancellare dalla memoria/mentezapomenout, vymazat z paměti

espandibile: memoria espandibilerozšiřitelná paměť

fotografico: memoria fotograficafotografická paměť

lacuna: lacuna della memoriavýpadek paměti

memoria: perdere la memoriaztratit paměť

memoria: avere una memoria fotograficamít fotografickou paměť

memoria: a memoria d'uomokam až paměť sahá

memoria: di gloriosa memoriaslavné paměti

memoria: in/alla memoria di q/qcna památku, na paměť koho/čeho

memoria: memoria da elefantepaměť jako slon

memoria: memoria visivavizuální paměť

perdita: perdita di memoriaztráta paměti

presente: tenere presente q/qcmít na paměti/mysli koho/co

progressivo: perdita progressiva della memoriapostupná ztráta paměti

rinfrescare: rinfrescare la memoria a qosvěžit komu paměť

stampato: ricordo stampato nella memoriavzpomínka vrytá do paměti

tenere: tenere qc a mente/memoriamít co na paměti

visivo: memoria visivavizuální paměť

visuale: memoria visualevizuální paměť

ferro: Ha una memoria di ferro.Má skvělou paměť.

memoria: Ha una buona memoria.Má dobrou paměť.

poco: Ha poca memoria.Má mizernou paměť.

svanire: La memoria svanisce.Paměť se vytrácí.

vacillare: La memoria gli vacilla.Vynechává mu paměť.

affidare: affidare qc alla memoriazapamatovat si, uložit si do paměti co

corto: essere corto di memoriamít krátkou paměť

ricordarsi: non ricordarsi dal naso alla boccanic si nepamatovat, mít děravou paměť

uomo: a memoria d'uomoco lidská paměť sahá