Hlavní obsah

ricordarsi

Vyskytuje se v

ricordo: stopy, svědectví po dávné civilizaci ap.ricordi

cancellare: vymazat vzpomínkucancellare un ricordo

dolce: sladké vzpomínkydolci ricordi

infanzia: vzpomínky z dětstvíricordi di infanzia

perenne: věčná vzpomínkaricordo perenne

perpetuo: věčná vzpomínkaperpetuo ricordo

sbiadito: zašlé/vybledlé vzpomínkyricordi sbiaditi

stampato: vzpomínka vrytá do pamětiricordo stampato nella memoria

straziante: trýznivé vzpomínkyricordi strazianti

affinché: Opakuji to, aby sis to pamatoval.Lo ripeto affinché lo ricordi.

permettersi: Dovoluji si připomenout ...Mi permetto di ricordare ...

ricordarsi: Nevzpomínám si.Non mi ricordo.

ti: Nepamatuješ se?Non ti ricordi?

památka: nechat si co na památkutenere qc come ricordo

zapamatovatelný: snadno zapamatovatelnýfacile da ricordare/memorizzare

živý: živé vzpomínkyvivi ricordi

dusit: Nepříjemné vzpomínky ji dusily.I ricordi spiacevoli la soffocavano.

matně: Matně si vzpomínám, že ...Mi ricordo vagamente che ...

minout: Nemine den, aby si na ni nevzpomněl.Non passa giorno che non si ricordi di lei.

myslet: Mysli na to, že ...Ricordati che ...

na: pamatovat na coricordare qc

pamatovat (si): Pokud si pamatuji...Per quanto mi ricordo...

pamatovat se: Pamatuješ se na ni?Ti ricordi di lei?

povědomý: To je mi povědomé.Mi ricorda qualcosa.

připomenutí: Jen pro připomenutí...Tanto per ricordare, ...

připomínat: Připomíná mi dědečka.Mi fa ricordare il nonno.

slovo: Nepamatuji si ani slovo.Non mi ricordo nemmeno una parola.

vyvolat: vyvolat vzpomínky na corisvegliare i ricordi di qc

vzpomenout (si): Měl sis vzpomenout dřív!Te ne dovevi ricordare prima!

vzpomínat (si): pokud si vzpomínám...per quanto mi ricordo...

vzpomínka: vzpomínky z dětstvíricordi di infanzia

ricordare: snadno zapamatovatelnýfacile da ricordare