Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (projet kolem ap.) co passareMinuli jsme most.Abbiamo passato il ponte.
  2. (netrefit) co mancare qc
  3. (uplynout) passareform. trascorrere(vypršet) espirareMinul další rok...È passato un altro anno...Nemine den, aby si na ni nevzpomněl.Non passa giorno che non si ricordi di lei.

Vyskytuje se v

mina: nášlapná minamina a pressione

minout se: minout se účinkemnon avere alcun effetto

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

pár: za pár minuttra due minuti/qualche minuto

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.L'orologio è indietro di cinque minuti.

ticho: minuta tichaminuto di silenzio

účinek: minout se účinkemnon avere/produrre alcun effetto

úhlový: úhlová minuta/vteřinaminuto/secondo d'arco

aby: Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.

být: Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.È a cinque minuti a piedi da qui.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.

louhovat: Nechte louhovat několik minut.Lasciate in infusione per alcuni minuti.

minuta: za deset minuttra dieci minuti

najet: Najeli na minu.Sono incappati in una mina.

náskok: Mají na nás 3 minuty náskok.Hanno 3 minuti di vantaggio su di noi.

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

dvanáct: za pět minut dvanáct na poslední chvíliall'ultimo momento

arco: úhlová minuta/vteřinamat. minuto/secondo d'arco

fine: minuta do konceun minuto alla fine

minuto: za dvacet minuttra venti minuti

mira: minout cílsbagliare la mira

raccoglimento: minuta ticha za kohoun minuto di raccoglimento per q

sbagliare: minout se povolánímsbagliare professione

segno: zasáhnout/minout cílcolpire/fallire il segno

a: K nám domů je to pěšky třicet minut.La nostra casa è a trenta minuti a piedi.

anticipare: Vlak přijel o osm minut dříve.Il treno ha anticipato di otto minuti.

meno: Je za deset (minut) sedm (hodin).Sono le sette meno dieci.

qualche: za pár minutfra qualche minuto

restare: Zbývá pár minut.Restano pochi minuti.

sgarrare: Hodiny jdou o dvě minuty špatně.L'orologio sgarra (l'ora) di due minuti.

tra: Uvidíme se za deset minut.Ci vediamo tra dieci minuti.

minout: Minuli jsme most.Abbiamo passato il ponte.