Hlavní obsah

minout

Dokonavé sloveso

  1. (projet kolem ap.) co passareMinuli jsme most.Abbiamo passato il ponte.
  2. (netrefit) co mancare qc
  3. (uplynout) passareform. trascorrere(vypršet) espirareMinul další rok...È passato un altro anno...Nemine den, aby si na ni nevzpomněl.Non passa giorno che non si ricordi di lei.

Vyskytuje se v

mina: nášlapná minamina a pressione

mina: šlápnout na minucalpestare una mina

minout se: minout se účinkemnon avere alcun effetto

napřed: Hodiny jdou o pět minut napřed.L'orologio va avanti di cinque minuti.

pár: za pár minuttra due minuti/qualche minuto

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.L'orologio è indietro di cinque minuti.

ticho: minuta tichaminuto di silenzio

účinek: minout se účinkemnon avere/produrre alcun effetto

úhlový: úhlová minuta/vteřinaminuto/secondo d'arco

aby: Nemine den, aby se nehádali.Non passa giorno senza che litighino.

být: Je to pět minut, co jsem tady.Sono cinque minuti che sono qui.

chůze: Je to odsud pět minut chůze.È a cinque minuti a piedi da qui.

jít: Hodinky mi jdou o pět minut napřed.L'orologio va cinque minuti avanti.

louhovat: Nechte louhovat několik minut.Lasciate in infusione per alcuni minuti.

minout se: Minuli jste se.Vi siete mancati.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.Ci siamo incrociati alla porta.

minuta: za deset minuttra dieci minuti

minuta: Je za pět minut devět.Sono le nove meno cinque.

najet: Najeli na minu.Sono incappati in una mina.

náskok: Mají na nás 3 minuty náskok.Hanno 3 minuti di vantaggio su di noi.

předcházet se: Hodinky se předcházejí o dvě minuty za den.L'orologio va avanti di due minuti ogni 24 ore.

dvanáct: za pět minut dvanáct na poslední chvíliall'ultimo momento

minout se: minout se povolánímsbagliare la professione

arco: mat. minuto/secondo d'arcoúhlová minuta/vteřina

fine: un minuto alla fineminuta do konce

mina: mina anticarro/antiuomo/antinaveprotitanková/protipěchotní/námořní mina

minuto: tra venti minutiza dvacet minut

minuto: minuto primominuta

mira: sbagliare la miraminout cíl

raccoglimento: un minuto di raccoglimento per qminuta ticha za koho

sbagliare: sbagliare professioneminout se povoláním

segno: colpire/fallire il segnozasáhnout/minout cíl

a: La nostra casa è a trenta minuti a piedi.K nám domů je to pěšky třicet minut.

anticipare: Il treno ha anticipato di otto minuti.Vlak přijel o osm minut dříve.

meno: Sono le sette meno dieci.Je za deset (minut) sedm (hodin).

qualche: fra qualche minutoza pár minut

restare: Restano pochi minuti.Zbývá pár minut.

sbagliare: Ha sbagliato di pochi centimetri.Minul jen o pár centimetrů.

sgarrare: L'orologio sgarra (l'ora) di due minuti.Hodiny jdou o dvě minuty špatně.

tra: Ci vediamo tra dieci minuti.Uvidíme se za deset minut.