Hlavní obsah

meno

Příslovce

  1. di q/qc méně, míň než kdo, co při porovnáníDovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.meno maleaspoň že tak, tím lépe/lípper lo menoalespoň když nic jinéhoa meno che následuje konjunktivledaže byfare a/far di meno di qcobejít se bez čehoin/di menoméně oproti něčemupiù o menovíceméněda meno di qhorší než kdoin men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikusempre menočím dál méněniente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.
  2. il meno nejméněil meno dotatonejméně nadaný
  3. ne ve vztahu vylučovacímtanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

Přídavné jméno

  • méně, menší před podstatným jménemL'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.vendere/acquistare qc per menoprodat/koupit co za míň za méně peněz

Předložka

  1. q/qc kromě, mimo koho/čehoC'erano tutti meno voi.Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.meno che q/qckromě, mimo koho/čeho
  2. qc bez čeho váha, čas chybějící do celé ap.È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.Sono le sette meno dieci.Je za deset (minut) sedm (hodin).
  3. minus, méně, bezDieci meno due fa otto.Deset minus dva je osm.Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.
  4. minus o záporných hodnotáchIl termometro segna meno tre.Teploměr ukazuje minus tři (stupně).

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. il meno to nejmenšíQuesto è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.
  2. minus znaménko

Vyskytuje se v

più: più ... menozhruba, plus minus přibližně

costoso: più/meno costosodražší/levnější

fare: fare a meno di q/qcmoci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čeho

male: meno male che...ještě, že..., aspoň, že...

menare: menare un ceffone a qvlepit komu facku

menare: menare le manipoprat se

menare: menare vantovychloubat se, vytahovat se

menare: menare (molto) rumorevyvolat (velký) rozruch

menare: menare il cavallo per la cavezzavést koně za ohlávku

menare: menare q per il nasovodit koho za nos

più: più o menovíceméně

promessa: venir meno a una promessanedodržet slib

qualcosa: qualcosa meno (di)o něco méně (než)

segno: segno del più/del menoznaménko plus/minus

sempre: sempre menočím dál tím míň

venire: venire menonestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlít

lungo: tirare/menare/mandare qc per le lungheprodlužovat, protahovat co

male: Meno male che non piove.Ještěže neprší.

menare: Se non la smetti, ti meno.Jestli s tím nepřestaneš, tak ti jednu vrazím.

menare: Meniamo una vita modesta.Vedeme skromný život.

menare: Il cane mena la coda.Pes vrtí ocasem.

più: un mese, giorno più giorno menoměsíc, plus minus jeden den

quanto: Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.

menare: přen. menare il can per l'aiachodit kolem horké kaše

menare: přen. menare la danzahrát prim, udávat rytmus mít výsadní postavení

menare: menare qc per le lunghedělat průtahy/okolky

peggio: cavarsela alla meno peggionějak zvládnout co

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

leda: leda(že) by...a meno che ...

méně: čím dál méněsempre meno

méně: mnohem méněmolto meno

méně: více či méněpiù o meno

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

nejméně: co nejméněil meno possibile

neposlední: v neposlední řadě(come) ultimo ma non meno importante

oželet: muset oželet koho/codovere fare a meno di q/qc

plus: plus minus přibližněpiù o meno

proto: No proto!Meno male!

řada: a v neposlední řaděe ultimo ma non meno importante