Hlavní obsah

meno

Příslovce

  1. di q/qc méně, míň než kdo, co při porovnáníDovresti lavorare meno.Měl bys méně pracovat.Si sente vent'anni in meno.Cítí se o dvacet let mladší.meno maleaspoň že tak, tím lépe/lípper lo menoalespoň když nic jinéhoa meno che následuje konjunktivledaže byfare a/far di meno di qcobejít se bez čehoin/di menoméně oproti něčemupiù o menovíceméněda meno di qhorší než kdoin men che non si dicanež bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikusempre menočím dál méněniente meno che qcnic jiného, nikdo jiný, nic míň než co pro vyjádření překvapení ap.
  2. il meno nejméněil meno dotatonejméně nadaný
  3. ne ve vztahu vylučovacímtanto/ancora/men che meno, meno che maitím méně, tím spíš ne s největší pravděpodobností ne

Přídavné jméno

  • méně, menší před podstatným jménemL'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.vendere/acquistare qc per menoprodat/koupit co za míň za méně peněz

Předložka

  1. q/qc kromě, mimo koho/čehoC'erano tutti meno voi.Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.meno che q/qckromě, mimo koho/čeho
  2. qc bez čeho váha, čas chybějící do celé ap.È un chilo meno due etti.Je to bez dvaceti deka kilo.Sono le sette meno dieci.Je za deset (minut) sedm (hodin).
  3. minus, méně, bezDieci meno due fa otto.Deset minus dva je osm., Deset bez dvou je osm.Verrò fra otto giorni, giorno più giorno meno.Přijedu za týden, plus minus den.
  4. minus o záporných hodnotáchIl termometro segna meno tre.Teploměr ukazuje minus tři (stupně).

Podstatné jméno mužské neměnné

  1. il meno to nejmenšíQuesto è il meno che si possa fare.To je to nejmenší, co můžeme udělat.
  2. minus znaménko

Vyskytuje se v

meno: nejméněil meno

più: zhruba, plus minus přibližněpiù ... meno

costoso: dražší/levnějšípiù/meno costoso

fare: moci postrádat koho/co, obejít se bez koho/čehofare a meno di q/qc

male: ještě, že..., aspoň, že...meno male che...

promessa: nedodržet slibvenir meno a una promessa

qualcosa: o něco méně (než)qualcosa meno (di)

segno: znaménko plus/minussegno del più/del meno

sempre: čím dál tím míňsempre meno

venire: nestačit, chybět, nedostávat se sil ap., nedostát, nesplnit, nedodržet o slibu ap., omdlítvenire meno

lungo: prodlužovat, protahovat cotirare/menare/mandare qc per le lunghe

quanto: Čím víc ho znám, tím míň se mi líbí.Quanto più lo conosco, tanto meno mi piace.

peggio: nějak zvládnout cocavarsela alla meno peggio

ani: ani nenepříliš non tanto/particolarmente, méně než meno di/che

ještě: ještě, že... zmírnění negativníhomeno male che...

leda: leda(že) by...a meno che ...

méně: čím dál méněsempre meno

minus: minus pět stupňůmeno cinque gradi, cinque gradi sotto zero

necelý: za necelý rok/týdenfra meno di un anno/una settimana

nejméně: co nejméněil meno possibile

menare: vlepit komu fackumenare un ceffone a q

neposlední: v neposlední řadě(come) ultimo ma non meno importante

oželet: muset oželet koho/codovere fare a meno di q/qc

plus: plus minus přibližněpiù o meno

proto: No proto!Meno male!

řada: a v neposlední řaděe ultimo ma non meno importante

splnit: nesplnit co očekávání ap.venire meno, non rispondere a qc

teprve: (a) už teprve netanto meno

trochu: trochu víc/míňun po' di più/meno

ubránit se: nemoci se ubránit čemu nutkání ap.non potere fare a meno di qc, non trattenersi da qc

víc: více či méněpiù o meno

čtvrt: Je tři čtvrtě na deset.Sono le dieci meno un quarto., Sono le nove e tre quarti.

ještěže: Ještěže tak.Meno male., Meglio così.

laciný: Máte nějaký lacinější?Ha uno più economico/meno caro?

minuta: Je za pět minut devět.Sono le nove meno cinque.

myšlenka: Nemohu se ubránit myšlence, že ...Non posso fare a meno di pensare che ...

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.Non so preparare un tè, tanto meno una cena.

odpustit: Mohl sis odpustit ty narážky!Potevi fare a meno di quelle battute!

pomoct si: Nemohu si pomoct.Non posso farne a meno., je to silnější než já È più forte di me.

horký: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

kaše: chodit kolem horké kašemenare il can per l'aia, girare intorno a qc, tergiversare

okolek: dělat okolky s přímou odpovědímenare il can per l'aia